Endre søk
Begrens søket
16171819 901 - 916 of 916
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Treff pr side
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sortering
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
 • Standard (Relevans)
 • Forfatter A-Ø
 • Forfatter Ø-A
 • Tittel A-Ø
 • Tittel Ø-A
 • Type publikasjon A-Ø
 • Type publikasjon Ø-A
 • Eldste først
 • Nyeste først
 • Skapad (Eldste først)
 • Skapad (Nyeste først)
 • Senast uppdaterad (Eldste først)
 • Senast uppdaterad (Nyeste først)
 • Disputationsdatum (tidligste først)
 • Disputationsdatum (siste først)
Merk
Maxantalet träffar du kan exportera från sökgränssnittet är 250. Vid större uttag använd dig av utsökningar.
 • 901.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  EU-domstolens avgöranden om muslimsk huvudduk på arbetsplatsen - ingenting förvånande2017Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 902.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  Foster som föds levande efter sen abort – rättsliga och etiska dilemman2019Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 903.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  Har alla barn i Sverige rätt till sjukvård?2019Annet (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 904.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning2017Inngår i: Likvärdig utbildning / [ed] Sverker Scheutz, Uppsala: Iustus förlag, 2017, s. 189-204Kapittel i bok, del av antologi (Fagfellevurdert)
 • 905.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Inför beslut om mottagande i grundsärskola: Kravet på medicinsk och psykologisk expertutredning2017Inngår i: Förvaltningsrättslig Tidskrift, ISSN 0015-8585, nr 3, s. 513-525Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
 • 906.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Intresset av hög patientsäkerhet går före personalens religiösa intressen - ny dom från AD2018Inngår i: Dagens Juridik, nr 23 januariArtikkel i tidsskrift (Annet (populærvitenskap, debatt, mm))
 • 907.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Religious Refusals in Health Care as a Matter of Freedom of Religion2020Inngår i: Freedom of Religion: An Ambiguous Right in the Contemporary European Legal Order / [ed] Hedvig Bernitz, Victoria Enkvist, London: Hart Publishing Ltd, 2020, s. 177-188Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 908.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Underåriga unionsmedborgares rätt till hälsa2019Inngår i: Barn, migration och integration i en utmanande tid / [ed] Karin Helander, Pernilla Leviner, Ragulka Press , 2019, s. 45-65Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I detta kapitel presenteras centrala resultat från ett forskningsprojekt om rätten till sjukvård för underåriga unionsmedborgare som lever i ekonomisk utsatthet i Sverige. Trots att det finns ett folkrättsligt uttryckt ansvar – inte minst genom FN:s konvention om barnets rättigheter – för Sverige som stat att förverkliga barns till hälsa, kan det konstateras att rättigheten i realiteten är begränsad för just denna grupp av barn. Barn i denna situation har till skillnad från andra barn som regel inte rätt till subventionerad fullständig sjukvård när de befinner sig i Sverige, utan enbart rätt till akut vård mot en osubventionerad kostnad. Dessa barn kan till följd av nuvarande reglering ha svårt att få den vård som de är i behov av och har rätt till, vilket utgör en negativ särbehandling i förhållande till andra barn i Sverige. Syftet med detta kapitel är att diskutera vilka konsekvenser ett sådant missgynnande kan få i förhållande till Sveriges internationella åtaganden avseende barns rätt till bästa möjliga hälsa. Detta är en grundläggande mänsklig rättighet som bland annat förpliktigar stater att tillhandahålla hälso- och sjukvård till alla barn på lika villkor.

 • 909.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Underåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård i Sverige: Om rätten till sjukvård för barn som är unionsmedborgare och som lever i särskild ekonomisk utsatthet i Sverige2017Inngår i: Nordisk socialrättslig tidskrift, ISSN 2000-6500, nr 15-16, s. 109-126Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [en]

  The recent years of economic crisis and unemployment within the European Union has lead to an increased mobility among EU citizens seeking work outside the country of origin. From 2012 to 2015 the number of EU citizens coming to Sweden to make their living by begging on the streets and without a right of residence in Sweden rose sharply. This group is sometimes referred to as “vulnerable” EU citizens as many of them are homeless and has far less chance of gaining access to welfare. Some of them have brought their children with them in the hope of a better future. These children live with their families in poverty without stable housing and access to school and are many times exposed to unhealthy and unsafe situations. In addition to this, most of these children coming to Sweden together with their families to support themselves in street environments are not covered by a European Health Insurance. Vulnerable EU citizen children therefore belong to an already vulnerable group and it is essential to investigate their possibilities of gaining access to healthcare, as a vital part of their welfare.

  The aim of this article is therefore to give an overview of vulnerable EU citizen children’s right to healthcare in Sweden. The purpose is to describe and discuss the relevant national regulation and map out areas of concern. 

 • 910.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen, Stockholms barnrättscentrum.
  Unga missbrukares negativa religionsfrihet i särskilda ungdomshem: Om tolvstegsbehandlingens förenlighet med den negativa religionsfriheten i Europakonventionen2017Inngår i: Ny juridik, ISSN 1400-3007, nr 1, s. 111-130Artikkel i tidsskrift (Fagfellevurdert)
  Abstract [sv]

  Den offentliga debatten i Sverige om religions roll och betydelse har framförallt varit fokuserad på den enskildes rätt att få ha och utöva en religion, den s.k. positiva religionsfriheten. I denna artikel av forskaren Kavot Zillén, behandlas den motsatta situationen, dvs. den enskildes rätt att inte behöva ha någon religiös övertygelse och att slippa utsättas för oönskad religiös påverkan eller religionsutövning, s.k. negativ religionsfrihet.

 • 911.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Utvidgad rätt till vårdvägran i Norge? En svensk betraktelse av rätten till vårdvägran i Norge utifrån det s.k. ”spiralmålet”2019Inngår i: Svensk Juristtidning, ISSN 0039-6591, s. 144-158Artikkel i tidsskrift (Annet vitenskapelig)
  Abstract [sv]

  I Norge har det sedan länge funnits en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att av moraliska eller religiösa skäl vägra att utföra viss vård (vårdvägran) och möjligheterna att eventuellt utvidga denna rätt har vid ett flertal tillfällen diskuterats. Nyligen har debatten kretsat kring frågan om norska allmänpraktiserande husläkare bör ges en rätt att vägra kvinnor spiralinsättning. Trots att det i Sverige inte finns någon motsvarande rätt till vårdvägran har frågan på senare tid aktualiserats efter det att flera svenska barnmorskor vägrat medverka vid abort av religiösa skäl. I denna framställning diskuteras rätten till vårdvägran i Norge, den senaste utvecklingen på området och dess eventuella påverkan på svensk rätt.

 • 912.
  Zillén, Kavot
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Vårdvägran: några arbetsrättsliga implikationer2019Inngår i: Lavalgenerationen: 2010-talets doktorsavhandlingar i arbetsrätt / [ed] Niklas Selberg, Erik Sjödin, Uppsala: Iustus förlag, 2019, s. 109-127Kapittel i bok, del av antologi (Annet vitenskapelig)
 • 913.
  Åström Eriksson, Karolina
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Att bevara, förändra och återanvända: En studie av kulturmiljöers roll i planeringen av Åre2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Kulturmiljöer ges olika roller inom samhällsplanering. De kan separeras från övrig bebyggelse för att bevaras, de kan integreras och ges nya funktioner, eller rekonstrueras och fungera som stilideal för nya byggnader för att skapa en attraktiv miljö. Uppsatsens syfte är att undersöka hur dessa roller, här kallade idealtyper, kan samverka genom olika paradigm: bevarande, konservering och arv; hur denna samverkan påverkar planeringen av Åre och hur byns kulturmiljöer används och synliggörs med utgångspunkt i rådande paradigm. Metoden för uppsatsen har varit semistrukturerade intervjuer kompletterat med dokumentstudier. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av idealtyperna och paradigmen.

  Uppsatsen visar att trots att samma paradigm styr olika orters planeringskontor så används och synliggörs kulturmiljöerna på olika sätt; att Åre genomgått paradigmskiften över tid med avseende på vilken roll kulturmiljöer spelat i planeringen; och att paradigmet arv är beroende av de andra två paradigmen på ett sätt som tidigare forskning inte uppmärksammat. 

 • 914.
  Ödegaard Jacobsson, Emil
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Regional transportutveckling och lokal påverkan: En studie av ideal kopplade till järnvägen, stationsplacering samt regional tillhörighet i Hamar, Norge.2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Studien syftar till att undersöka regionaliseringsprocesser som innehåller infrastrukturutbyggnader, och se hur dessa påverkar mindre städer. Studien utgår från teorier om stadsbyggnadsideal, utarbetade av Krister Olsson och Tigran Haas (2013), teorier om regional utveckling (dromoregioner), platsidentitet, post-politik samt David Harveys indelning i absoluta, relativa och relationella rum. Genom att främst studera kommunala planer och arkitekters visioner, söker jag svar på frågor om hur det så kallade InterCity-projektet i Osloregionen hanterat frågan om stationslokalisering i Hamar, vilka ideal man kopplar till järnvägen, hur Hamars roll i olika regioner påverkas, samt om man kan dra några generella slutsatser om regionaliseringsprocessers påverkan på mindre städer. Resultatet visar att det saknas entydiga stadsplaneringsideal i visionerna, och att Hamar behöver definiera sin roll i de olika regioner där staden ingår.

 • 915.
  Ödling, Amanda
  Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kulturgeografiska institutionen.
  Hammarby sjöstad - Sprickor i den hållbara fasaden?: En studie om hållbar utveckling i miljöprofilsområden2014Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 poäng / 15 hpOppgave
  Abstract [sv]

  Hållbar utveckling är ett hett ämne just nu då den globala uppvärmningen är på frammarsch. Allt fler områden utger sig för att var hållbara miljöprofilsområden som står till gagn för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. Medan många argumenterar för att dessa områden utgör en positiv utveckling för människan och miljön finns även de som antyder det motsatta.

  I denna studie undersöks miljöprofilsområdet Hammarby sjöstad och huruvida stadsdelen är hållbar eller inte utifrån valda kriterier. Arbetet fokuseras kring de sociala och ekologiska hållbarhetsaspekterna. Den sociala hållbarheten undersöks med hjälp av segregationsteorierna marknadshypotesen och statushypotesen. Jämförelser görs dessutom med övriga miljöprofilsområdena i Stockholm för att påvisa i vilken utsträckning stadsdelen är en förebild för kommande projekt. I analysen diskuteras det ifall Hammarby sjöstad är en lämplig förebild i miljöprofilering eller inte.

 • 916.
  Örnberg, Åsa
  Stockholms universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen.
  Kommunal verksamhet genom privaträttsliga subjekt2014Doktoravhandling, monografi (Annet vitenskapelig)
  Abstract [en]

  The legal rules and principles governing the outsourcing of municipal services to private actors is examined in this dissertation from constitutional, EU law and municipal law perspectives. This comprehensive analysis is carried out with the aim of giving a more complete portrayal of this area of law as developing and being influenced by a number of different legal sources, thereby becoming more fragmented and difficult to understand.

  An overall conclusion presented here is that the transfer of municipal services to private actors may jeopardise the procedural safeguards designed to strengthen the individual’s position in relation to public authorities. The national government imposes great responsibility on municipalities to fulfil public obligations in a number of different areas and the municipalities must contractually guarantee that activities transferred to private actors are conducted in accordance with applicable rules and principles. The substance of these contracts is therefore of upmost importance in order for a municipality to fulfil its responsibilities.

  The role of the legislator is not only to require or permit municipalities to expose their activities to competition but also to maintain good administration when executing public authority, both within and outside the public organisation. Clarifying and reinforcing the public nature of administrative tasks transferred to private actors is therefore essential. Furthermore, Sweden’s EU membership in combination with the extensive privatisation of public activities that has occurred during recent decades implies that there is need for a greater awareness of what constitutes public activities. In this respect, developing criteria similar to those established by the Court of Justice of the European Union, placing focus on the function of the activity performed rather than the subject performing it, could also be a way for Sweden to determine what is to constitute public activity.

16171819 901 - 916 of 916
RefereraExporteraLink til resultatlisten
Permanent link
Referera
Referensformat
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Annet format
Fler format
Språk
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Annet språk
Fler språk
Utmatningsformat
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf