Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 655
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Norrby, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Warren, Jane
  Address Practices and Social Relationships in European Languages2012In: Language and Linguistics Compass, ISSN 1749-818X, Vol. 6, no 4, p. 225-235Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Address practices – the way people use second-person pronouns, first names, last names and titles, and other terms to address one another – are fundamental to expressing social relationships. They reflect cultural values and can tell us a great deal about social structures and change. This article gives an overview of recent research on address practices, focusing on three European languages – French, German and Swedish. It follows theoretical developments in the study of address from the 1960s onwards, and examines how address practices have evolved in French, German and Swedish since the socio-political upheavals of that decade. It is argued that the notions of social distance and common ground are central to an understanding of address choice in these languages.

 • 2.
  Larsson, Ida
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Andréasson, Maia
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Tingsell, Sofia
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Lyngfelt, Benjamin
  Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
  Nilsson, Jenny
  Institutet för språk och folkminnen, Göteborg.
  Amerikasvenskan förr och nu2012In: Norsk lingvistisk tidsskrift, ISSN 0800-3076, E-ISSN 2387-6719, Vol. 30, no 2, p. 263-286Article in journal (Refereed)
 • 3.
  Strzelecka, Elzbieta
  et al.
  Mittuniversitetet.
  Vogel, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Andraspråksundervisning i ett kognitivt lingvistiskt perspektiv: En första kartläggning2012In: Nordand: nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, ISSN 0809-9227, Vol. 7, no 1, p. 85-105Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  Använder sig andraspråksundervisningen av metoder som bygger på kunskap från kognitivt lingvistisk forskning? För att försöka kartlägga relationen mellan, å ena sidan, andraspråksundervisningen i Skandinavien idag, och, å andra sidan, grundläggande påståenden inom kognitiv lingvistik, har material från svenska och norska universitet samlats in. Materialet består av intervjuer med andraspråkslärare om deras undervisningsstil, en observation av ett undervisningstillfälle med fokus på undervisningsstilen, samt andraspråksläroböcker. Resultaten visar att andraspråksundervisningen inte kan ses som uttalat kognitivt lingvistisk, men att den, på ett implicit sätt, i många stycken harmonierar väl med insikter från kognitiv lingvistik. Mer specifikt har tre områden identifierats där undervisningen använder kunskap som är kompatibel med insikter från kognitiv lingvistik. Områdena är: (1) Lärarens användning av sin kropp samt av studenterna kroppar, då hon förklarar ett ord. Detta område i undervisningen kopplas till föreställningsscheman inom kognitiv lingvistik, i korthet förspråkliga, kroppsligt förankrade erfarenheter som hjälper oss att strukturera spatiala relationer och abstrakta företeelser. (2) Jämförelser mellan språk och produktion av olika ord som hör till skilda ordklasser. Detta område i undervisningen relateras till formning (construal) inom kognitiv lingvistik, vilket kortfattat handlar om hur en situation språkligt kan beskrivas på flera olika sätt. (3) Ordförklaringar, som belyser sambandet mellan ett ords metaforiska och icke-metaforiska betydelse. Detta område i undervisningen förbinds med semantisk motivation inom kognitiv lingvistik, där det hävdas att polysema relationer kan beskrivas schematiskt. Resultaten utgör en första orientering för de forskare och pedagoger som är intresserade av att utveckla delar av andraspråksundervisningen i en kognitivt lingvistisk anda. 

 • 4.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Artefakters betydelsepotentialer: En presentation av den sociosemiotiska etnografin som teori och metod2012In: Nordisk socialsemiotik: Pædagogiske, multimodale og sprogvidenskabelige landvindinger / [ed] Thomas Hestbæk Andersen & Morten Boeriis, Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2012, p. 59-88Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  I kapitlet introduceras den sociosemiotiska etnografin som teori och metod genom analyser av olika typer av artefakter: bord från Ikea och texter och andra artefakter som yngre barn använder hemma och i skolan. Artefakternas betydelsepotentialer betraktas dels som teoretiska, dels som aktualiserade. De förra har att göra med de mer systematiska och designrelaterade betydelserna och de senare med de betydelser som verkliga användare av artefakterna väljer att aktualisera i olika situationer. Denna distinktion har metodologiska implikationer för den sociosemiotiska etnografin: både design och användning av artefakterna måste analyseras, även om tyngdpunkten kan ligga på det ena eller det andra. I kapitlet diskuteras hur Ikea-bordsstudien främst är designorienterad samtidigt som den också tar in användning av borden och hur de placeras i verkliga hem. Studien av barnens artefakter och texter tar främst upp användning i olika kontexter, men deras design analyseras också.

  Resultaten visar hur Ikea-bord har utvecklade teoretiska betydelsepotentialer, främst när det gäller interpersonella betydelser och sådana som har att göra med exponering av andra artefakter. Analysen visar också hur användare av borden kan välja att lyfta fram eller tona ned dessa betydelsepotentialer. Beträffande barnens texter och artefakter så visar kapitlet bl.a. att intressen och diskurser från hemmet kan kopplas till skoldiskurser genom att artefakterna och texterna flyttas från den ena kontexten till den andra, inte minst med hjälp av datorer. Detta kan ha positiva effekter för barnens utvecklande av multimodal literacy.

 • 5.
  Björkvall, Anders
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Engblom, Charlotte
  Att skapa mening är att lära: Datorer och yngre barns textanvändning2012In: Resultatdialog 2012, Stockholm: Vetenskapsrådet , 2012, p. 48-57Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Yngre barn, i detta fall 7‐  och 8‐ åringar, använder datorer både i skolan och hemma. I så kallade ”en till en”‐projekt har varje barn en dator i skolan, och huvuddelen av undervisningen är knuten till denna dator. Projektet visar hur kopplingar mellan det som barnen gör med datorer hemma och i skolan, och mellan självvalda och lärarinitierade aktiviteter i klassrummet, kan ha underutnyttjad potential för lärande. Dessutom diskuteras principer för hur yngre barns texter där skrift, bild och grafik blandas kan bedömas. Ett barn barn kan till exempel skapa julkänsla i en text genom samspelet mellan färger och skrift, medan andra förlitar sig helt på skriften.

 • 6.
  Jansson, Gunilla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Att stötta identitet: en utmaning i den mångkulturella demensvården2012In: Sundhedskommunikation: Kommunikation på sundhedsområdet / [ed] Britta Norgaard, Magnus Bach Andreasen, Aalborg: University College Nordjylland , 2012, p. 77-92Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Artikeln lyfter fram språkets, kulturens och interaktionens betydelse för den tvåspråkige vårdtagarens välbefinnande. Antalet äldre med invandrarbakgrund i äldreomsorgen ökar. Många av dessa har olika former av demensdiagnos. Såväl den internationella som den nordiska forskningen om hur man ska bemöta dessa vårdtagare är begränsad. Den här artikeln ska ses som en ansats att fylla denna kunskapslucka. Syftet med artikeln är att beskriva interaktionen i flerspråkiga triader, då en vårdgivare som talar patientens modersmål i närvaro av en kollega som inte är talare av språket tilldelas eller tar på sig en tolkande roll. I analysen beskriver jag hur tolkningar av patientens yttranden språkligt och interaktionellt konstrueras, eller samkonstrueras i dessa flerspråkiga triader. Syftet är att visa hur patientens perspektiv och känslor medieras i den triadiska kommunikationen. Detta analysförfarande ger mig möjlighet att diskutera olika sätt att stödja den tvåspråkiga patientens personliga identitet i en språkligt och kulturellt komplex vårdkontext.

 • 7.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Betydelsefält i svenskan ur ett andraspråksperspektiv2012In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 14-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  I artikeln behandlas ordinlärning i svenskan ur ett andraspråksperspektiv och svårigheter i jämförelse med andra språk, bl.a. engelska, tyska, franska och nederländska. I första hand diskuteras ett antal betydelsefält (semantiska fält, domäner) och vissa språkspecifika drag i svenskan. Dessutom tar artikeln upp ords över- och underordning (hyponymer), synonymer och motsatser och termerna illustreras med ett stort antal exempel.

 • 8.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Bubbelbadkar och frihetsbegär2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 5 marsArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 9.
  Riad, Tomas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Culminativity, stress and tone accent in Central Swedish2012In: Lingua, ISSN 0024-3841, E-ISSN 1872-6135, Vol. 122, no 13, p. 1352-1379Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish stress and tone accent exhibits an interesting mixture of properties. I argue that the stress system is arranged in a largely morphological fashion, with clear similarities to dominance systems of Japanese, Basque and Greek, where there is a distinction between accented and unaccented stems, and where prefixes and, in particular, suffixes influence stress/accent placement. A major difference is that none of the lexical specifications for stress in Swedish is pre- or post-accenting, but rather post- and pretonic. Thus, no stress is assigned by affixes, but affixes impose adjacency conditions on stress placement in stems, or else the structure is either inhibited, or becomes noticeably marked. Beside the morphological specifications of stress information, there is a phonological default stress assignment, similar to what we find in Greek. The phonological default of Swedish applies blindly when prosodic specification is lacking at the right edge of prosodic words. An accentual default occurs also in Basque, but it applies at a phrasal level rather than at the word level. Beside stress, Swedish also exhibits a lexical tone ('accent 2', 'grave'), which occurs only in primary stressed syllables, and which (in the analysis assumed here) is mostly assigned from posttonic suffixes to an immediately preceding primary stress. So-called 'accent 1' (acute) is lexically unmarked, but both tonal contours signal prominence in a similar fashion, that is, in a way that is independent of the lexical distinction as such. Stress and tonal accent both instantiate culminativity. Building on the theory of projecting words and phrases (Ito and Mester, 2007), I argue that stress instantiates culminativity within the minimal prosodic word, and tonal accent instantiates culminativity in the maximal prosodic word.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 10.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Det gör ont när namn ska sättas2012In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 11 sept.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Blåsjö, Mona
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Knutsson, Ola
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Cerratto-Pargman, Teresa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Exploring the Design Space of Genre Pedagogy and Virtual Learning Environments2012In: Designs for Learning 2012: 3rd International Conference Exploring Learning Environments. Conference Proceedings, 2012, p. 75-77Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper explores the design space of genre pedagogy and virtual learning environments. This is done by examining the cornerstones of genre pedagogy and the main activities they give raise to, and how the activities are transformed when they are partly or completely moved from the classroom to virtual learning environments, and what implications for interaction design they give raise to.

 • 12.
  Norrby, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Wide, Camilla
  Lindström, Jan
  Nilsson, Jenny
  Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish – extending the scope to pragmatic and interactional aspects.2012In: Non-Dominant Varieties of Pluricentric Languages. Getting the Picture: In Memory of Michael Clyne / [ed] Rudolf Muhr, In Collaboration with Catrin Norrby, Leo Kretzenbacher, Carla Amorós, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2012, p. 49-60Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  This chapter gives an overview of Finland Swedish as a non-dominant variety of Swedish. The first part outlines the status and position of Swedish in Finland and documents research on Finland Swedish. We present this body of work with reference to work on Finland-Swedish status- and corpus planning. While there is an impressive body of work on the phonological, lexical, morphological and syntactic characteristics of Finland Swedish, much less attention has been paid to the pragmatic and interactional aspects of Finland Swedish vis-à-vis Sweden Swedish. With the exception of a few studies on politeness strategies, address and greeting practices, no systematic investigation of communicative patterns in the two Swedish varieties has been undertaken. The second part presents our methodological framework for such an investigation, and present preliminary results from a pilot study on openings in institutional telephone conversations in the respective national variety. These results suggest that there are systematic differences which warrant further investigation.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Finlands svenska utvecklas nära vår2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 13 febr.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Hellberg, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  First language paradigms in conflict: Hidden dialogue in Swedish curricula 1962–20112012In: Journal of Curriculum Studies, ISSN 0022-0272, E-ISSN 1366-5839, Vol. 44, no 3, p. 381-402Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Seven successive curricula for Swedish in the Swedish primary school are investigated using a linguistic method that traces its origin to the Russian literary theorist, Michail Bakhtin. The amount of dialogicity, viewed as the room given to different paradigms to argue against each other, is shown to decrease from the earlier curricula to the later ones. The few dialogues in the later curricula are also shown to be vague in character, making it difficult to attribute the voices to different paradigms. It is argued that this vagueness is in keeping with the tradition of corporatism in Sweden, where consensus is reached at the cost of less clarity and concretion. It is rather the clarity of the earlier curricula that demands explanation and some explanations are tested. In the most recent development, politicians have lost their interest in the wordings of the curriculum and concentrate on formulating goals for different grades. By doing so, they steer the subject of Swedish in the direction of the Swedish as Skills paradigm, with the suppression of Swedish as Personal Growth or Swedish as Critical Literacy, very much imitating the corresponding New Labour programme in England.

 • 15.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Förgiftade små ord rymmer en hel världsbild2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 4, p. 60-61Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Personliga pronomen är giftiga. Det har dagens fin­författare förstått, och undviker inledande han, hon och de.

 • 16.
  Carlsson, Yvonne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Genericitet i text2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation examines genericity from a textual perspective. The material consists of popular science texts about species of animals. The investigation concerns both the distribution of different forms of generic noun phrases and the boundary between generic and non-generic noun phrases. The analytical tools are taken from Accessibility Theory and Blending Theory.

  Two separate studies have been undertaken. The results of the first study indicate that generic reference on the whole follows the same principles of accessibility as non-generic reference, although there are some differences that can be attributed to the distinction between generic and non-generic reference. Some results suggest that our mental representations of generic referents are generally less accessible than those of non-generic referents. Factors other than accessibility influencing the choice of generic noun phrases are also identified.

  While genericity is generally treated as an all-or-nothing phenomenon, an important experience of this first study concerns the difficulties facing anyone who tries to distinguish between generic and non-generic noun phrases in authentic texts. These difficulties are the centre of attention in the second study, which shows that genericity is an extremely context-dependent phenomenon. The sentence context may clearly indicate a particular, non-generic reference, while the wider context of the text reveals that the noun phrase in question is in fact generic. Not infrequently, chains of reference involve a great deal of shifting and slithering between a generic and a non-generic meaning, although the references are seemingly coreferential. It is sometimes difficult to decide on the real referents intended. At times there are also clear cases where the noun phrase must be analysed as referring to both generic and non-generic entities at the same time. This implies that it is unlikely that we actually decide for every reference if it is generic or non-generic.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (epub)
  epub fulltext
 • 17.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Grötig danska inte värre än vårt tj-ljud2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 4 decArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18. Garlén, Claes
  et al.
  Sundberg, Gunlög
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Handbok i svenska som andraspråk2012 (ed. 2)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 19.
  Knutsson, Ola
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Blåsjö, Mona
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Hallsten, Stina
  Karlström, Petter
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Computer and Systems Sciences.
  Identifying different registers of digital literacy in virtual learning environments2012In: The Internet and higher education, ISSN 1096-7516, E-ISSN 1873-5525, Vol. 15, no 4, p. 237-246Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In this paper social semiotics, and systemic functional linguistics in particular, are used in order to identify registers of digital literacy in the use of virtual learning environments. The framework of social semiotics provides means to systemize and discuss digital literacy as a linguistic and semiotic issue. The following research question was investigated in the paper: What different registers of digital literacy could be identified when students and teachers communicate and interact in a VLE? The research question was answered by. initially, an application of social semiotics to virtual learning environments, and its relation to the knowledge domains of everyday, specialized and reflexive digital literacy. This application was then further developed, using an analysis of a course specific use of a virtual learning environment in a case study. The study identified discrepancies between the digital literacies of teachers. designers and students. These discrepancies mean that a shared semiotic register was sometimes difficult to maintain. The conclusion is that the designers and teachers as co-designers of virtual learning environments need a better understanding of everyday digital literacy in order to design more sufficient learning environments. The paper shows that digital literacy must be considered as a situated practice, and that it concerns functional and communicative competencies rather than acquiring a set of technical skills.

 • 20.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Identitetsfrossan drabbar allt fler2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no mars 26Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Hanell, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Informationssamhället och vidare2012In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 9-13Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 22.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Inte bara spioner...: Stasi-infiltration i Sverige under kalla kriget2012In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 179-181Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 23.
  Larsson, Ida
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Inte helt passiv: Konstruktion med få + particip i tal och skrift2012In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 22, no 2, p. 27-61Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This paper investigates constructions with få  ‘get’ + participle in corpora of written and spoken Swedish, as well as in the regional dialects. Three different readings, with partly different structural properties, are distinguished: one causative, one benefactive/malefactive and one agentive reading (cf. e.g. Egerland 1996, Taraldsen 2010). The causative and benefactive/malefactive constructions allow both passive and active readings, in the sense that the subject of can, but need not, be interpreted as the Agent of the participial verb. The two differ partly with respect to which participial verbs are possible, but are both restricted to passive participles of transitive verbs. The agentive construction always carries an active reading, and allows participles of (agentive) intransitive and reflexive verbs. Word order, agreement and particle placement typically distinguish the agentive construction from the other two, but some variation within the constructions can be noted in the corpora. In present-day Swedish, the agentive construction is not accepted by all speakers, and it is generally restricted to spoken language.

 • 24.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  La communauté linguistique nordique: éléments de comparaison des politiques linguistiques dans les pays nordiques2012In: Nordiques, ISSN 1761-7677, no 24, p. 17-36Article in journal (Other academic)
  Abstract [en]

  Olle Josephson treats the uniqueness of the Nordic linguistic community and describes how history can help explaining the current situation. [...] Josephson goes on to analyze official linguistic policy documents in the specific Nordic countries, and studies how these declarations are put to work in everyday practice.

 • 25.
  Larsson, Inger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.
  Åsen, Per Arvid
  Kristjánsdottír, Steinunn
  Lundquist, Kjell
  Medeltida klostergrunder på Island - vegetation och flora, kultur och reliktväxter, samtida växtnamn: rapport från ett forskningsprojekt 2009-20112012Report (Other academic)
  Abstract [en]

  Icelandic medieval monastic sites – vegetation and flora, cultural- and relict plants, contemporary plant-names The colonization of Iceland began in the late 9th century and in the year 1000 the Althing chose Christianity to replace paganism as the religion of the country. The bishopric of Skálholt was established in 1056 and Hólar in 1106. There are traces of twelve to fifteen monasteries, of which nine are recognized as having lasted for some time. Of these only Skriðuklaustur has been fully excavated, exhibiting a European building model. Viðeyjarklaustur and Kirkjubaejarklaustur have been partly excavated not revealing any specific monastic buildings as yet. Archaeobotanical investigations have only been undertaken on Viðey and at Skriðuklaustur. The exact localisation of the monastic buildings, or possible monastic cultivation. are only presumptions at all other places, as is the type of monastic building, whether traditional Icelandic farm type or continental monastery building type. The questions that this project seeks to answer are which cultivated plants on the whole, and garden plants in particular, were known and used in the medieval Icelandic monastic context, and whether it is possible to find medieval relict plants in connection with the Icelandic monastic sites. All monastic sites were surveyed for landscape and plants, and complete lists of the plants found are published in Bilaga 1. Medicinal, utility and ornamental plants, known in Iceland and abroad, have been recorded, but their status as true medieval monastic relict plants cannot be fully determined at this stage of research. The very special conditions in which a hitherto uninhabited island was colonized in some hundred years by people bringing and adapting their knowledge of farming, cultivating and using plants for both utility and pleasure led inevitably to a situation where common knowledge became integrated with the specific uses of plants and plant medicine in a monastic context. Many of the plants found today, such as Angelica, Alchemilla, Allium, Filipendula, Plantago or Sanguisorba have a medieval past as medicinal herbs. We cannot, however, establish for sure whether some of these plants’ properties were not common knowledge to the Icelanders of the Middle Ages but were specific monastic plants. The Icelandic monastic sites, as well as all Iceland, are today dominated by farming leaving little space for herbs to grow and survive. There are however traces of deliberate use and possibly cultivation of plants at Skriðuklaustur and Viðeyjarklaustur, although more archaeobotanical evidence from monastic sites is needed as well as an archeological search for traces of cultivation. This is required not only at these two sites but at all monastic sites in Iceland. Medieval plant-names tell us little since most of the medico-botanical literature are translations of the Dane Henrik Harpestræng’s works. The Icelandic laws, another source for plant-names, are heavily influenced by Norwegian law and therefore may only be used with caution for the documentation of Icelandic matters. Later historic plant-names, however, reveal many interesting details about the local use of some plants, although some of these names are loans from or translations of Scandinavian or German names and may not reveal anything about their local Icelandic use.

 • 26.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Moderna och klassiska klassröster lika skiftande2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 3, p. 66-67Article in journal (Other academic)
 • 27.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Multimodality2012In: Handbook of Pragmatics Online / [ed] Jan-Ola Östman, Jef Verschueren, Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2012Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Nya s-fraser och moderatord2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 8 oktoberArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Larsson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.
  Några oväntade arkeobotaniska fynd2012In: Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn: rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011, Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences , 2012, p. 76-80Chapter in book (Other academic)
 • 30.
  Magnusson Petzell, Erik
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  OV and V-to-I in the history of Swedish2012In: Historical Linguistics 2009: Selected papers from the 19th International Conference on Historical Linguistics, Nijmegen, 10-15 August 2009 / [ed] Ans van Kemenade, Nynke de Haas, Amsterdam: John Benjamins , 2012, p. 211-230Chapter in book (Refereed)
 • 31.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Pressade priser ger usel tolkning2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 14 majArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 32.
  Larsson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.
  Skriftliga källor och äldre isländska växtnamn2012In: Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn: rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 / [ed] Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdottír, Kjell Lundquist, Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences , 2012, p. 49-51Chapter in book (Other academic)
 • 33.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Skriv fejs men undvik fejsrejp2012In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 6 novArticle in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 34.
  Chrystal, Judith-Ann
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Ekvall, Ulla
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Skrivelyst og tekstkompetence - Hvad responssamtaler mellem 'svage' skribenter kan afsloere2012In: Skrivelyst i et specialpaedagogisk perspektiv / [ed] Sigrid Madsberg, Kristen Friis, Köpenhamn: Dansk psykologisk Forlag, 2012, p. 91-116Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Larsson, Inger
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages. Stockholm University, Faculty of Humanities, Centre for Medieval Studies.
  Skriðuklaustur och Viðeyjarklaustur – spår av medeltida klosterträdgårdar?2012In: Medeltida klostergrunder på Island – vegetation och flora, kultur- och relikväxter, samtida växtnamn: rapport från ett forskningsprojekt 2009–2011 / [ed] Inger Larsson, Per Arvid Åsen, Steinunn Kristjánsdottír, Kjell Lundquist, Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences , 2012, p. 81-87Chapter in book (Other academic)
 • 36.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Språkforskarens käraste raritet2012In: Svenska dagbladet, ISSN 1101-2412, no 2 aug.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 37.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Språkvetenskapen och svenskämnet i hundraårsperspektiv2012In: Svenskämnet i går, i dag, i morgon: Svensklärarföreningen 100 år. 1912-2012. Svensklärarföreningens årsskrift 2012 / [ed] Gustaf Skar & Michael Tengberg, Stockholm: Natur och kultur i distribution , 2012, 1, p. 81-99Chapter in book (Other academic)
 • 38.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Stort och smått om svenskt talspråk2012In: Språkbruk, ISSN 0358-9293, no 4, p. 48-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Striden om ord en fråga om makt2012In: Svenska Dagbladet, ISSN 1101-2412, no 23 jan.Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 40.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Strindberg i fem steg, hu! 2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 2, p. 64-65Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Rosenqvist, Håkan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Syntaxboken: Svensk satslära i teori och praktik2012 (ed. 1)Book (Other academic)
 • 42.
  Karlsson, Anna-Malin
  et al.
  Uppsala universitet, Sverige.
  Strand, Hans
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Text i verksamhet: mot en samlad förståelse2012In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 22, no 1, p. 110-134Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The majority of text researchers today view text as deeply embedded in context. Still, the question of how context should be treated in analysis, in order to achieve a “thick” theoretical understanding, remains substantially unanswered. In this article, a focus on the meso-level of context, the activity, is suggested as a way of contextualizing texts. This level has shown to be fruitful for explaining patterns and variation in conversation. The meso-level of activity can also be expected to be relevant for the participants of textual communication, which is a key factor when striving for what is sometimes called ecological validity. In the article, previous research and specific examples are discussed in two thematic sections, focusing on texts in text-mediated activities (e.g. academic research and education) and texts in practical activities (e.g. health care work), respectively. Based on these overviews, a unified analytical perspective and a possible stance for researchers interested in grounding their text analysis in a less ‘text-biased’ understanding of context are proposed. This perspective combines activity theory with a semiotic focus on text artefacts inspired by New Literacy Studies. Once the role of a text in the activity is established, and when goals and possible conflicts are identified, context-based concepts such as genre and discourse are suggested for linking activity to linguistic text structure

  Download full text (pdf)
  Text i verksamhet: mot en samlad förståelse
 • 43.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Text- och resursorientering inom multimodalitetsforskningen: En teoretisk diskussion om förklaringsvärden2012In: Språk & stil, ISSN 1101-1165, Vol. 22:1, no 1, p. 135-161Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article discusses the explanatory value of two theoretical orientations within multimodal research on texts and communication, and it explores the potential benefits of combining them. Firstly, the multimodal text (involving other semiotic modes than language) can be taken as a point of departure for the analysis and understanding of meaning making. This has been a common approach within text and discourse analysis. Secondly, there is an orientation toward the multimodal resources being employed when people make meaning, placing the interests of sign-/text-makers and processes of text creation just as much in focus as the textual products that emerge from them.

  The discussions in the article primarily make reference to the broader framework of social semiotic multimodality research, taking the theoretical assumptions made in Kress & van Leeuwen’s influential book Reading images: The grammar of visual design (2006) as one important point of departure. In particular, research categorised under the tentative labels of multimodal discourse analysis, social semiotic multimodal analysis and multimodal interactional analysis is reviewed and related to the status the authors ascribe to texts and semiotic resources. The text analytical implications of text and resource orientations and combinations of the two are finally illustrated by a sample analysis of multimodal texts created by children in educational contexts.

  Download full text (pdf)
  Björkvall_Text_resursorientering_multimodalitetsforskning
 • 44.
  Hanell, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Texten på webben: mellan myndighet och medborgare2012In: Myndigheterna har ordet: Om kommunikation i skrift / [ed] Nyström Höög Catharina, Söderlundh Hedda, Sörlin Marie, Stockholm: Norstedts Förlag, 2012, 1, p. 105-122Chapter in book (Other academic)
 • 45.
  Pettersson, Jonatan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Textforskningen och översättningarna2012In: Språk och stil, ISSN 1101-1165, E-ISSN 2002-4010, Vol. 22, no 1, p. 162-186Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Translations have often been treated as texts of less interest and importance within text research, more often considered a problem rather than a resource. This article discusses the potential of both the translation process and the translated texts for different kinds of text research. The role of translations and translation theory within text historical research is first discussed, with focus on the

  Swedish Sakprosa project. Secondly, conceptions of translation among text users are treated and connections are drawn to text ethnographic and genre oriented research. Thirdly, the focus is placed on to the text producer and the writing process, and the article turns to discussing how knowledge of the translation process might be helpful when investigating other kinds of writing processes. Translation is then discussed within a systemic-functional theoretical perspective and the article points out how a discussion of translation might be valuable for the theoretical description and understanding of different kinds of text processing. The article draws the conclusion that text research should not consider translation and translations a problem but rather as potential resources for deepening our knowledge of texts and writing in general.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 46.
  Östberg, Urban
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Tornet: En historia från ett sjunket land2012In: Historielärarnas förenings årsskrift, ISSN 0439-2434, p. 167-169Article, book review (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Uttalsförändringar skapade den danska sluddermyten2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 8, p. 26-27Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 48.
  Björkvall, Anders
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Visuell textanalys2012In: Textens mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys / [ed] Göran Bergström & Kristina Boréus, Lund: Studentlitteratur, 2012, 3, p. 307-351Chapter in book (Other academic)
 • 49.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Zlatanpojkar och slukarbarn skolas in i olika litteraturspråk2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 5, p. 68-69Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Josephson, Olle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Scandinavian Languages.
  Åtta sätt att skriva kort och effektivt2012In: Språktidningen, ISSN 1654-5028, no 6, p. 48-49Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
1234567 1 - 50 of 655
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf