Change search
Refine search result
1234567 1 - 50 of 2244
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1. Aarskaug Wiik, Kenneth
  et al.
  Bernhardt, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Cohabiting and Married Individuals' Relations With Their Partner's Parents2017In: Journal of Marriage and Family, ISSN 0022-2445, E-ISSN 1741-3737, Vol. 79, no 4, p. 1111-1124Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Using Norwegian survey data on partnered individuals ages 18 to 55 (N = 4,061; 31% cohabitors), the current study investigated differences across marital and cohabiting unions regarding the patterns of contact with the parents of the partner. In addition to investigating the frequency of such contact, we assessed the nature of and perceived quality of contacts with the partner's parents. The authors grouped respondents according to whether they had children with their partner and controlled for a range of selection characteristics. Results confirmed that parents with preschool children met their in-laws more frequently than the childless, irrespective of union type. Married respondents as well as cohabitors with preschool children reported better relations with their partner's parents than childless cohabitors. Taken together, the results imply that having small children was more decisive for the relationship with the parents of the partner than getting married, particularly with regard to contact frequency.

 • 2.
  Abdi Faisal, Katra
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Amin, Samira
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  KORTA VÄGEN?: En kvalitativ studie om utrikesfödda akademikers upplevelserom den Korta vägen till den svenska arbetsmarknaden2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Korta Vägen är en arbetsmarknadsutbildning på uppdrag av arbetsförmedlingen som tilldelas olika lärosäten runt om i Sverige. Ändamålet med arbetsmarknadsutbildningen är att förkorta vägen till den svenska arbetsmarknaden för utrikesfödda akademiker. Syftet med denna studie var att studera de insatser som utförs av Korta vägen, för att förkorta vägen till ett arbete för utrikesfödda akademiker från ett deltagarperspektiv.

  Genom fokusgruppsintervjuer med deltagare från Korta vägen studerades hur deltagarna upplevde de insatser som utförs av Korta vägen samt hur deltagarna upplevde att Korta vägen hjälpt deras etablering på den svenska arbetsmarknaden. Detta i förhållande till teorier om socialt kapital, kulturellt kapital och Granovetters nätverks teorier. 

  Fokusgruppsintervjuerna spelades in för att sedan transkriberas och kodas, dessa koder delades sedan in i olika teman.

   

  Det empiriska resultatet av denna studie visade att respondenterna upplevde att de som utrikesfödda akademiker inom Korta vägen inte fått någon tydlig introduktion om svenska normer och värderingar. Samtidigt som respondenterna upplevde att de inte har liknande mängder tillgång av socialt kapital i sina sociala nätverk som inrikes födda.

   Resultatet i denna studie tyder på att våra respondenter upplevde sig ha brist på svaga band samt underskott av både socialt och kulturellt kapital.

  Nyckelord/Keywords Korta vägen, utrikesfödda akademiker, sociala nätverk, socialt kapital, kulturellt kapital, starka/svaga band

 • 3.
  Abdulrahim, Jihan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kvinnors politiska deltagande i irakiska Kurdistan: en kvantitativ studie2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna studie är att undersöka kvinnors politiska deltagande i irakiska Kurdistan. utifrån syftet undersökt sex frågeställningar: Hur stor andel av kvinnorna i irakiska Kurdistan röstade i förra valet, är medlemmar i ett politiskt parti, arbetar i ett politiskt parti, har kontaktat en politiker eller deltagit i en manifestation, vad kvinnor själva anser vara vilka faktorer som hindrar deras politiska deltagande samt om det finns ett samband mellan utbildning och kvinnors politiska deltagande. En enkätundersökning genomfördes i irakiska Kurdistan. Arbil, Dohuk och slemaniya, sammanlagt mottogs 200 enkäter. Resultaten visar att det politiska deltagande är högt bland de undersökta kvinnorna i alla deltagandeformerna. Det finns inget samband mellan utbildning och kvinnors politiska deltagande i urvalet. Få av kvinnorna uppgav att kulturella eller religiösa normer är ett hinder för deras politiska deltagande. Den vanligaste rapporterade orsaken till att inte delta var ointresse för att engagera sig i politiken eller otillräckligt kunskap. Dessa resultat skiljer sig från forskning som har visat att kvinnor i Mellanöstern deltar i politiken i liten utsträckning. 

 • 4.
  Abiala, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Säljande samspel: en sociologisk studie av privat servicearbete2000Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  Interaction between people can be seen as a distinctive feature of 'post-industrial society'. In this study I investigate some of the conditions for this encounter in private service work in Sweden. I start by discussing some important concepts: service, service encounter and emotional labour. Three parties in an interactional triangle can be perceived: the service enterprise, the service worker and the customer.

  The service encounter is embedded in organisational frames. Recruiting for social competence and training for selling interaction are two facets of these frames. In interactive service work, control is complicated by the fact that a third party, the customer, is involved and that the borders between worker, work process and result are somewhat indistinct. Indirect forms of control can be used to affect workers' attitudes and thinking, as well as behaviour.

  Service work can be described as a form of acting. Different service workers will identify differently with their work role. In my study I observe both positive and negative experiences of work. A majority report that they sometimes are so tired of people that they want to be alone after work.

  I distinguish two dimensions of interactive service work: type of interaction and sales situation. Interaction can be more or less important, and the sales situation can be more or less concealed. Based on these dimensions I suggest a typology to illustrate some differences between different service occupations. Four types are suggested: (1) Work first, and customer later; (2) Personalised services; (3) Routine selling; and (4) Persuasive selling. In the second group we find the experts of interaction, but also the strongest signs of social strain.

 • 5.
  Ackelman Thunholm, Josefina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sobat, Virginia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  … en perser och resten flygvärdinnor…: En kvalitativ studie av tågmästarnas upplevelser av företagskultur och yrkesroll i omorganiseringen 2003/2004 vid SJ AB, Stockholm2009Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)Student thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie behandlar tågmästarnas upplevelser av företagskultur och yrkesroll i omorganiseringen 2003/2004, vid SJ AB Stockholm. Det empiriska materialet bygger på kvalitativa forskningsintervjuer med sju tågmästare, som arbetade ombord på x2000 under omorganiseringen.I analys av empirin har vi kunnat se indikatorer på att företagskulturen påverkar tågmästarnas upplevelser av omorganisering. Utifrån deras syn på den aktuella omorganiseringen, tolkar vi det som att förändringar som inte överrensstämmer med grundläggande värderingar och normer i en existerad företagskultur bemöts med ett visst motstånd. Titeln … en perser och resten flygvärdinnor… är ett citat från en av de intervjuade och vi anser att den ger en illustration över tågmästarnas tankar i omorganiseringen 2003/2004. Undersökningen antyder vidare att nyckelpersoner kan påverka företagskulturen.I ett senare skede har relevanta teoriaspekter lyfts fram, och kopplingar har dragits mellan empirin och litteraturens åtaganden och slutsatser. De teoretiker som behandlar företagskulturen och dess inverkan på arbetstagarna som bland annat har berörts i denna studie har varit Mats Alvesson, Gideon Kunda och Edgar Schein.

 • 6.
  ADANE, DAWIT
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Risk of First Contraception among Ethiopian Women2013Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract: In this study, I examine the risk of first contraception among Ethiopian women. I use the 2005 Ethiopian Demographic and Health Survey and apply Continuous-Time Event-History Analysis to follow women from age ten to the time of first use or at the interview, whichever comes first.

   

  The multivariate analyses by controlling all variables show that risks for first contraception are higher at higher parities, at younger and older ages, for Orthodox religion followers, the Tigrie ethnic group, women who completed primary education, in the Benishangul-Gumuz and Gambela regions and in urban areas and for younger cohorts.

 • 7.
  Adeen, Magdalena
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Socialt Kapital och föräldraskap: en kvalitativ studie om hur föräldrar söker information, råd och stöd i sitt föräldraskap2016Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med den här uppsatsen är att undersöka var föräldrar kan söka stöd, råd och information som underlättar deras föräldraskap samt hur detta kan tolkas som olika  former av socialt kapital. Det visar sig tydligt att informationsteknologin med de nya möjligheter som internet innebär, har kommit att få en allt viktigare roll när det gäller att stötta dagens föräldrar. Forskningen inom detta område etablerades på 1990-talet och har visat att internet under 2000-talet har blivit ett allt viktigare forum för föräldrar som söker svar på frågor som rör barn och föräldraskap. Man har kunnat se att de flesta webbforumen vänder sig till kvinnor men att det på senare tid också dykt upp forum som riktar sig till män. De gemenskaper som bildas på nätet har visat sig främja socialt kapital i form av information, känslomässigt stöd och erfarenhetsutbyte. I den här uppsatsen har det visat sig att förutom allt det stöd som internet kan ge i föräldraskapet är fortfarande familjen och samhällets stöd helt avgörande för de flesta föräldrar.  

  Resultatet i denna studie visade att föräldraforumen genom sin ständiga tillgänglighet och möjlighet till erfarenhetsutbyte för många blivit ett viktigt komplement till det stöd som familj, vänner och välfärdssamhället på olika sätt utgör. På grund av tonen och språkbruket i en del forum kan man spåra en viss tveksamhet och kluvenhet inför att aktivt delta i vissa forum. Denna dubbelhet och tendens till social nedvärdering av de som deltar i vissa forum har inte kunnat iakttas i tidigare forskning. Detta kan möjligen bero på att intervjupersonerna inte är utvalda därför att de är aktiva deltagare på föräldraforumen. Studien använder sig av en kvalitativ metod där totalt 10 föräldrar har intervjuats.   

 • 8.
  Adenfelt, Oskar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Home-leaving and Parenthood: Timing of home-leaving and the relation to childbearing behavior in Sweden2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Objective: This thesis examines the timing of having the first child in relation to when Swedish men and women leave the parental home. The aim is to explain if any childbearing trends can be detected based on whether one leaves the parental home at a younger or older relative age than the current age norms. The timing of having the first child might be affected by either a speed up/slow down effect (one continues to experience other stages of adulthood faster or slower relative to people of the same age) or an age-norm effect (one tries to counter-act deviation from the home-leaving norm by speeding up or delaying childbearing to align with people of the same age).

   

  Method and Data: Event history analysis is applied using a multivariate piece-wise constant hazard model. The data comes from Swedish register data based on records of the entire Swedish population between 1 January 1953 and 31 December 2012.

   

  Results: The results indicate that Swedish women who leave the parental home younger than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to women of the same age. Swedish men who leave the parental home younger than the norm, on the other hand, run a greater risk of having the first child later after leaving the parental home relative to men of the same age. Swedish men who leave the parental home later than the norm run a greater risk of having their first child sooner after leaving the parental home relative to men of the same age while the opposite is true for women. However, the effects of timing of leaving the parental home are relatively small, which can be explained by the very long and stable mean durations found. The peak durations of intensities, i.e. number of years between leaving the parental home and having the first child, for men and women can be found after 10–12 years. The peak durations of intensities are remarkably similar between the genders.

   

  Conclusion: Swedish women who leave the parental home earlier than the norm are more likely to experience a speed-up effect in terms of childbearing and a slow down effect when leaving the parental home later than the norm. Thus, women stick to breaking the normative timing of the life course events once they have started. Swedish men, on the other hand, are more likely to try and catch up with age norms and instead postpone having the first child when leaving the parental home earlier than the norm and speed up having a child when leaving the parental home later than the norm. Men are thus more likely to time having children with men of the same age.

 • 9.
  adjei, nicholas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Population policy and childbearing behavior in Ghana since the late 1960s: An individual level perspective2015Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
 • 10.
  Adjei, Nicholas Kofi
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Leibniz Institute for Prevention Research and Epidemiology - BIPS, Germany; University of Bremen, Germany.
  Billingsley, Sunnee
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Childbearing Behavior Before and After the 1994 Population Policies in Ghana2017In: Population: Research and Policy Review, ISSN 0167-5923, E-ISSN 1573-7829, Vol. 36, no 2, p. 251-271Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Due to the high population growth rate in the mid-20th century, the government of Ghana introduced population policies to reduce the growth rate. Encouraging girls' education and increasing contraceptive use were the two main policy measures to reduce population growth. In order to get a clear picture of the childbearing dynamics of Ghanaian women in response to the population policy of 1994, we analyzed individual reproductive histories from 1969 to 2003 using 2003 Ghana Demographic Health survey data to disentangle patterns by parity, calendar period, and educational groups. Exponential hazard regression models were used to estimate the relative risk of births. We find some evidence of a critical juncture in fertility trends, particularly for the fifth child. In addition, higher parity transition rates continuously declined for women with secondary or higher education and these educational levels were achieved by a higher share of the population after the policy was implemented. The 1994 population policy was successful if only by virtue of the increasing number of women with secondary or higher education. Belonging to this group is not only associated with lower fertility, but this suppressing effect strengthened in the years following the policy implementation. We also suspect that the increasing similarity between women with no education and with primary education reflects the diffusion of contraceptive knowledge and norms related to childbearing. The educational reform and contraceptive initiatives did result in increased education and contraceptive awareness and are therefore beneficial programs.

 • 11.
  Afsharian, Parastoo
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lundberg, Linnea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Kan alla nå toppen?: En kvantitativ studie om könsskillnader i olika befattningar på den svenska arbetsmarknaden2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden återfinns ännu idag inom olika sektorer, yrken och branscher. Trots flertalet tidigare forskningar samt politiska insatser har vi inte nått en jämställd arbetsmarknad. I denna studie avser vi att undersöka könsskillnaderna i upplevda avancemangsmöjligheter och huruvida det förefaller sig i både de högre och lägre befattningarna. Det teoretiska ramverket utgår från teorier som vanligtvis används för att förklara könssegregeringen på arbetsmarknaden, nämligen glastaket, glashissen och diskriminering. Tidigare forskning som har undersökt detta fenomen har visat på att kvinnor förr eller senare stöter på barriärer som hindrar de till avancemang. Viss forskning menar på att dessa hinder förekommer i de högre positionerna, medan annan forskning menar på att det förekommer i de lägre positionerna. Denna studie baserar sig på datamaterial från Levnadsnivåundersökningen 2010, där urvalet består av män och kvinnor i åldrarna 25–60 som har en anställning. Resultatet visar på att det är högre sannolikt att en man upplever interna avancemangsmöjligheter, än en kvinna. Däremot visar resultatet inte på att individers familjeliv har en effekt på upplevda interna avancemangsmöjligheter. Vid en uppdelning av de olika befattningarna visar resultatet vidare på att enbart kvinnor i de lägre befattningarna upplever sig ha svårt att avancera sig internt jämfört med män. Vid kontroll av individ- och arbetsrelaterade faktorer visar resultatet på att könsskillnaderna består enbart för respondenter i de lägre positionerna, vilket vidare stämmer överens med teorin om glashissen. 

 • 12.
  Agahi, Neda
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Aging Research Center (ARC), (together with KI).
  Kelfve, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Aging Research Center (ARC), (together with KI).
  Lennartsson, Carin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Aging Research Center (ARC), (together with KI).
  Kåreholt, Ingemar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Aging Research Center (ARC), (together with KI). Jönköping University, Sweden.
  Alcohol consumption in very old age and its association with survival: A matter of health and physical function2016In: Drug And Alcohol Dependence, ISSN 0376-8716, E-ISSN 1879-0046, Vol. 159, p. 240-245Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Background: Alcohol consumption in very old age is increasing; yet, little is known about the personal and health-related characteristics associated with different levels of alcohol consumption and the association between alcohol consumption and survival among the oldest old. Methods: Nationally representative data from the Swedish Panel Study of Living Conditions of the Oldest Old (SWEOLD, ages 76-101; n=863) collected in 2010/2011 were used. Mortality was analyzed unti12014. Alcohol consumption was measured with questions about frequency and amount. Drinks per month were calculated and categorized as abstainer, light-to-moderate drinker (0.5-30 drinks/month) and heavy drinker (>30 drinks/month). Multinomial logistic regressions and Laplace regressions were performed. Results: Compared to light-to-moderate drinkers, abstainers had lower levels of education and more functional health problems, while heavy drinkers were more often men, had higher levels of education, and no serious health or functional problems. In models adjusted only for age and sex, abstainers died earlier than drinkers. Among light-to-moderate drinkers, each additional drink/month was associated with longer survival, while among heavy drinkers, each additional drink/month was associated with shorter survival. However, after adjusting for personal and health-related factors, estimates were lower and no longer statistically significant. Conclusions: The association between alcohol consumption and survival in very old age seems to have an inverse J-shape; abstention and heavy use is associated with shorter survival compared to light-to moderate drinking. To a large extent, differences in survival are due to differences in baseline health and physical function.

 • 13.
  Agnarson, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Integration of Ethiopian immigrants in Sweden, 1990-20002006Independent thesis Basic level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The main purpose of this Master Essay is to analyse the integration of Ethiopian immigrants in Sweden between 1990 and 2000. My hypothesis has been that Ethiopian immigrants in Sweden constitute a group whose prospects to integrate are fairly low, but whose prospects to integrate also depend on the sex-composition and the length of staying in Sweden. In my analysis of the chosen group’s immigration pattern and integration, I have used a longitudinal database of the Swedish population where information on income and employment are included. I have analysed the group’s labour market participation and their prospects to reduce and eventually close the income gap in relation to the working aged population in Sweden.

  The regime of control in Ethiopia between 1977 and 1991 forced hundreds of thousands of mostly young Ethiopians to flee to Europe and USA. Between 1985 and 2000, 8033 Ethiopians immigrated to Sweden. The peak years were 1989 and 1991, preceded by a dramatic increase of the number of Ethiopians who immigrated to Sweden. After 1991 the immigration from Ethiopia to Sweden declined rapidly to a similarly low level as before 1985.

  Nevertheless, when analysing the age-composition, those aged 18-29 years were shown to be in majority throughout the whole period as mostly young Ethiopians were forced to flee before 1991. Also, younger persons are more likely to migrate than older persons. The spectacular decrease of Ethiopian immigration to Sweden was probably linked to the former regime’s capitulation in 1991. In addition, Eritrea’s outbreak from Ethiopia in 1991 also had consequences on the numbers of Ethiopian immigrants to Sweden as Eritreans were no longer categorized as Ethiopians. Up to 1991, men were more likely to immigrate, but after then females were clearly in majority.

  The frequency of not being employed has decreased considerably among Ethiopian immigrants throughout the period. At the same time, the income gap between them and the population in general was reduced even though it remained large in the whole period. The decrease in the proportion of Ethiopian immigrants without employment was larger for the females than for the males, and even if men had higher incomes throughout the period, women’s income approached that. Thus it seems that the integration process is on its way for Ethiopian immigrants, especially for the women. The age-composition is probably an important factor behind the group’s relatively successful integration given the large share of working aged persons.

 • 14.
  Agnvik, Ilona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Könsroller i hemmet: En kvalitativ studie om hemarbetsfördelning bland heterosexuella par i Sverige och Estland.2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Numera har tvåförsörjarfamilj blivit norm i Europa. Kvinnornas allt högre förvärvsfrekvens har dock inte resulterat i motsvarande ökning av männens insatser i det obetalda arbetet hemma. Även hemarbetet är uppdelat efter kön – kvinnorna lägger sin tid mestadels på sådana hemsysslor som städning, småplock och barnpassning, medan männen ägnar sig till större del åt olika underhållsarbeten. Den könsindelade fördelningen av hemarbetet kan ses som en variant av hur man skapar kön i vardagslivet.

  Syfte med uppsatsen är att se hur kön skapas i hemmet bland heterosexuella par i Sverige och i Estland, samt vilken inverkan har det på hemarbetsfördelningen. Uppsatsen studerar också om det finns några skillnader mellan de svenska och estniska paren i undersökningen. De två grannländerna har varsin historia och det är mot denna bakgrund som jag genomför min studie. Tidigare forskning visar att många av de rutiner som heterosexuella par utvecklar bygger på föreställningar om kvinnlighet och manlighet. Även om paren i teorin vill vara jämställda i sin hemarbetsfördelning följer de ändå de traditionella könsroller och normer som finns i samhället. För att analysera anledningarna till detta har jag använt mig av socialiseringsteorin i Berger och Luckmanns tappning (1979) och teorin om det sociala könet (West och Zimmerman, 1978). Det bästa sättet att ta fasta på varje pars syn på könsroller och attityden till jämställdhet, har jag valt att använda den kvalitativa metoden med semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar att alla par, oavsett hemland, följer den traditionella hemarbetsfördelningen. Det framkommer också att paren skapar kön i sin vardag om och om igen genom att tillskriva kvinnor och män vissa bestämda egenskaper. De svenska och estniska paren är rätt lika i sin syn på könsroller och hemarbetsfördelning, dock finns det några märkbara skillnader mellan paren från Sverige och paren från Estland. Exempelvis ser esterna moderskapet som en naturlig del av skillnaden mellan kvinnan och mannen.

 • 15.
  Ahlbom, Anders
  et al.
  Karolinska Institutet.
  Drefahl, Sven
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Lundström, Hans
  Statistics Sweden.
  Den åldrande befolkningen2010In: Läkartidningen, ISSN 0023-7205, E-ISSN 1652-7518, Vol. 107, no 48, p. 3048-3051Article in journal (Refereed)
 • 16.
  Ahlgren, Angelica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Eriksson, Vanja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Organiseringens betydelse för gränsdragning: Hur Lean management påverkar upplevelsen av flexibilitet och bundenhet i två yrkesgrupper inom en och samma organisation2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I takt med att arbetet på den svenska arbetsmarknaden genomgått en rad förändringar det senaste århundradet har bland annat lågkvalificerade arbeten försvunnit till förmån för mer kvalificerade. Några typiska kännetecken för dagens arbetsmarknad är en högre grad av flexibilitet, tidsbegränsade anställningar och ett allt mer gränslöst arbete. Ett av flera nya managementkoncept som vuxit fram är Lean management, vilket handlar om att effektivisera genom att eliminera icke värdeskapande tid och arbeta utifrån kundens efterfrågan. Syftet med denna studie är att undersöka om det finns skillnader i hur individer i två olika yrkesgrupper inom en och samma organisation, som arbetar utifrån Lean management, beskriver flexibilitet och bundenhet samt hur de förhåller sig till gränsdragningen mellan arbete och privatliv. Den tidigare forskningen på området visar att flexibiliteten upplevs bero på vilken kontext man befinner sig i. Flexibiliteten i sin tur påverkar hur gränsdragningen mellan arbetstid och fritid ter sig. Samtidigt som det upplevs fördelaktigt med en flexibel arbetssituation visar studier att baksidan kan vara upplevd stress och självexploatering. Gränsdragningen mellan de två sfärerna tycks idag bli allt mer komplex och det blir svårare att skilja mellan arbetstid och fritid. Tematiska semistrukturerade intervjuer ligger som grund för denna kvalitativa studie gjord på ett stort svenskt industriföretag i två olika grupper varav en representerar kunskapsarbete och den andra ett traditionellt produktionsarbete. Resultaten visar en skillnad i upplevd bundenhet respektive flexibilitet i arbetet beroende på vilken yrkesgrupp respondenterna tillhör. Vidare visar resultaten att Lean management genom standardisering och strukturering av arbetet har en skild effekt på de två yrkesgrupperna. Då managementkonceptet Lean tycks likna den traditionella organisationsformen som återfinns inom Taylorismen vore vidare forskning om likheter och skillnader mellan de två intressant.

 • 17.
  Ahlin, Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Larsdotter, Fanny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Bäckenbottens könade villkor: En kvantiativ analys2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sverige är och har varit ett av världens mest jämställda länder. Trots detta råder det fortfarande en ojämlikhet mellan män och kvinnor både i arbetslivet och sjukvården. Kvinnor sjukskriver sig i högre grad och tjänar mindre än män. Vidare är sjukskrivning på grund av sjukdomar och besvär i könsorgan och urinvägar vanligare för kvinnor. Det har dessutom forskats mer på mäns kroppar. Att undersöka hur olika kroppar ger oss olika möjligheter i livet är av samhällsvetenskaplig relevans. Syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan menstruationsbesvär och underlivsbesvär och kvinnors sjukfrånvaro och lön och att jämföra dessa med liknande samband bland män. Detta genomförs genom att jämföra sambandet mellan olika besvär/sjukdomar i bäckenbotten och sjukfrånvaro och lön. Separata analyser görs för kvinnor och män. För att undersöka detta används teorier om stigmatisering, och även Joan Ackers teori om könade organisationer och den till synes könsneutrala arbetaren. Datamaterialet som används är från 2010 års Levnadsnivåundersökning med 2588 utvalda observationer. Datamaterialet analyseras i linjära regressionsanalyser. Resultatet visar att det finns ett starkare samband mellan besvär/sjukdomar i bäckenbotten och lön hos kvinnor än hos män. Denna könsskillnad ses dock inte för sjukfrånvaro. Skillnaden i lön är särskilt tydligt för just underlivsbesvär där det visar sig att kvinnor med svåra underlivsbesvär i genomsnitt tjänar 18,8 procent mindre i månaden än de utan besvär. För männen så verkar inte sjukdomar och besvär i bäckenbotten ha någon betydelse för lönen. Resultatet visar att det finns ett behov av mer forskning kring kvinnors hälsa, framförallt i bäckenbotten, kopplat till livschanser. Det behövs även forskning om den manliga normen på arbetsmarknaden. 

 • 18.
  Ahlmark, Dagny
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Rahman, Quree
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Stannar du hemma med barnen, älskling?: En kvantitativ studie över hur åldersskillander i parrelationer påverkar uttaget av föräldraledigheten2013Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Jämställdhet har länge varit ett omtalat ämne. Trots att Sverige tidigare blivit utnämnt till världens mest jämställda land finns det fortfarande mycket att göra för att uppnå fullständig jämställdhet (SOU 1998:6). Uttaget av föräldraledigheten är starkt snedfördelat där kvinnan tenderar att ta ut den största delen av ledigheten. Syftet med denna uppsats är att undersöka om åldersskillnaden inom parrelationer har någon påverkan på fördelningen av föräldraledigheten. Utifrån syftet har tre frågeställningar formulerats som uppsatsen ämnar studera; Hur ser fördelningen av föräldraledigheten ut då mannen är äldre, yngre respektive jämngammal med kvinnan?

  Uppsatsen baserar på levnadsnivåundersökningarnas (LNU) datamaterial som samlades in år 2000. Fyra multipla regressioner har utförts för att undersöka hur olika faktorer kan påverka hur fördelningen av antal veckor samt andelen av föräldraledigheten inom parrelationer beroende åldersskillnaden ser ut. De slutsatser som kan dras utifrån analyserna är att kvinnan tenderar att ta ut de flesta veckorna och största andelen av ledigheten, oberoende om det föreligger en åldersskillnad i relationen eller inte. Resultaten visar även att relationer där mannen är yngre än kvinnan fördelas föräldraledigheten mest jämlikt, vilket tidigare forskning även styrker (Rothstein, 2006; Halleröd, 2002). Regressionerna bekräftar också att män som är högre utbildade tar ut ett kortare antal veckor men och också en mindre andel av ledigheten. I de familjer där mannen är yngre än kvinna, tar kvinnan ut en kortare ledighet. Dessa resultat gäller både för det första och det andra gemensamma barnet. Eftersom det knappt gjorts någon forskning på hur åldersskillnaden i parrelationer kan påverka fördelningen av föräldraledigheten, kan denna uppsats därför bidra till kunskapsfältet på detta område.

 • 19.
  Ahlzén, Björn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att bryta mot samhällsnormer: En kvantitativ studie om hög alkoholkonsumtion och narkotikabruk2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Synen på hög alkoholkonsumtion respektive narkotikabruk skiljer sig mellan olika samhällen, och i Sverige har vi en tradition av att problematisera dessa beteenden i högre grad än i många andra länder. Dessutom ses narkotikabruk som en mer klandervärd handling än hög alkoholkonsumtion. Med dessa socialt konstruerade skillnader i åtanke fokuserar uppsatsen på vad om ligger bakom dessa beteenden och om liknande faktorer kan förklara dem. Uppsatsens syfte är med andra ord att undersöka huruvida liknande bakgrundsvariabler kan förklara hög alkoholkonsumtion och narkotikabruk bland individer i Sverige. För att förstå varför olika sociala regler och normer råder i olika samhällen används Howard Beckers klassiska stämplingsteori. Tidigare forskning visar att i synnerhet kön och ålder är viktiga variabler för att förklara skillnader i alkoholkonsumtion och narkotikabruk, men även inkomst och familjekonstellation tycks spela en roll. För narkotikabruk verkar även sysselsättning och möjligen också utbildning ha betydelse. Studien är kvantitativ och bygger på ett datamaterial bestående av 5 469 respondenter. Analyserna genomfördes med logistisk regressionsanalys. Resultaten visade att det endast finns signifikanta samband mellan hög alkoholkonsumtion och variablerna kön och ålder, då män och yngre i högre grad riskerar att vara högkonsumenter av alkohol. För narkotikabruk var de signifikanta sambanden fler, förutom kön och ålder hade även sysselsättning, inkomst och huruvida man bor med en partner eller inte en signifikant effekt för förklaringen av vilka som brukar narkotika. Starkast var dock, även här, sambanden för kön och ålder som hade samma riktning som för hög alkoholkonsumtion. Detta skulle kunna tyda på att män och yngre personer inte fördöms lika hårt som övriga grupper när de högkonsumerar alkohol respektive brukar narkotika. Då narkotikabruk visade sig vara mycket ovanligt skulle studien gynnas av ett större datamaterial då säkrare slutsatser skulle kunna dras.

 • 20.
  Ahmad, Farhan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Male immigrants’ fertility in Spain2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Declining fertility in developed countries along with rising number of immigrants and different fertility behavior exhibited by the immigrants make the immigrants’ fertility an interesting topic in field of demography. However most of the studies on immigrants’ fertility consider the female immigrants as their subject on the assumption that they represent the immigrants’ fertility. This study took another perspective and tries to study male immigrants’ fertility. Spanish Immigrants’ Survey 2007 was used to see how the different migration related factors affect the male immigrants’ fertility. Poisson regression was applied on a sample of 3797 childless males who are 16 or older. This study found tentative support to selection hypothesis but no clear support to adaptation hypothesis on male fertility behaviors. There exist differences in the fertility between male immigrants from different regions. Effect of education, number of parent’s siblings and mother language on male immigrants’ fertility was also analyzed.

 • 21.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Arbete utan organisation, organisation utan arbete2015In: Tankar om arbete: 17 texter om arbete, arbetsliv och samhällsförändring / [ed] Ann Ch. Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Stockholm: Premiss förlag, 2015, p. 258-273Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Att se samhället2007Book (Other academic)
 • 23.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  If not, why not and what if: asking counterfactual questions2017In: Theory in action: Theoretical constructionism / [ed] Peter Sohlberg, Håkon Leiulfsrud, Leiden: Brill Nijhoff, 2017, p. 108-125Chapter in book (Refereed)
 • 24.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Organiserade stater2014In: Demokrati och förvaltning: en festskrift till Rune Premfors / [ed] Bengt Jacobsson, Göran Sundström, Stockholm: Stockholm School of Economics Institute for Research , 2014, p. 19-36Chapter in book (Other academic)
 • 25.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Samhället mellan oss: om vänskap, kärlek, relationer och organisationer2014Book (Other academic)
 • 26.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Some elaborations2011In: Tidsskrift for samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, E-ISSN 1504-291X, Vol. 52, no 2, p. 267-270Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The organization of action2018In: Concepts in Action: Conceptual Constructionism / [ed] Håkon Leiulfsrud, Peter Sohlberg, Brill Nijhoff, 2018, p. 172-188Chapter in book (Refereed)
 • 28.
  Ahrne, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Upptäckten av det globala2007In: Sociologisk forskning, ISSN 0038-0342, Vol. 44, no 1, p. 69-76Article in journal (Refereed)
 • 29.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Aspers, Patrik
  Brunsson, Nils
  The Organization of Markets2015In: Organization Studies, ISSN 0170-8406, E-ISSN 1741-3044, Vol. 36, no 1, p. 7-27Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  Markets have sometimes been described as vastly different from and even opposite to formal organizations. But markets and organizations share a similarity as well. Both are organized - by the use of decisions on membership, rules, monitoring, sanctions or hierarchy. Market organization creates differences among markets, and specific dynamics, which can be explained by the actions and interactions of market organizers: profiteers, others', sellers and buyers. The concept of market organization is an analytical tool, which can be used for analysing why and how markets are created, why they get their specific form and how they change.

 • 30.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brunsson, Nils
  Uppsala University, Sweden.
  How Much do Meta-Organizations Affect Their Members?2012In: Weltorganisationen / [ed] Martin Koch, Springer, 2012, p. 57-70Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  In the contemporary world there is a large and growing number of formal organizations. There are more states, firms and associations than ever before (Drori et al.2006). Many firms and associations transgress state boundaries and can be called international or transnational. International associations – often called “international organizations” – have spurred considerable interest from scholars studying international relations, internationalization and globalization. The interest demonstrated by scholars studying organizations in general has been weaker. Most scholars in the field of organizations studies have concentrated more on the study of firms than of associations, let alone international associations.

 • 31.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Internationale Metaorganisationen und ihre Mitglieder2009In: Die Organisierte Welt: Internationale Beziehungen und Organisationsforschung, Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft , 2009, 1. Auflage, p. 41-59Chapter in book (Refereed)
 • 32.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Organization outside organizations: The significance of partial organization2011In: Organization, ISSN 1350-5084, E-ISSN 1461-7323, Vol. 18, no 1, p. 83-104Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  It is common practice in organizational research to restrict the concept of organization to formal organizations, and to describe the world outside these entities by such other concepts as institutions or networks. It is argued in this article that the concept of organization can be fruitfully broadened to include some aspects of the order that exists outside and among organizations. A broader concept includes not only complete, formal organization, but also 'partial organization'. Both types of organization are based on decisions, but whereas complete organizations have access to all elements of organization, partial organization is based on only one or a few of these elements. Like complete organization, partial organization is a common phenomenon that not least characterizes much of the contemporary global order. The authors discuss how partial organization arises, how and why institutions and networks sometimes become organized, and the consequences of organization for change, transparency and accountability.

 • 33.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brunsson, Nils
  Organizing competitors in meta-organizations2015Conference paper (Other academic)
 • 34.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Uppsala universitet, Sweden.
  The travel of organization2013In: Global Themes and Local Variations in Organization and Management: Perspectives on Glocalization / [ed] Gili S. Drori, Markus A. Höllerer, Peter Walgenbach, New York: Routledge, 2013, p. 39-51Chapter in book (Other academic)
 • 35.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brunsson, Nils
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Uppsala University, Sweden.
  Kerwer, Dieter
  The Paradox of Organizing States: A Meta-Organization Perspective on International Organizations2016In: Journal of International Organization Studies, ISSN 2191-2556, E-ISSN 2191-2564, Vol. 7, no 1, p. 5-24Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In order to conceptualize international governmental organizations (IGOs) as powerful actors, international relations scholars increasingly resort to approaches that present these organizations as behaving like modern corporations or bureaucracies. Although we agree with the underlying assumption that it is useful to understand IGOs as organizations, we find these approaches only give partial answers. We argue that the key to a more complete under-standing of international organizations is to conceptualize them not as standard forms of orga-nizations with individuals as their members but as meta-organizations comprising organized actors as members. Meta-organizations are paradoxical constructions: autonomous actors with autonomous actors as members. An international organization is permanently competing for actorhood with its member states, and this competition has far-reaching implications for the ways they perform as agents of global governance. Meta-organization theory explains why international organizations are less powerful actors than standard organizations are—why it is more difficult for them to make decisions and to achieve coordination and organizational action. Yet international organizations are strong in other respects. Meta-organization theory explains why they are easily established, why they can place strong demands on new members, and why their existing members are slowly transformed by their membership. Overall, many international organizations are influential but in a different way than suggested by standard theories of organizations.

 • 36.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Brunsson, Nils
  Seidl, David
  On the fruitfulness of the concept of partial organization: A rejoinder to Apelt et al2017In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 35, no 3, p. 297-299Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This short paper responds to Apelt et al.'s (2017) comments on Ahrne et al.'s (2016) proposal of extending the concept of organization to any decided social orders and thereby putting organization studies at the centre of the social sciences. We highlight some misunderstandings about the aims of this proposal and discuss Apelt et al.'s own proposal of re-focusing organization studies on formal organizations based on Niklas Luhmann's systems theory.

 • 37.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Brunsson, Nils
  Seidl, David
  Resurrecting organization by going beyond organizations2016In: European Management Journal, ISSN 0263-2373, E-ISSN 1873-5681, Vol. 34, no 2, p. 93-101Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This essay is motivated by two related observations about the field of organization studies. First, organization studies researchers have traditionally been good at importing ideas from other areas of research but poor at exporting their own ideas to other fields. Second, even within the field of organization studies, interest in organizations has decreased over the past decades as organization scholars have turned away from organizations to address such other phenomena as institutions or networks. Both developments are undermining the significance of organization studies as a distinctive field of research, the insights of which are necessary for understanding modern society. In this essay, we elaborate on recent suggestions by distinctively European scholars for strengthening concern for the particularities of organization in social theorizing. The first suggestion is to move decisions back to the core of the field. The second suggestion is to extend the notion of organization beyond organizations. We illustrate these two moves with examples from the literature and discuss implications for the future of organization studies.

 • 38.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Papakostas, Apostolis
  Organisationer, samhälle och globalisering: tröghetens mekanismer och förnyelsens förutsättningar2014Book (Other academic)
 • 39.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Sundberg, Mikaela
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Hur är vänskap möjlig?2007In: Social interaktion - förutsättningar och former, Liber, Lund , 2007, p. 123-142Chapter in book (Other academic)
 • 40.
  Ahrne, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Svensson, PeterEkonomihögskolan, Lund.
  Handbok i kvalitativa metoder2011Collection (editor) (Other academic)
 • 41.
  Aidukaite, Jolanta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  From Universal System of Social POlicy to Particularistic?: The Case of the Baltic States2003In: Communist and Post-Communist Studies, ISSN 0967-067X, Vol. 36, no 4, p. 405-426Article in journal (Refereed)
 • 42.
  Aidukaite, Jolanta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Quality Matters?: Public Opinion on Family Benefits in the Baltic StatesIn: European SocietiesArticle in journal (Refereed)
 • 43.
  Aidukaite, Jolanta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Reforming Family Policy in the Baltic States - the Views of the ElitesManuscript (Other academic)
 • 44.
  Aidukaite, Jolanta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Emergence of the Post-Socialist Welfare State - The Case of the Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania2004Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation takes a step towards providing a better understanding of post-socialist welfare state development from a theoretical as well as an empirical perspective. The overall analytical goal of this thesis has been to critically assess the development of social policies in Estonia, Latvia and Lithuania using them as illustrative examples of post-socialist welfare state development in the light of the theories, approaches and typologies that have been developed to study affluent capitalist democracies. The four studies included in this dissertation aspire to a common aim in a number of specific ways.

  The first study tries to place the ideal-typical welfare state models of the Baltic States within the well-known welfare state typologies. At the same time, it provides a rich overview of the main social security institutions in the three countries by comparing them with each other and with the previous structures of the Soviet period. It examines the social insurance institutions of the Baltic States (old-age pensions, unemployment insurance, short-term benefits, sickness, maternity and parental insurance and family benefits) with respect to conditions of eligibility, replacement rates, financing and contributions. The findings of this study indicate that the Latvian social security system can generally be labelled as a mix of the basic security and corporatist models. The Estonian social security system can generally also be characterised as a mix of the basic security and corporatist models, even if there are some weak elements of the targeted model in it. It appears that the institutional changes developing in the social security system of Lithuania have led to a combination of the basic security and targeted models of the welfare state. Nevertheless, as the example of the three Baltic States shows, there is diversity in how these countries solve problems within the field of social policy. In studying the social security schemes in detail, some common features were found that could be attributed to all three countries. Therefore, the critical analysis of the main social security institutions of the Baltic States in this study gave strong supporting evidence in favour of identifying the post-socialist regime type that is already gaining acceptance within comparative welfare state research.

  Study Two compares the system of social maintenance and insurance in the Soviet Union, which was in force in the three Baltic countries before their independence, with the currently existing social security systems. The aim of the essay is to highlight the forces that have influenced the transformation of the social policy from its former highly universal, albeit authoritarian, form, to the less universal, social insurance-based systems of present-day Estonia, Latvia and Lithuania. This study demonstrates that the welfare–economy nexus is not the only important factor in the development of social programs. The results of this analysis revealed that people's attitudes towards distributive justice and the developmental level of civil society also play an important part in shaping social policies. The shift to individualism in people’s mentality and the decline of the labour movement, or, to be more precise, the decline in trade union membership and influence, does nothing to promote the development of social rights in the Baltic countries and hinders the expansion of social policies. The legacy of the past has been another important factor in shaping social programs. It can be concluded that social policy should be studied as if embedded not only in the welfare-economy nexus, but also in the societal, historical and cultural nexus of a given society.

  Study Three discusses the views of the state elites on family policy within a wider theoretical setting covering family policy and social policy in a broader sense and attempts to expand this analytical framework to include other post-socialist countries. The aim of this essay is to explore the various views of the state elites in the Baltics concerning family policy and, in particular, family benefits as one of the possible explanations for the observed policy differences. The qualitative analyses indicate that the Baltic States differ significantly with regard to the motives behind their family policies. Lithuanian decision-makers seek to reduce poverty among families with children and enhance the parents’ responsibility for bringing up their children. Latvian policy-makers act so as to increase the birth rate and create equal opportunities for children from all families. Estonian policy-makers seek to create equal opportunities for all children and the desire to enhance gender equality is more visible in the case of Estonia in comparison with the other two countries. It is strongly arguable that there is a link between the underlying motives and the kinds of family benefits in a given country. This study, thus, indicates how intimately the attitudes of the state bureaucrats, policy-makers, political elite and researchers shape social policy. It confirms that family policy is a product of the prevailing ideology within a country, while the potential influence of globalisation and Europeanisation is detectable too.

  The final essay takes into account the opinions of welfare users and examines the performances of the institutionalised family benefits by relying on the recipients’ opinions regarding these benefits. The opinions of the populations as a whole regarding government efforts to help families are compared with those of the welfare users. Various family benefits are evaluated according to the recipients' satisfaction with those benefits as well as the contemporaneous levels of subjective satisfaction with the welfare programs related to the absolute level of expenditure on each program. The findings of this paper indicate that, in Latvia, people experience a lower level of success regarding state-run family insurance institutions, as compared to those in Lithuania and Estonia. This is deemed to be because the cash benefits for families and children in Latvia are, on average, seen as marginally influencing the overall financial situation of the families concerned. In Lithuania and Estonia, the overwhelming majority think that the family benefit systems improve the financial situation of families. It appears that recipients evaluated universal family benefits as less positive than targeted benefits. Some universal benefits negatively influenced the level of general satisfaction with the family benefits system provided in the countries being researched. This study puts forward a discussion about whether universalism is always more legitimate than targeting. In transitional economies, in which resources are highly constrained, some forms of universal benefits could turn out to be very expensive in relative terms, without being seen as useful or legitimate forms of help to families.

  In sum, by closely examining the different aspects of social policy, this dissertation goes beyond the over-generalisation of Eastern European welfare state development and, instead, takes a more detailed look at what is really going on in these countries through the examples of Lithuania, Latvia and Estonia. In addition, another important contribution made by this study is that it revives ‘western’ theoretical knowledge through ‘eastern’ empirical evidence and provides the opportunity to expand the theoretical framework for post-socialist societies.

 • 45.
  Aidukaite, Jolanta
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  The Formation of Social Insurance Institutions of the Baltic States in the Post-Socialist EraManuscript (Other academic)
 • 46.
  Akbari, Ariann
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  ”Om rasism och främlingsfientlighet”: En kvalitativ studie om vänsterpartiets syn och förklaring till varför rasism och främlingsfientlighet skapas2011Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Rasism har varit ett problem genom historien men fenomenet har under vissa tidsperioder varit mer påtagligt än andra. Idag verkar det som att rasismen återigen är på frammarsch i samhället, inte minst med tanke på den växande islamofobin symboliserad av Sverigedemokraternas intåg i riksdagen. Politik är ett viktigt redskap för att förhindra rasism. De politiska beslut som tas för att stävja rasism grundas på den uppfattning som existerar om rasismens orsaker, dessa uppfattningar kan dock skilja sig från vad forskningen inom ämnet säger och därför är det viktigt att studera detta fenomen. Eftersom extremhögern återigen har börjat skörda framgångar är det viktigt att belysa fenomenet och bidra med förklaringar till varför den här typen av element kan växa. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad Vänsterpartiet officiellt samt vad enskilda medlemmar från Vänsterpartiet ser som de främsta orsakerna till varför rasism och främlingsfientlighet skapas i Sverige, men även uppkomsten av ett främlingsfientligt parti i riksdagen. Syftet är vidare att förankra de angivna förklaringsorsakerna till forskningslitteraturen i ämnet. Frågeställningarna som använts i studien är: Vilka är orsakerna enligt Vänsterpartiet till att främlingsfientlighet och rasism skapas? Vad säger forskningslitteraturen om deras orsaksförklaringar? Det empiriska materialet utgörs av intervjuer med fem politiker som varit aktiva inom Vänsterpartiet samt Vänsterpartiets officiella material. Intervjusvaren och materialet har sedan förankrats med hjälp av ett forskarbaserat teoretiskt ramverk, för att kunna bekräfta eller förkasta vad som angetts i intervjusvaren. Resultatet visar, enligt forskningslitteraturen men även via Vänsterpartiet, att möjligheterna för främlingsfientliga partier att växa bland annat handlar om vilka frågor som diskuteras i den politiska debatten. När frågor som rör kultur och levnadssätt framförs i politiken på bekostnad av frågor som rör ekonomi skapas ett utrymme för de högerextrema att växa. Samtidigt visar resultaten även att forskarna och politikerna ger olika förklaringar till framväxten av främlingsfientliga partier. När politiker menar att arbetslöshet och ekonomiska kriser är de främsta orsakerna till varför rasism skapas så är forskarna till stor del överens om att det i första hand handlar om de frågor som diskuteras inom politiken.

 • 47.
  Akdeve, Halime
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Dator- och Tv-spelande: Kvantitativ studie om föräldrars och barnens åsikter på spelandet2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har som syfte att undersöka vilka åsikter föräldrar och ungdomar har om datorspelande. Studien har tagit reda på om det skiljer sig mellan ungdomar och föräldrars åsikter. Avgränsingen till studien blev att bara en klass i Stockholms förort fick svara på enkätundersökningen, detta för att se vad barnen och deras föräldrar hade för åsikter, att blanda ihop andra klasser skulle inte ge uppsatsens syfte. Tidigare forskning har visat att datoranvändning har blivit allt vanligare för det svenska folket samt att befolkningen har tillgång till datorer eller andra hårdvaror i hemmet. Den allmänna uppfattningen om datorspelande är att föräldrar och barnen har olika åsikter då barnen anser att det inte är något att överdriva om datorspelandet medan föräldrar anser att man ska ha regler i familjen angående datoranvändningen. För att undersöka föräldrarnas och barnens åsikter om datorspelande har 25 elever och 18 föräldrar till barnen besvarat enkäter. Det empiriska materialet i studien är enkäter. I uppsatsens tidigare forskning har flera olika författare används som berör ämnet. Studiens resultat berör ämnen som barnens datorspelsanvändning och föräldrarnas syn på spelandet. Resultaten belyser även skillnaderna som finns mellan föräldrarna och deras barn samt skillnaden mellan killar och tjejer om spelandet.  Eftersom datorspelandet i nuläget är gjorts för hela familjen och ses som en vardaglig sysselsättning kommer studien efterfråga om familjesituationen om datorspelandet. Det framgår i uppsatsen om datorspelandet kommer att påverka skolarbetet men utifrån studiens resultat kan man se att det inte påverkar mycket som man kunde ha tänkt sig. Analysen och diskussionen rör sig runt resultaten från föräldrarnas och barnens enkätsvar om åsikter som rör sig om spelandet samt att enkätsvaren kopplas till tidigare forskningar och det har visat sig att åsikterna skiljer sig mellan killar och tjejerna som har deltagit i uppsatsen.

 • 48. Albert, Jan
  et al.
  Berglund, Torsten
  Gisslen, Magnus
  Groon, Peter
  Sonnerborg, Anders
  Tegnell, Anders
  Alexandersson, Anders
  Berggren, Ingela
  Blaxhult, Anders
  Brytting, Maria
  Carlander, Christina
  Carlson, Johan
  Flamholc, Leo
  Follin, Per
  Haggar, Axana
  Hansdotter, Frida
  Josephson, Filip
  Karlström, Olle
  Liljeros, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Naver, Lars
  Pettersson, Karin
  Johansson, Veronica Svedhem
  Svennerholm, Bo
  Tunback, Petra
  Widgren, Katarina
  Risk of HIV transmission from patients on antiretroviral therapy: A position statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral Therapy2014In: Scandinavian Journal of Infectious Diseases, ISSN 0036-5548, E-ISSN 1651-1980, Vol. 46, no 10, p. 673-677Article, review/survey (Refereed)
  Abstract [en]

  The modern medical treatment of HIV with antiretroviral therapy (ART) has drastically reduced the morbidity and mortality in patients infected with this virus. ART has also been shown to reduce the transmission risk from individual patients as well as the spread of the infection at the population level. This position statement from the Public Health Agency of Sweden and the Swedish Reference Group for Antiviral Therapy is based on a workshop organized in the fall of 2012. It summarizes the latest research and knowledge on the risk of HIV transmission from patients on ART, with a focus on the risk of sexual transmission. The risk of transmission via shared injection equipment among intravenous drug users is also examined, as is the risk of mother-to-child transmission. Based on current knowledge, the risk of transmission through vaginal or anal intercourse involving the use of a condom has been judged to be minimal, provided that the person infected with HIV fulfils the criteria for effective ART. This probably also applies to unprotected intercourse, provided that no other sexually transmitted infections are present, although it is not currently possible to fully support this conclusion with direct scientific evidence. ART is judged to markedly reduce the risk of blood-borne transmission between people who share injection equipment. Finally, the risk of transmission from mother to child is very low, provided that ART is started well in advance of delivery.

 • 49. Albertini, Marco
  et al.
  Gähler, Michael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, The Swedish Institute for Social Research (SOFI). Institute for Futures Studies, Sweden.
  Härkönen, Juho
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. European University Institute, Italy.
  Moving back to “mamma”? Divorce, intergenerational coresidence, and latent family solidarity in Sweden2018In: Population, Space and Place, ISSN 1544-8444, E-ISSN 1544-8452, Vol. 24, no 6, article id e2142Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  One of the most obvious consequences of divorce is the moving out of one or both ex‐partners from the formerly common household. Here we focus on a particular postdivorce residential move, the return to the parental home in Sweden, where intergenerational coresidence is uncommon. We ask whether family dissolution increases the likelihood of intergenerational coresidence among separated/divorced individuals who have at least 1 child below age 18. Furthermore, we ask whether the strength of the effect depends on socio‐economic and geographical factors. Our analysis of 670,777 individuals from Swedish population register data shows that even if living with parents is, in absolute terms, not a common intergenerational support strategy, its likelihood increases considerably after a family dissolution. This event increases the probability of living with one's parents especially among men, those with low incomes, and those who live close to their parent(s). We discuss the implications of our findings for the literature on patterns of intergenerational support across Europe.

 • 50.
  Albertsson, Susann
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology.
  Jämställt bemötande?: En observationsstudie om betydelsen av kundens kön för service på en statlig myndighet2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i teorier om genus och likabehandling kan det vara viktigt att studera skillnader i hur vi bemöter varandra utifrån kön. Forskning beskriver hur bemötande utifrån kön ofta verkar i det omedvetna och att det kan skapa skilda förutsättningar för individen. Syftet med denna studie är att studera hur den statliga myndigheten Skatteverket internt bemöter kvinnor och män och om det finns omotiverade skillnader i hur individer bemöts utifrån sitt kön. För att undersöka skillnader inom gruppen kvinnor respektive män har ett intersektionellt perspektiv anlagts för att studera eventuell betydelse av utländsk bakgrund. Studiens frågeställning lyder därmed: Finns det skillnader i Skatteverkets bemötande av kvinnor och män? Skiljer sig eventuellt bemötandet åt beroende på om den som hanterar ärendet själv är en kvinna eller man? Finns det skillnader i bemötandet av kvinnor respektive män beroende på om kunden har utländskt klingande namn eller talar svenska med brytning?

  Tidigare undersökningar hos Skatteverket som fokuserat bemötande ur ett genusperspektiv har funnit att bemötandet i vissa aspekter varit ojämställt på ett sätt som varit till fördel för män. Även kundens utländska bakgrund har varit av betydelse. Denna studie har genomförts på Skatteverkets huvudkontor i Solna på Avdelningen för användarstöd som arbetar med att ge stöd till anställda inom myndigheten runtom i landet. Materialet har samlats in genom strukturerade observationer som metod, i form av medlyssning på samtal mellan medarbetare och kund samt granskning av skriftliga ärenden. Underlaget har bearbetats i SPSS Statistics och legat till grund för bivariata analyser och korstabeller. Resultatet av studien visar att det inte finns några skillnader i medarbetarnas bemötande av kunderna med hänsyn till kön och utländsk bakgrund. Variationer som framkom var ej statistiskt signifikanta och kan därmed inte säkerställas. Studiens resultat kan vara en effekt av myndighetens aktiva arbete för ett jämställt bemötande. Det kan också ha att göra med att medarbetarna som observerades under studien till viss del hade kännedom om studiens syfte vilket kan ha påverkat det empiriska materialet.

1234567 1 - 50 of 2244
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf