Change search
Refine search result
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Avslutat ansvar?: Delegering, organisering och ansvarsutkrävande inom krigsmaterielexporten 1990-20032009In: Samhällsstyrning i förändring / [ed] Jon Pierre och Göran Sundström, Malmö: Liber AB , 2009, 1:1, p. 50-71Chapter in book (Other academic)
 • 2.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Completed Responsibility?: Delegation, Organization and Accountability in Swedish Export of Military Equipment2010In: Organizing Democracy: The Construction of Agency in Practice / [ed] Linda Soneryd, Göran Sundström och Staffan Furusten, Cheltenham: Edward Elgar , 2010, 1, p. 32-47Chapter in book (Other academic)
 • 3.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Förvaltningen i författningen2001In: Politologen, ISSN 0345-9462Article in journal (Other academic)
 • 4.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ministern och makten: Konstitutionsutskottets granskning av statsrådens ansvar 1885-19112009In: Maktbalans och kontrollmakt: 1809 års händelser, idéer och författningsverk i ett tvåhundraårigt perspektiv / [ed] Margareta Brundin och Magnus Isberg, Stockholm: Sveriges riksdag , 2009, 1, p. 279-313Chapter in book (Other academic)
 • 5.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Ämbetsmannastat och demokrati2001Report (Other academic)
 • 6.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Erlandsson, Magnus
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Marknadsstaten2014In: Alla dessa marknader: RJ:s årsbok 2014/2015 / [ed] Jenny Björkman, Björn Fjæstad, Susanna Alexius, Göteborg: Makadam Förlag, 2014, p. 37-50Chapter in book (Other academic)
 • 7.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Erlandsson, Magnus
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science. Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna - och marknaderna med staten2017Book (Other academic)
  Abstract [sv]

  Under de senaste decennierna har många verksamheter förts över från stat och kommun till företag som agerar på marknader. Men den svenska staten är fortfarande djupt engagerad i marknaderna. Den har utvecklat en särskild marknadspolitik och en fjärdedel av de statliga myndigheterna har som huvuduppgift att organisera marknader. Samtidigt är marknadspolitiken abstrakt och svårfångad, och myndigheterna arbetar främst med mjuka och otydliga påverkansmetoder. Trots alla insatser finns det en utbredd tro på att marknader fungerar bäst om de lämnas ifred. Statens politik ger utrymme för andra att utöva makt. Genom djupstudier av olika marknader åskådliggör boken hur myndigheterna samarbetar med säljarna och hur säljarna får en stark position. Boken riktar sig till alla som är intresserade av den moderna statens omvandling: lärare och forskare vid universitet och högskolor, politiker, tjänstemän i stat och näringsliv och den samhällsintresserade medborgaren.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 8.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Grafström, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att styra genom organisation: Exkludering, inkludering och villkorat deltagande i Nya Karolinska Solna2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten analyserar vi hur ansvariga för Nya Karolinska Solna (NKS) behövde balansera mellan behoven av att å ena sidan driva förändringsprocessen framåt (effektivitet) och å andra sidan förankra projektet hos berörda aktörer för att värna demokratiska värden och sätta in NKS i ett större regionalt sammanhang (legitimitet). Genom att inrätta en särskild organisation – NKS-förvaltningen – för projektet åren 2008-2012 betonade projektansvariga effektiviteten i processen. För att kunna realisera visionen om det nya sjukhuset ansågs vissa aktörer, som uppfattades som motsträviga och förändringsobenägna, behöva hållas på avstånd. Vår analys visar att detta över tid ledde till en växande legitimitetsproblematik: centrala aktörer ansåg sig utestängda från arbetet och uppfattade att de saknade insyn och möjligheter att påverka, trots att de ansåg sig sitta inne med behövliga kunskaper och perspektiv. Därigenom växte också ett allt större missnöje med den särorganisatoriska lösningen. I slutändan, vid årsskiftet 2011/2012, lades NKS-förvaltningen ned och ansvaret för projektets olika delar omorganiserades till andra aktörer. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 9.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Qvist, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Idén om patienten i centrum2021In: Megaprojektet Nya Karolinska: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström; Martin Qvist; Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, p. 118-132Chapter in book (Other academic)
 • 10.
  Andersson, Catrin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Smas, Lukas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Human Geography.
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  En särskild typ av megaprojekt2021In: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, p. 26-51Chapter in book (Other academic)
 • 11.
  Brunsson, Nils
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Alexius, Susanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Aspers, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Garsten, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Erlandsson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Strandqvist, Kristoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Sundström, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tamm Hallström, Kristina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Att organisera marknader: Slutrapport från ett forskningsprogram2015Report (Other academic)
 • 12.
  Grafström, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Idén om högspecialiserad vård2021In: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Stockholm: Makadam Förlag, 2021, p. 133-149Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Grafström, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Oklarhet som förändringsstrategi: Nya Karolinska Solna och idén om den högspecialiserade vården2019Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  I den här rapporten analyseras beslut om verksamhetsinnehållet vid Nya Karolinska Solna (NKS) och särskilt den högspecialiserade vården. Vår analys visar att själva idén om högspecialiserad vård (hur den kom att definieras och användas) delvis kan förklara varför verksamhetsinnehållet kunde hållas odefinierat långt in i processen med att planera och bygga det nya sjukhuset. Samtidigt som NKS från ett tidigt skede var planerat att innehålla högspecialiserad vård fanns det ingen tydlig eller given definition av vad sådan vård omfattar. Det var också uttalat i politikernas uppdrag till NKS-förvaltningen att avvakta med att fastställa verksamhets-innehållet med hänvisning till bland annat den snabba medicintekniska utvecklingen och andra tänkbara krav på en sjukvård som flera år framåt i tiden skulle vara internationellt konkurrenskraftig. Men när ledande politikers och projektledningens syn på NKS som ett högspecialiserat nav för regionens sjukvård – med en fortsatt öppenhet kring verksamhetsinnehållet – mötte berörda professioners och organisationers intressen och ambitioner framträdde konflikter och motstridiga intressen. 

  Studien visar, att samtidigt som idén om den högspecialiserade vården erbjöd projektansvariga en möjlighet att rättfärdiga ett öppet förhållningssätt, och avvakta med beslut om det mer precisa verksamhetsinnehållet, kom denna öppenhet att senare skapa problem för realiseringen av den initiala visionen om det lilla, högspecialiserade sjukhuset. Analysen pekar på tre centrala faktorer som i samverkan med varandra kom att skapa grus i projektmaskineriet: För det första fanns det en inneboende spänning i själva idén om den högspecialiserade vården. För det andra blev idén om den högspecialiserade vården alltför separerad från etablerade strukturer och arbetssätt. Och för det tredje tappade idén kraft när det politiska ledarskapet, som inledningsvis hade varit starkt och drivit den, försvagades. Rapporten har fokus på åren 2008-2012 och baseras på dokumentanalys samt intervjuer med nyckelpersoner. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Sundström, Göran
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Political Science.
  Andersson, Catrin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE).
  Tjänstepersonerna: ett brutet förvaltningskontrakt?2021In: Megaprojektet Nya Karolinska Solna: Beslutsprocesserna bakom en sjukvårdsreform / [ed] Maria Grafström, Martin Qvist, Göran Sundström, Göteborg: Makadam Förlag, 2021, p. 190-213Chapter in book (Other academic)
1 - 14 of 14
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf