Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • ACES rapport / Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
   • Anthropology & Society
   • A preprint from Stockholm University, the Department of Philosophy
   • Arbetsliv i omvandling (Opphørt 2008-09-02)
   • Arkiv avhandlingsserie
   • Asian cultures and modernity
   • August Strindbergs samlade verk: nationalupplaga
   • Avhandling i geografi med naturgeografisk inriktning
   • Avhandling i kvartärgeologi
   • Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Avhandlingsserie / Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2008-09-02)
   • Barockakademiens skriftserie
   • Basic readings in culture and aesthetics
   • Bidrag till Kungl. vetenskapsakademiens historia
   • Centre for Social Research on Alcohol and Drugs
   • Centrum för barnkulturforskning
   • Centrum för genusstudiers skriftserie
   • Chinese Culture Series
   • Coast to Coast-Book
   • Corpus Troporum
   • CRISMART
   • Cynegetica Anglica
   • Dans - forskning och utveckling
   • Didactica Slavica
   • Didactica Slavo-Baltica
   • Dissertations at the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) (Opphørt 2018-02-27)
   • Dissertation series / Stockholm University Demography Unit
   • Dissertations from the Department of Physical Geography (Opphørt 2019-03-15)
   • Dissertations in Bilingualism
   • Dissertations in Economics
   • Dissertations in Physical Geography
   • Dissertations in Translation and Interpreting Studies
   • Doctoral thesis from the department of mathematics and science education
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik
   • Doktorsavhandlingar från JMK
   • Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar i språkdidaktik - Dissertations in Language Education
   • Eidos: Skrifter från konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
   • Études de philologie slave
   • Forskning om teckenspråk (Online)
   • Forskningsrapport (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning)
   • Forskningsrapporter / Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska: cahiers de la recherche
   • GEM rapport
   • Health Equity Studies (Opphørt 2022-10-18)
   • Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet
   • Jernkontorets bergshistoriska skriftserie
   • Kulturgeografiskt seminarium: rapporter, meddelanden, uppsatser från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
   • Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien (Opphørt 2008-09-02)
   • Kust till kust-böcker
   • Malmö Studies in Sport Sciences (Opphørt 2008-09-02)
   • Master's degree studies from the Institute of International Education / Stockholm University
   • Matematikdidaktiska texter
   • Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk
   • Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
   • Meddelanden från Slaviska institutionen (Opphørt 2018-09-23)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologi och geokemi (Opphørt 2010-03-01)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologiska vetenskaper
   • MINS: Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
   • Monografier utgivna av Stockholms stad
   • Monographs/Institute of Latin American Studies
   • Monograph series / Institute for International Economic Studies, University of Stockholm
   • Musikvetenskapliga publikationer
   • Nordiska museets handlingar (Opphørt 2008-09-02)
   • Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PERILUS)
   • Plants & Ecology
   • PRIM-gruppen
   • Quaternaria. Ser. A
   • Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Rapporter / Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
   • Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet
   • Rapporter från Östersjöcentrum
   • Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
   • Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning
   • Rapport från PRIM-gruppen
   • Rapport i socialt arbete
   • Report Series / Department of Computer & Systems Sciences
   • Research Report / Department of Statistics, Stockholm University
   • Research report / Mathematical Statistics
   • Research report / Stockholm Environment Institute
   • Research reports / School of Business, Stockholms universitet
   • Research Reports in Mathematics
   • Research Reports in Public Health Sciences
   • Romanica Stockholmiensia
   • Schriften des Germanistischen Instituts Universität Stockholm
   • SCORE rapportserie
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University. (Online)
   • SICS dissertation series
   • Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning
   • Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet (Opphørt 2008-09-02)
   • Skrifter utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet
   • Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
   • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
   • Stockholm Archaelogical Reports
   • Stockholm Centre for Commercial Law
   • Stockholm cinema studies
   • Stockholm contributions in geology
   • Stockholm East Asian monographs
   • Stockholm economic studies
   • Stockholm economic studies. Pamphlet series
   • Stockholm English Studies
   • Stockholmer germanistische Forschungen
   • Stockholm Fashion Studies
   • Stockholm German and Dutch Studies
   • Stockholm marine archaeology reports
   • Stockholm Oriental Studies
   • Stockholm Research Reports in Demography
   • Stockholm Slavic Papers
   • Stockholm Slavic studies
   • Stockholm Studies in Archaeology
   • Stockholm studies in Baltic languages
   • Stockholm studies in classical archaeology
   • Stockholm studies in comparative religion
   • Stockholm Studies in Culture and Aesthetics
   • Stockholm studies in economic history
   • Stockholm studies in educational psychology
   • Stockholm studies in English
   • Stockholm studies in ethnology
   • Stockholm studies in film history
   • Stockholm studies in Finnish language and literature
   • Stockholm studies in history
   • Stockholm studies in history of art
   • Stockholm studies in history of literature
   • Stockholm studies in human geography
   • Stockholm Studies in International Relations
   • Stockholm studies in linguistics
   • Stockholm studies in modern philology
   • Stockholm studies in musicology
   • Stockholm studies in philosophy
   • Stockholm studies in politics
   • Stockholm studies in psychology
   • Stockholm Studies in Public Health Sciences
   • Stockholm Studies in Romance Languages
   • Stockholm studies in Russian literature
   • Stockholm studies in Scandinavian philology
   • Stockholm studies in social anthropology
   • Stockholm studies in social policy and welfare
   • Stockholm studies in social work
   • Stockholm studies in sociology
   • Stockholm studies in statistics
   • Stockholm studies in theatrical history
   • Stockholm studies in the history of ideas
   • Stockholm studies on social mechanisms
   • Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie
   • Stockholm theatre studies
   • Stress Research Reports
   • Studia Baltica Stockholmiensia
   • Studia Fennica Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica
   • Studia Hungarica Stockholmiensia
   • Studia juridica Stockholmiensia
   • Studia Latina Stockholmiensia
   • Studier i musikvetenskap
   • Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education
   • Studier i stads- och kommunhistoria
   • Studies in classical archaeology (Opphørt 2013-04-26)
   • Studies in comparative and international education
   • Studies in Curating Art
   • Studies in educational sciences
   • Studies in North-European archaeology
   • Studies in North-European archeology. Series B
   • SULCIS reports and working papers
   • Sverige under kalla kriget (Opphørt 2008-09-02)
   • Swedish Institute for Social Research
   • Södertörn archaeological studies (Opphørt 2008-09-02)
   • Södertörn doctoral dissertations
   • Södertörn political studies
   • Södertörn studies in history
   • Thales avhandlingsserie
   • Theatron
   • Theses and papers in archaeology. B
   • Theses and papers in archeology. New series, A
   • Theses and papers in North-European archaeology
   • Theses and papers in osteoarchaeology
   • Theses and papers in osteology
   • Theses and papers in scientific archaeology
   • Trita-CSC-A
   • Working papers (Department of Political Science, Stockholm University)
  • And
   Forskningsprogram
   • -
   • Aesthetics
   • allmän kriminologi (Opphørt 2013-04-10)
   • allmän och historisk geologi
   • allmän språkvetenskap
   • Analytical Chemistry
   • analytisk farmaceutisk kemi
   • analytisk materialfysik
   • anestesiologi
   • Animal Ecology
   • Applied Environmental Science
   • Arabic
   • arbets- och miljömedicin
   • Archaeological Science
   • Archaeology
   • Archaeology and Classical Studies
   • arkeologi med inriktning mot allmän arkeologi
   • arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi
   • Art History
   • Asian Languages and Cultures
   • astronomi
   • atmosfärvetenskap (Opphørt 2011-10-07)
   • Atmospheric Sciences and Oceanography
   • Baltic Languages
   • bantuistik
   • barn- och ungdomspsykiatri
   • biblioteks- och informationsvetenskap
   • Bilingualism (Opphørt 2013-04-12)
   • Biochemistry
   • biogeokemi
   • biokemi, inriktning teoretisk kemi
   • biokemi med inriktning mot bioinformatik
   • biokemisk farmakologi
   • biologisk beroendeforskning
   • biomedicinsk laboratorievetenskap
   • biomedicinsk strålningsvetenskap
   • bioorganisk kemi
   • Biopharmaceutics
   • Biophysics
   • Business Administration
   • Byzantine Studies
   • cancerepidemiologi
   • Caring Sciences
   • Caring Sciences
   • cellbiologi
   • cellforskning
   • Celtic Languages
   • Child and Youth Science (Opphørt 2020-01-30)
   • Child and Youth Studies
   • Child and Youth Studies with Focus on Educational Science
   • Classical Archaeology and Ancient History
   • Classical Languages
   • Classics with Specialisation in Ancient Greek
   • Clinical Genetics
   • Clinical Pharmacology
   • Clinical Psychology
   • Computational Linguistics
   • Computer and Systems Sciences
   • Computerized Image Analysis
   • Computer Science
   • Computer Systems
   • Computing Science
   • Conservation Biology
   • de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   • demografi
   • Dermatology and Venerology
   • Developmental Biology
   • Diagnostic Radiology
   • Didactics
   • Didactic Science for Teachers and Teaching Professions
   • Domestic Sciences
   • Ecological Botany
   • Ecology and Evolution
   • Econometrics
   • Economics
   • Ecotoxicology
   • Education in Languages and Language Development
   • Egyptology
   • ekonomisk historia
   • Electronics
   • elektricitetslära, ssk studiet av transienter och urladdning
   • English
   • entomologi
   • Environmental Sciences
   • Epidemiology
   • Ethics
   • Ethnology
   • Ethology
   • europarätt
   • European Law
   • evolutionär genetik
   • Family Medicine
   • farmaceutisk farmakologi
   • filmvetenskap
   • finansrätt
   • Finno-Ugric Languages
   • finska
   • folkhälsovetenskap
   • folkrätt
   • Forensic Medicine
   • franska
   • freds- och konfliktforskning
   • Functional Zoomorphology
   • fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
   • fysiologisk mykologi
   • företagsrätt
   • förskoledidaktik
   • försöksdjursvetenskap/comparative medicine
   • förvaltningsrätt
   • Gender Studies
   • Genetic Toxicology
   • genetik
   • geofysik, med inriktning mot fasta jordens fysik
   • geofysik, med inriktning mot seismologi
   • Geography, Physical Geography
   • Geography with Emphasis on Human Geography
   • geokemi
   • Geology
   • Geriatrics
   • German
   • Greek
   • handkirurgi
   • Hans Blix Centre
   • Historical Geology and Paleontology
   • Historical Osteology
   • History
   • Human Anatomy
   • hydrologi
   • hälso- och sjukvårdsforskning
   • högenergifysik
   • hållfasthetslära
   • idéhistoria
   • idé- och lärdomshistoria
   • immunologi
   • indologi särskilt sanskrit
   • Indology
   • infektionssjukdomar
   • Informatics and System Science
   • Information Society
   • informationssystem
   • Information Systems Security
   • International and Comparative Education
   • International Education
   • internationella relationer
   • internationell privaträtt
   • internationell rätt
   • Ion Physics
   • Iranian Languages
   • Italian
   • IT for health
   • IT för lärande
   • Japanology
   • journalistik
   • Jurisprudence
   • Jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • kemisk fysik
   • kirurgi
   • klinisk bakteriologi
   • klinisk fysiologi
   • klinisk immunologi
   • klinisk kemi
   • klinisk neurofysiologi
   • klinisk sexologi
   • Knowledge and Communication
   • konstitutionell rätt
   • Koreanology
   • kriminologi
   • kulturantropologi
   • kulturgeografi
   • kvantkemi
   • kyrkohistoria
   • kyrko- och samfundsvetenskap
   • kyrkovetenskap
   • kärnkemi/kärnfysik
   • Latin
   • Law and Economics
   • Legal History
   • Legal Science, specialisation Criminal Law
   • Legal Science, specialisation European Law
   • Legal Science, specialisation Finacial Law
   • Legal Science, specialisation in Procedural Law
   • Legal Science, specialisation Jurisprudence
   • Legal Science, specialisation Private Law
   • Legal Science, specialisation Public International Law
   • Legal Science, specialisation Public Law
   • Limnology
   • lingvistik
   • Literature
   • lungmedicin
   • läkemedelsformulering
   • läkemedelskemi
   • läkemedelsmetabolism
   • Marine and Brackish Water Ecology
   • Marine Biology
   • Marine Ecology
   • Marine Ecotoxicology
   • Marine Geology
   • Marine Geoscience
   • matematikämnets didaktik
   • materialkemi
   • materialvetenskap
   • Mathematical Logic
   • Mathematical Statistics
   • Mathematics
   • Media and Communication Studies
   • Medical and Physiological Chemistry
   • Medical Cell Biology
   • Medical Genetics
   • Medical Pharmacology
   • Medical Radiation Physics
   • Medical Virology
   • medicin, ssk akuta infektionssjukdomar
   • Medicine
   • medicinsk beteendevetenskap
   • medicinsk informatik
   • medicinsk utvecklings- och neurobiologi
   • Mellanösterns språk och kulturer
   • meteorologi
   • Microbiology
   • miljökemi
   • miljörätt
   • Mineral Chemistry, Petrology and Tectonics
   • Mineralogy, Petrology and Geochemistry
   • missionsvetenskap
   • Mobile Life
   • Modern Greek
   • modevetenskap
   • Molecular Biology
   • Molecular Biotechnology
   • Molecular Biotechnology
   • Molecular Biotechnology
   • Molecular Biotechnology
   • Molecular Cellbiology
   • Molecular Genetics
   • Molecular Immunology
   • Molecular Medicine
   • Molecular Medicine
   • molekylär bioteknik (inst f bioorg kemi)
   • molekylär biovetenskap
   • molekylär genomforskning
   • morfologisk zoologi med utvecklingsbiologisk inriktning
   • Music Education
   • Musicology
   • människa-datorinteraktion (Opphørt 2013-10-04)
   • människa-maskin-interaktion (MMI)
   • Natural Resources Management
   • naturvetenskapsämnenas didaktik
   • nederländska
   • Neurochemistry and Neurotoxicology
   • neurokemi med molekylär neurobiologi
   • neurologi
   • Neurosurgery
   • New Testament Exegesis
   • Nuclear Physics
   • numerisk analys
   • Nutrition
   • Obstetrics and Gynaecology
   • Oceanography
   • offentlig rätt
   • Old Testament Exegesis
   • onkologi
   • oorganisk kemi
   • Ophtalmology
   • organisk farmaceutisk kemi
   • organisk kemi
   • ortopedi
   • Osteoarchaeology
   • osteoarkeologi
   • Oto-Rhino-Laryngology
   • Pathology
   • pedagogik
   • pedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
   • Pediatrics
   • Pediatric Surgery
   • Pharmaceutical Biochemistry
   • Pharmaceutical Microbiology
   • Pharmaceutics
   • Pharmacognosy
   • Philosophy
   • Phonetics
   • Physical Biology
   • Physical Chemistry
   • Physical Geography
   • Physics
   • Physics Of Matter
   • Physiological Botany
   • Physiology
   • Plant Ecology
   • Plant Systematics
   • Plastic Surgery
   • Political Science
   • Population Genetics
   • populationsbiologi
   • Portuguese
   • praktisk filosofi
   • Private Law
   • Procedural Law
   • Psychiatry
   • psykiatri
   • psykologi
   • Quaternary Geology
   • radiofysik
   • Radiology
   • reglerteknik
   • Rehabilitation Medicine
   • religionsfilosofi
   • religionshistoria
   • religionspsykologi
   • religionssociologi
   • Romance Languages
   • Romance Languages, General Specialisation
   • Roman Law
   • romanska språk med inriktning mot franska
   • romanska språk med inriktning mot italienska
   • romanska språk med inriktning mot portugisiska
   • romanska språk med inriktning mot spanska
   • rymdfysik
   • rättsinformatik
   • rättsvetenskap
   • Scandinavian Languages
   • sedimentologi
   • Semitic Languages
   • Signal Processing
   • Sign Language
   • sinologi
   • slaviska språk
   • socialantropologi
   • Social Medicine
   • Social Pharmacy
   • socialt arbete med inriktning på vårdforskning
   • Social Work
   • sociologi
   • sociologisk demografi
   • Software Development
   • Solid State Physics
   • Space and Plasma Physics
   • Spanish
   • Special Education
   • Special Education with a Focus on Educational Science
   • språkdidaktik
   • statistik
   • statskunskap
   • straffrätt
   • Structural Biology
   • Structural Chemistry
   • subatomär fysik, ssk neutronfysik
   • Subject Learning and Teaching
   • Surface Biotechnology
   • Sustainability Science
   • Swedish as a Second Language for the Deaf
   • Systematic Botany
   • Systematic Zoology
   • Systematic Zoology
   • Systems Analysis
   • Systems Ecology
   • Teaching and Learning with Specialisation in the Humanities Education
   • teoretisk astrofysik
   • teoretisk fysik
   • Theatre Studies
   • Theoretical Electrotechnics
   • Theoretical Philosophy
   • Thoracic and Cardivascular Suregery
   • tillämpad kärnfysik
   • Toxicology
   • transfusionsmedicin
   • Translation Studies
   • tros- och livsåskådningsvetenskap
   • turkiska språk
   • tvåspråkighet
   • Urology
   • utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner
   • växtfysiologi
   • växtmorfologi
   • zooekologi
   • Zoological Cell Biology
   • Zoological Developmental Biology
   • Zoological physiology
   • Zoology
   • ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik
   • ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Språk
   • -
   • albansk
   • amharisk
   • arabisk
   • aserbajdsjansk
   • balutsji
   • bengali
   • bosnisk
   • bulgarsk
   • dansk
   • engelsk
   • esperanto
   • estisk
   • finsk
   • fransk
   • færøysk
   • gammalgresk (fram til 1453)
   • grønlandsk
   • hebraisk
   • hindi
   • ikkje fastsett***
   • indonesisk
   • irsk
   • islandsk
   • italiensk
   • japansk
   • jiddisch
   • kannada
   • katalansk
   • kinesisk
   • koreansk
   • kurdisk
   • kviterussisk
   • latin
   • latvisk
   • litauisk
   • makedonsk
   • mongolsk
   • nederlandsk
   • norsk
   • norsk (bokmål)
   • norsk (nynorsk)
   • nygresk (etter 1453)
   • persisk
   • polsk
   • portugisisk
   • romani
   • rumensk
   • russisk
   • samisk (andre)
   • sanskrit
   • slovakisk
   • slovensk
   • somali
   • spansk
   • svensk
   • swahili
   • tigrinja
   • tsjekkisk
   • tyrkisk
   • tysk
   • ukrainsk
   • ungarsk
   • urdu
   • vestfrisisk
   • vietnamesisk
   • zulu
  • And
   Type publikasjon
  • And
   Status
   • -
   • Akseptert
   • Epub før print
   • I presse
   • Publisert
   • Innsendt
  • And
   Type innhold
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use