Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • ACES rapport / Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
   • A preprint from Stockholm University, the Department of Philosophy
   • Arbetsliv i omvandling (Opphørt 2008-09-02)
   • Arkiv avhandlingsserie
   • Asian cultures and modernity
   • August Strindbergs samlade verk: nationalupplaga
   • Avhandling i geografi med naturgeografisk inriktning
   • Avhandling i kvartärgeologi
   • Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Avhandlingsserie / Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2008-09-02)
   • Barockakademiens skriftserie
   • Bidrag till Kungl. vetenskapsakademiens historia
   • Centre for Social Research on Alcohol and Drugs
   • Centrum för barnkulturforskning
   • Centrum för genusstudiers skriftserie
   • Chinese Culture Series
   • Coast to Coast-Book
   • Corpus Troporum
   • CRISMART
   • Cynegetica Anglica
   • Dans - forskning och utveckling
   • Didactica Slavica
   • Didactica Slavo-Baltica
   • Dissertations at the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD)
   • Dissertation series / Stockholm University Demography Unit
   • Dissertations from the Department of Physical Geography
   • Dissertations in Bilingualism
   • Dissertations in Economics
   • Doctoral thesis from the department of mathematics and science education
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik
   • Doktorsavhandlingar från JMK
   • Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar i språkdidaktik - Dissertations in Language Education
   • Eidos: Skrifter från konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
   • Études de philologie slave
   • Forskningsrapport (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning)
   • Forskningsrapporter / Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska: cahiers de la recherche
   • GEM rapport
   • Health Equity Studies
   • Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet
   • Jernkontorets bergshistoriska skriftserie
   • Kulturgeografiskt seminarium: rapporter, meddelanden, uppsatser från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
   • Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien (Opphørt 2008-09-02)
   • Kust till kust-böcker
   • Malmö Studies in Sport Sciences (Opphørt 2008-09-02)
   • Master's degree studies from the Institute of International Education / Stockholm University
   • Matematikdidaktiska texter
   • Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
   • Meddelanden från Slaviska avdelningen vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska
   • Meddelanden från Slaviska institutionen
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologi och geokemi (Opphørt 2010-03-01)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologiska vetenskaper
   • MINS: Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
   • Monografier utgivna av Stockholms stad
   • Monographs/Institute of Latin American Studies
   • Monograph series / Institute for International Economic Studies, University of Stockholm
   • Musikvetenskapliga publikationer
   • Nordiska museets handlingar (Opphørt 2008-09-02)
   • Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PERILUS)
   • Plants & Ecology
   • PRIM-gruppen
   • Quaternaria. Ser. A
   • Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Rapporter / Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
   • Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet
   • Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
   • Rapport från PRIM-gruppen
   • Rapport i socialt arbete
   • Report Series / Department of Computer & Systems Sciences
   • Research Report / Department of Statistics, Stockholm University
   • Research report / Stockholm Environment Institute
   • Research reports / School of Business, Stockholms universitet
   • Research Reports in Mathematics
   • Romanica Stockholmiensia
   • Schriften des Germanistischen Instituts Universität Stockholm
   • SCORE rapportserie
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University. (Online)
   • SICS dissertation series
   • Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning
   • Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet (Opphørt 2008-09-02)
   • Skrifter utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet
   • Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
   • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
   • Stockholm Archaelogical Reports
   • Stockholm Centre for Commercial Law
   • Stockholm cinema studies
   • Stockholm contributions in geology
   • Stockholm East Asian monographs
   • Stockholm economic studies
   • Stockholm economic studies. Pamphlet series
   • Stockholm English Studies
   • Stockholmer germanistische Forschungen
   • Stockholm Fashion Studies
   • Stockholm German and Dutch Studies
   • Stockholm marine archaeology reports
   • Stockholm Oriental Studies
   • Stockholm Research Reports in Demography
   • Stockholm Slavic Papers
   • Stockholm Slavic studies
   • Stockholm Studies in Archaeology
   • Stockholm studies in Baltic languages
   • Stockholm studies in classical archaeology
   • Stockholm studies in comparative religion
   • Stockholm Studies in Culture and Aesthetics
   • Stockholm studies in economic history
   • Stockholm studies in educational psychology
   • Stockholm studies in English
   • Stockholm studies in ethnology
   • Stockholm studies in film history
   • Stockholm studies in Finnish language and literature
   • Stockholm studies in history
   • Stockholm studies in history of art
   • Stockholm studies in history of literature
   • Stockholm studies in human geography
   • Stockholm studies in linguistics
   • Stockholm studies in modern philology
   • Stockholm studies in musicology
   • Stockholm studies in philosophy
   • Stockholm studies in politics
   • Stockholm studies in psychology
   • Stockholm Studies in Romance Languages
   • Stockholm studies in Russian literature
   • Stockholm studies in Scandinavian philology
   • Stockholm studies in social anthropology
   • Stockholm studies in social work
   • Stockholm studies in sociology
   • Stockholm studies in statistics
   • Stockholm studies in theatrical history
   • Stockholm studies in the history of ideas
   • Stockholm studies on social mechanisms
   • Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie
   • Stockholm theatre studies
   • Stress Research Reports
   • Studia Baltica Stockholmiensia
   • Studia Fennica Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica
   • Studia Hungarica Stockholmiensia
   • Studia juridica Stockholmiensia
   • Studia Latina Stockholmiensia
   • Studier i musikvetenskap
   • Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education
   • Studier i stads- och kommunhistoria
   • Studies in classical archaeology (Opphørt 2013-04-26)
   • Studies in comparative and international education
   • Studies in Curating Art
   • Studies in educational sciences
   • Studies in North-European archaeology
   • Studies in North-European archeology. Series B
   • SULCIS reports and working papers
   • Sverige under kalla kriget (Opphørt 2008-09-02)
   • Swedish Institute for Social Research
   • Södertörn archaeological studies (Opphørt 2008-09-02)
   • Södertörn doctoral dissertations
   • Södertörn political studies
   • Södertörn studies in history
   • Thales avhandlingsserie
   • Theatron
   • Theses and papers in archaeology. B
   • Theses and papers in archeology. New series, A
   • Theses and papers in North-European archaeology
   • Theses and papers in osteoarchaeology
   • Theses and papers in osteology
   • Theses and papers in scientific archaeology
   • Trita-CSC-A
   • Working papers (Department of Political Science, Stockholm University)
  • And
   Fag / kurs
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Språkkonsultprogrammet
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use