Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritext AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Begränsa sökningen ytterligare
  • Fulltext
   Endast dokument med fulltext i DiVA
  • Och
   Utgivningsår
   FrånTill
  • Och
   Organisation(id)
   Bläddra
   Inkludera även tidigare namn
  • Och
   Serie
   • -
   • ACES rapport / Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
   • Anthropology & Society
   • A preprint from Stockholm University, the Department of Philosophy
   • Arbetsliv i omvandling (Upphörd 2008-09-02)
   • Arkiv avhandlingsserie
   • Asian cultures and modernity
   • August Strindbergs samlade verk: nationalupplaga
   • Avhandling i geografi med naturgeografisk inriktning
   • Avhandling i kvartärgeologi
   • Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Avhandlingsserie / Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (Upphörd 2008-09-02)
   • Barockakademiens skriftserie
   • Basic readings in culture and aesthetics
   • Bidrag till Kungl. vetenskapsakademiens historia
   • Centre for Social Research on Alcohol and Drugs
   • Centrum för barnkulturforskning
   • Centrum för genusstudiers skriftserie
   • Chinese Culture Series
   • Coast to Coast-Book
   • Corpus Troporum
   • CRISMART
   • Cynegetica Anglica
   • Dans - forskning och utveckling
   • Didactica Slavica
   • Didactica Slavo-Baltica
   • Dissertations at the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) (Upphörd 2018-02-27)
   • Dissertation series / Stockholm University Demography Unit
   • Dissertations from the Department of Physical Geography (Upphörd 2019-03-15)
   • Dissertations in Bilingualism
   • Dissertations in Economics
   • Dissertations in Physical Geography
   • Dissertations in Translation and Interpreting Studies
   • Doctoral thesis from the department of mathematics and science education
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet (Upphörd 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik
   • Doktorsavhandlingar från JMK
   • Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (Upphörd 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar i språkdidaktik - Dissertations in Language Education
   • Eidos: Skrifter från konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
   • Études de philologie slave
   • Forskning om teckenspråk (Online)
   • Forskningsrapport (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning)
   • Forskningsrapporter / Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska: cahiers de la recherche
   • GEM rapport
   • Health Equity Studies (Upphörd 2022-10-18)
   • Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet
   • Jernkontorets bergshistoriska skriftserie
   • Kulturgeografiskt seminarium: rapporter, meddelanden, uppsatser från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
   • Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien (Upphörd 2008-09-02)
   • Kust till kust-böcker
   • Malmö Studies in Sport Sciences (Upphörd 2008-09-02)
   • Master's degree studies from the Institute of International Education / Stockholm University
   • Matematikdidaktiska texter
   • Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk
   • Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
   • Meddelanden från Slaviska institutionen (Upphörd 2018-09-23)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologi och geokemi (Upphörd 2010-03-01)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologiska vetenskaper
   • MINS: Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
   • Monografier utgivna av Stockholms stad
   • Monographs/Institute of Latin American Studies
   • Monograph series / Institute for International Economic Studies, University of Stockholm
   • Musikvetenskapliga publikationer
   • Nordiska museets handlingar (Upphörd 2008-09-02)
   • Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PERILUS)
   • Plants & Ecology
   • PRIM-gruppen
   • Quaternaria. Ser. A
   • Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Rapporter / Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
   • Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet
   • Rapporter från Östersjöcentrum
   • Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
   • Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning
   • Rapport från PRIM-gruppen
   • Rapport i socialt arbete
   • Report Series / Department of Computer & Systems Sciences
   • Research Report / Department of Statistics, Stockholm University
   • Research report / Mathematical Statistics
   • Research report / Stockholm Environment Institute
   • Research reports / School of Business, Stockholms universitet
   • Research Reports in Mathematics
   • Research Reports in Public Health Sciences
   • Romanica Stockholmiensia
   • Schriften des Germanistischen Instituts Universität Stockholm
   • SCORE rapportserie
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University. (Online)
   • SICS dissertation series
   • Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning
   • Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet (Upphörd 2008-09-02)
   • Skrifter utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet
   • Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
   • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
   • Stockholm Archaelogical Reports
   • Stockholm Centre for Commercial Law
   • Stockholm cinema studies
   • Stockholm contributions in geology
   • Stockholm East Asian monographs
   • Stockholm economic studies
   • Stockholm economic studies. Pamphlet series
   • Stockholm English Studies
   • Stockholmer germanistische Forschungen
   • Stockholm Fashion Studies
   • Stockholm German and Dutch Studies
   • Stockholm marine archaeology reports
   • Stockholm Oriental Studies
   • Stockholm Research Reports in Demography
   • Stockholm Slavic Papers
   • Stockholm Slavic studies
   • Stockholm Studies in Archaeology
   • Stockholm studies in Baltic languages
   • Stockholm studies in classical archaeology
   • Stockholm studies in comparative religion
   • Stockholm Studies in Culture and Aesthetics
   • Stockholm studies in economic history
   • Stockholm studies in educational psychology
   • Stockholm studies in English
   • Stockholm studies in ethnology
   • Stockholm studies in film history
   • Stockholm studies in Finnish language and literature
   • Stockholm studies in history
   • Stockholm studies in history of art
   • Stockholm studies in history of literature
   • Stockholm studies in human geography
   • Stockholm Studies in International Relations
   • Stockholm studies in linguistics
   • Stockholm studies in modern philology
   • Stockholm studies in musicology
   • Stockholm studies in philosophy
   • Stockholm studies in politics
   • Stockholm studies in psychology
   • Stockholm Studies in Public Health Sciences
   • Stockholm Studies in Romance Languages
   • Stockholm studies in Russian literature
   • Stockholm studies in Scandinavian philology
   • Stockholm studies in social anthropology
   • Stockholm studies in social policy and welfare
   • Stockholm studies in social work
   • Stockholm studies in sociology
   • Stockholm studies in statistics
   • Stockholm studies in theatrical history
   • Stockholm studies in the history of ideas
   • Stockholm studies on social mechanisms
   • Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie
   • Stockholm theatre studies
   • Stress Research Reports
   • Studia Baltica Stockholmiensia
   • Studia Fennica Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica
   • Studia Hungarica Stockholmiensia
   • Studia juridica Stockholmiensia
   • Studia Latina Stockholmiensia
   • Studier i musikvetenskap
   • Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education
   • Studier i stads- och kommunhistoria
   • Studies in classical archaeology (Upphörd 2013-04-26)
   • Studies in comparative and international education
   • Studies in Curating Art
   • Studies in educational sciences
   • Studies in North-European archaeology
   • Studies in North-European archeology. Series B
   • SULCIS reports and working papers
   • Swedish Institute for Social Research
   • Sverige under kalla kriget (Upphörd 2008-09-02)
   • Södertörn archaeological studies (Upphörd 2008-09-02)
   • Södertörn doctoral dissertations
   • Södertörn political studies
   • Södertörn studies in history
   • Thales avhandlingsserie
   • Theatron
   • Theses and papers in archaeology. B
   • Theses and papers in archeology. New series, A
   • Theses and papers in North-European archaeology
   • Theses and papers in osteoarchaeology
   • Theses and papers in osteology
   • Theses and papers in scientific archaeology
   • Trita-CSC-A
   • Working papers (Department of Political Science, Stockholm University)
  • Och
   Forskningsämne
   • -
   • administrativ databehandling
   • allmän kriminologi (Upphörd 2013-04-10)
   • allmänmedicin
   • allmän och historisk geologi
   • allmän rättslära
   • allmän språkvetenskap
   • analytisk farmaceutisk kemi
   • analytisk kemi
   • analytisk materialfysik
   • anatomi
   • anestesiologi
   • antikens kultur och samhällsliv
   • arabiska
   • arbets- och miljömedicin
   • arkeologi
   • arkeologi med inriktning mot allmän arkeologi
   • arkeologi med inriktning mot antikens kultur och samhällsliv
   • arkeologi med inriktning mot laborativ arkeologi
   • arkeologi med inriktning mot osteoarkeologi
   • Asiens språk och kulturer
   • astronomi
   • atmosfärvetenskap (Upphörd 2011-10-07)
   • atmosfärvetenskap och oceanografi
   • baltiska språk
   • bantuistik
   • barn- och ungdomspsykiatri
   • barn- och ungdomsvetenskap
   • barn- och ungdomsvetenskap (Upphörd 2020-01-30)
   • barn- och ungdomsvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap
   • biblioteks- och informationsvetenskap
   • biofarmaci
   • biofysik
   • biogeokemi
   • biokemi
   • biokemi, inriktning teoretisk kemi
   • biokemi med inriktning mot bioinformatik
   • biokemisk farmakologi
   • biologisk beroendeforskning
   • biomedicinsk laboratorievetenskap
   • biomedicinsk strålningsvetenskap
   • bioorganisk kemi
   • bysantinologi
   • cancerepidemiologi
   • cellbiologi
   • cellforskning
   • civilrätt
   • datalogi
   • data- och systemvetenskap
   • datoriserad bildanalys
   • datorlingvistik
   • datorteknik
   • de estetiska, humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   • demografi
   • dermatologi och venereologi
   • diagnostisk radiologi
   • didaktik
   • didaktik med inriktning mot lärararbete och lärarprofession
   • egyptologi
   • ekologi och evolution
   • ekologisk botanik
   • ekonometri
   • ekonomisk historia
   • ekotoxikologi
   • elektricitetslära, ssk studiet av transienter och urladdning
   • elektronik
   • engelska
   • entomologi
   • epidemiologi
   • estetik
   • etik
   • etnologi
   • etologi
   • europarätt
   • europeisk integrationsrätt
   • evolutionär genetik
   • farmaceutisk biokemi
   • farmaceutisk farmakologi
   • farmaceutisk mikrobiologi
   • farmakognosi
   • fasta tillståndets fysik
   • filmvetenskap
   • filosofi
   • finansrätt
   • finska
   • finsk-ugriska språk
   • folkhälsovetenskap
   • folkrätt
   • fonetik
   • franska
   • freds- och konfliktforskning
   • funktionell zoomorfologi
   • fysik
   • fysikalisk biologi
   • fysikalisk kemi
   • fysikalisk och oorganisk farmaceutisk kemi
   • fysiologi
   • fysiologisk botanik
   • fysiologisk mykologi
   • företagsekonomi
   • företagsrätt
   • förskoledidaktik
   • försöksdjursvetenskap/comparative medicine
   • förvaltningsrätt
   • galenisk farmaci
   • gamla testamentets exegetik
   • genetik
   • genusvetenskap
   • geofysik, med inriktning mot fasta jordens fysik
   • geofysik, med inriktning mot seismologi
   • geografi med kulturgeografisk inriktning
   • geografi med naturgeografisk inriktning
   • geokemi
   • geologi
   • geriatrik
   • grekiska
   • handkirurgi
   • Hans Blix centrum
   • historia
   • historisk geologi och paleontologi
   • historisk osteologi
   • hushållsvetenskap
   • hydrologi
   • hållfasthetslära
   • hälso- och sjukvårdsforskning
   • högenergifysik
   • idéhistoria
   • idé- och lärdomshistoria
   • immunologi
   • indologi
   • indologi särskilt sanskrit
   • infektionssjukdomar
   • informatik med systemvetenskap
   • informationssamhället
   • informationssystem
   • informationssäkerhet
   • internationella relationer
   • internationell och jämförande pedagogik
   • internationell pedagogik
   • internationell privaträtt
   • internationell rätt
   • iranska språk
   • italienska
   • IT för hälsa
   • IT för lärande
   • japanologi
   • jonfysik
   • journalistik
   • jämförande indoeuropeisk språkforskning
   • keltiska språk
   • kemisk fysik
   • kirurgi
   • kirurgi, särskilt barnkirurgi
   • kirurgi, särskilt thoraxkirurgi
   • kirurgi, särskilt urologi
   • klassiska språk
   • klassiska språk med inriktning mot antik grekiska
   • klinisk bakteriologi
   • klinisk farmakologi
   • klinisk fysiologi
   • klinisk genetik
   • klinisk immunologi
   • klinisk kemi
   • klinisk neurofysiologi
   • klinisk psykologi
   • klinisk sexologi
   • konstitutionell rätt
   • konstvetenskap
   • koreanologi
   • kriminologi
   • kulturantropologi
   • kulturgeografi
   • kunskap och kommunikation
   • kvantkemi
   • kvartärgeologi
   • kyrkohistoria
   • kyrko- och samfundsvetenskap
   • kyrkovetenskap
   • kärnfysik
   • kärnkemi/kärnfysik
   • laborativ arkeologi
   • latin
   • limnologi
   • lingvistik
   • litteraturvetenskap
   • lungmedicin
   • läkemedelsformulering
   • läkemedelskemi
   • läkemedelsmetabolism
   • marinbiologi
   • marin ekologi
   • marin ekotoxikologi
   • maringeologi
   • marin geovetenskap
   • marin- och brackvattensekologi
   • matematik
   • matematikämnets didaktik
   • matematisk logik
   • matematisk statistik
   • materialkemi
   • materialvetenskap
   • materiefysik
   • medicin
   • medicin, ssk akuta infektionssjukdomar
   • medicinsk beteendevetenskap
   • medicinsk cellbiologi
   • medicinsk farmakologi
   • medicinsk genetik
   • medicinsk informatik
   • medicinsk och fysiologisk kemi
   • medicinsk strålningsfysik
   • medicinsk utvecklings- och neurobiologi
   • medicinsk virologi
   • medie- och kommunikationsvetenskap
   • Mellanösterns språk och kulturer
   • meteorologi
   • mikrobiologi
   • miljökemi
   • miljörätt
   • miljövetenskap
   • mineralogi, petrologi och geokemi
   • mineralogi, petrologi och tektonik
   • missionsvetenskap
   • Mobile Life
   • modevetenskap
   • molekylärbiologi
   • molekylär bioteknik (avd f jonfysik)
   • molekylär bioteknik (inst f bioorg kemi)
   • molekylär bioteknik (inst f cell- o molekylärbiologi)
   • molekylär bioteknik (inst f molekylärbiologi)
   • molekylär bioteknik (inst f nat vet biokemi)
   • molekylär biovetenskap
   • molekylär cellbiologi
   • molekylärgenetik
   • molekylär genomforskning
   • molekylär immunologi
   • molekylär medicin (genetik och patologi)
   • molekylär medicin (medicinska vetenskaper)
   • morfologisk zoologi med utvecklingsbiologisk inriktning
   • musikpedagogik
   • musikvetenskap
   • människa-datorinteraktion (Upphörd 2013-10-04)
   • människa-maskin-interaktion (MMI)
   • nationalekonomi
   • nationalekonomi med rättsekonomi
   • naturgeografi
   • naturresurshushållning
   • naturvetenskapsämnenas didaktik
   • naturvårdsbiologi
   • nederländska
   • neurokemi med molekylär neurobiologi
   • neurokemi och neurotoxikologi
   • neurokirurgi
   • neurologi
   • nordiska språk
   • numerisk analys
   • nya testamentets exegetik
   • nygrekiska
   • näringslära
   • obstetrik och gynekologi
   • oceanografi
   • offentlig rätt
   • oftalmiatrik
   • omvårdnadsforskning med medicinsk inriktning
   • omvårdnadsforskning med samhällsvetenskaplig inriktning
   • onkologi
   • oorganisk kemi
   • organisk farmaceutisk kemi
   • organisk kemi
   • ortopedi
   • osteoarkeologi
   • oto-rhino-laryngologi
   • patologi
   • pedagogik
   • pedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
   • pediatrik
   • plastikkirurgi
   • populationsbiologi
   • populationsgenetik
   • portugisiska
   • praktisk filosofi
   • processrätt
   • programvaruutveckling
   • psykiatri
   • psykiatri (ulleråker)
   • psykologi
   • radiofysik
   • radiologi
   • reglerteknik
   • rehabiliteringsmedicin
   • religionsfilosofi
   • religionshistoria
   • religionspsykologi
   • religionssociologi
   • romanska språk
   • romanska språk med allmän inriktning
   • romanska språk med inriktning mot franska
   • romanska språk med inriktning mot italienska
   • romanska språk med inriktning mot portugisiska
   • romanska språk med inriktning mot spanska
   • romersk rätt
   • rymdfysik
   • rymd- och plasmafysik
   • rättshistoria
   • rättsinformatik
   • rättsmedicin
   • rättsvetenskap
   • rättsvetenskap med inriktning mot allmän rättslära
   • rättsvetenskap med inriktning mot civilrätt
   • rättsvetenskap med inriktning mot europarätt
   • rättsvetenskap med inriktning mot finansrätt
   • rättsvetenskap med inriktning mot folkrätt
   • rättsvetenskap med inriktning mot offentlig rätt
   • Rättsvetenskap med inriktning mot processrätt
   • rättsvetenskap med inriktning mot straffrätt
   • samhällsfarmaci
   • sedimentologi
   • semitiska språk
   • signalbehandling
   • sinologi
   • slaviska språk
   • socialantropologi
   • socialmedicin
   • socialt arbete
   • socialt arbete med inriktning på vårdforskning
   • sociologi
   • sociologisk demografi
   • spanska
   • specialpedagogik
   • specialpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap
   • språkdidaktik
   • statistik
   • statskunskap
   • statsvetenskap
   • straffrätt
   • strukturbiologi
   • strukturkemi
   • subatomär fysik, ssk neutronfysik
   • svenska som andraspråk för döva
   • systemanalys
   • systematisk botanik
   • systematisk zoologi
   • systemekologi
   • teatervetenskap
   • teckenspråk
   • teoretisk astrofysik
   • teoretisk elektroteknik
   • teoretisk filosofi
   • teoretisk fysik
   • tillämpad kärnfysik
   • tillämpad miljövetenskap
   • toxikologi
   • toxikologisk genetik
   • transfusionsmedicin
   • tros- och livsåskådningsvetenskap
   • turkiska språk
   • tvåspråkighet
   • tvåspråkighetsforskning (Upphörd 2013-04-12)
   • tyska
   • utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner
   • utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling
   • utvecklingsbiologi
   • vetenskap om hållbar utveckling
   • växtekologi
   • växtfysiologi
   • växtmorfologi
   • växtsystematik
   • ytbioteknik
   • zooekologi
   • zoofysiologi
   • zoologi
   • zoologisk cellbiologi
   • zoologisk ekologi
   • zoologisk systematik och evolutionsforskning
   • zoologisk utvecklingsbiologi
   • ämnesdidaktik
   • ämnesdidaktik med inriktning mot de estetiska ämnenas didaktik
   • ämnesdidaktik med inriktning mot de humanistiska ämnenas didaktik
   • ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik
   • översättningsvetenskap
  • Och
   Ämneskategori(id)
   Bläddra
  • Och
   Språk
   • -
   • Albanska
   • Amhariska
   • Arabiska
   • Azerbajdzjanska
   • Baluchi
   • Bengali
   • Bokmål
   • Bosniska
   • Bulgariska
   • Danska
   • Engelska
   • Esperanto
   • Estniska
   • Finska
   • Franska
   • Frisiska
   • Färöiska
   • Grekiska, klassisk (-1453)
   • Grönländska (Kalaallit oqaasi)
   • Hebreiska
   • Hindi
   • Indonesiska
   • Iriska
   • Isländska
   • Italienska
   • Japanska
   • Jiddisch
   • Kanaresiska (Kannada)
   • Katalanska
   • Kinesiska
   • Koreanska
   • Kroatiska
   • Kurdiska
   • Ladino (judeo-spanska)
   • Latin
   • Lettiska
   • Litauiska
   • Madurese
   • Makedonska
   • Meänkieli
   • Mongoliskt språk
   • Nederländska
   • Norska
   • Nygrekiska (1453-)
   • Nynorsk
   • Odefinierat språk
   • Persiska
   • Polska
   • Portugisiska
   • Romani
   • Rumänska
   • Ryska
   • Samiskt språk
   • Sanskrit
   • Serbiska
   • Slovakiska
   • Slovenska
   • Somali
   • Spanska
   • Svenska
   • Swahili
   • Tigrinja
   • Tjeckiska
   • Turkiska
   • Turoyo
   • Tyska
   • Ukrainska
   • Ungerska
   • Urdu
   • Vietnamesiska
   • Vitryska
   • Zulu
  • Och
   Publikationstyp
  • Och
   Status
   • -
   • Accepterad
   • Epub före tryck
   • I tryck
   • Publicerad
   • Inskickad
  • Och
   Typ av innehåll
Välj organisation
Visa även upphörda organisationer
Välj organisation
(*) Markerar upphörda organisationerVisa endast nuvarande organisationer
Välj ämneskategori
Visa även upphörda ämneskategorier
Välj forskningsämne
Visa även upphörda forskningsämnen
Välj utbildningsprogram
Visa även upphörda utbildningsprogram