Change search
Link to record
Permanent link

Direct link
Publications (10 of 16) Show all publications
De Ridder, R. & Johansson, A. (2024). How the PJ Masks become “PJ Heroes”: A contrastive corpus study of gender portrayal in dubbed children’s animation. Journal of Audiovisual Translation, 7(1)
Open this publication in new window or tab >>How the PJ Masks become “PJ Heroes”: A contrastive corpus study of gender portrayal in dubbed children’s animation
2024 (English)In: Journal of Audiovisual Translation, ISSN 2617-9148, Vol. 7, no 1Article in journal (Refereed) In press
Abstract [en]

In this study of dubbing for children, a quantitative and qualitative corpus analysis of a popular TV series were conducted. The parallel corpus consists of twelve episodes of the animated series PJ Masks, and its corresponding Dutch (Pyjamahelden [Pyjamas heroes]) and Swedish (Pyjamashjältarna [Pyjamas heroes]) audiovisual translations. The focus of the analyses is the portrayal of the main characters. In the light of ongoing criticism of children’s animation, regarding a lack of diversity and gender stereotyping, this translation analysis studies potential changes in gender representation with a particular interest in the female main character. First, the character portrayal in all language versions was systematically analysed based on the characters’ utterances . Subsequently, a closer qualitative analysis revealed some interesting translation shifts, particularly, in the Dutch target text. These were contrasted against the Swedish translation to check if this results in subtle or less subtle changes in the depiction of the heroes vis-à-vis the source text. Needless to say, such translation shifts in audiovisual translation for children and their effect on the representation of children in this multimodal glocal product is highly relevant amidst ongoing criticism of gender and diversity issues in children’s television.  

Keywords
dubbing, children's animation, gender, contrastive studies
National Category
Specific Languages
Research subject
Translation Studies
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-226689 (URN)
Available from: 2024-02-15 Created: 2024-02-15 Last updated: 2024-02-19
Johansson, A. (2022). Digital examination i språkfärdighet. Stockholm: Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet
Open this publication in new window or tab >>Digital examination i språkfärdighet
2022 (Swedish)Report (Other academic)
Abstract [sv]

Projektets mål är att utveckla former för digital examination i språkfärdighet som äger rum på distans. Examination i språkfärdighet har tidigare skett vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska främst i form av salstentamen men sedan våren 2020 har det blivit tydligt att en utveckling av digital examination när den sker på distans krävs. Det finns två anledningar till detta. För det första och mest givna att vi i samband med corona-pandemin på kort tid blev tvungna att ställa om till online-undervisning med som konsekvens digital examination eller online-examination. Digital examination i språkfärdighet på distans är en utmaning eftersom den handlar om att testa nivån på inlärningen av ett andra eller tredje språk och inte om examination av språket som struktur, vilket sker i kurser i lingvistik. För det andra, flera av institutionens språk planerar att i framtiden erbjuda fler kurser online för att nå ut till studenter runt om i landet, eftersom ett antal av institutionens språk endast ges vid Stockholms universitet i Sverige. Att gå tillbaka till salstentamen efter pandemin för online-kurser passar mindre bra. Nämnda anledningar har skapat behov av att utveckla former för digital examination som kan motverka plagiat. I projektet utvecklas i första hand pedagogiska former för både formativ och summativ digital examination där den formativa bedömningen kopplas till studenternas självreglerande lärande.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Centrum för universitetslärarutbildning, Stockholms universitet, 2022. p. 20
Series
Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning, ISSN 2003-1688
National Category
Didactics
Research subject
Didactic Science for Teachers and Teaching Professions
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-208582 (URN)10.17045/sthlmuni.21295476 (DOI)
Available from: 2022-09-01 Created: 2022-09-01 Last updated: 2022-10-10Bibliographically approved
Johansson, A. (2020). Een verhaal over non-verbale taal in vertaling. VakTaal: Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, 33(4), 16-17
Open this publication in new window or tab >>Een verhaal over non-verbale taal in vertaling
2020 (Dutch; Flemish)In: VakTaal: Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, ISSN 0921-5867, Vol. 33, no 4, p. 16-17Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.)) Published
Keywords
Dutch, Translation, Non-verbal language, Bart Moeyaert
National Category
Specific Languages
Research subject
Dutch
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-189589 (URN)
Available from: 2021-01-26 Created: 2021-01-26 Last updated: 2022-02-25Bibliographically approved
Johansson, A. & Rawoens, G. (2019). A corpus-based contrastive study of impersonal passives in Swedish and Dutch. Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics, 19(1), 2-26
Open this publication in new window or tab >>A corpus-based contrastive study of impersonal passives in Swedish and Dutch
2019 (English)In: Languages in Contrast: International Journal for Contrastive Linguistics, ISSN 1387-6759, E-ISSN 1569-9897, Vol. 19, no 1, p. 2-26Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper deals with impersonal passives in two Germanic languages, Swedish and Dutch. Impersonal passives constitute one type of impersonal construction (denoting constructions with non-canonical subjects) as described in Siewierska ( 2008a : 116). Formally, they consist of an overt expletive subject, such as det ‘it’ in Swedish and er ‘there’ in Dutch, combined with a passive predicate. Semantically, such passive constructions encode actions with a general reference, i.e. where no agent is specified (cf. Siewierska 1984 , Engdahl 2006 , Viberg 2010 ). The study is corpus-based and uses a bidirectional translation corpus of Swedish and Dutch to map out the specific morphosyntactic and semantic profile of the impersonal passive in both Swedish and in Dutch. The similarities and differences make these languages suitable to study from a contrastive perspective in that interesting aspects on impersonal passives are highlighted in the translation data.

Keywords
corpus-based, impersonal passive, Swedish/Dutch, translation
National Category
Specific Languages
Research subject
Dutch; Scandinavian Languages
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-156472 (URN)10.1075/lic.16003.joh (DOI)000467151200001 ()
Available from: 2018-05-21 Created: 2018-05-21 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Johansson, A. (2019). Aspecten van culturele transfer [Review]. Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, 135(2), 190-192
Open this publication in new window or tab >>Aspecten van culturele transfer
2019 (Dutch; Flemish)In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde, ISSN 0040-7550, Vol. 135, no 2, p. 190-192Article, book review (Other academic) Published
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dutch; Literature
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-171506 (URN)
Note

Boekbeoordeling van: Elke Brems, Orsolya Réthelyi & Ton van Kalmthout (red.), Doing Double Dutch. The international circulation of literature from the low countries. Leuven: Leuven University Press, 2017. 336 pp. ISBN: 9789461662248. €44,50.

Available from: 2019-08-12 Created: 2019-08-12 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Johansson, A. (2019). Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet. Stockholm: Stockholm University Press
Open this publication in new window or tab >>Kontrastiva studier i nederländska och svenska: Med en inledning om tredjespråksinlärning och tvärspråklig medvetenhet
2019 (Swedish)Book (Refereed)
Abstract [sv]

Den här boken tar upp två forskningsfält och kopplar ihop dem: kontrastiva studier och tredjespråksinlärning. Fokus i boken ligger på beskrivningen av ett antal språkstrukturer i nederländska och svenska som inte har behandlats kontrastivt tidigare: rumsliga uttryck för befintlighet och riktning, kopulaverb och deras kategorisering, opersonlig passiv och opersonliga konstruktioner samt positionsverben stå, sitta, ligga och motsvarande verb på nederländska. Hur kan man föra samman klassisk kontrastiv analys och tredjespråksinlärning? De två närbesläktade språken nederländska och svenska är inga typiska skolspråk som man lär sig i unga år i grundskolan och på gymnasiet, utan inlärare kommer framför allt i kontakt med dem som tredje språk och i vuxen ålder. Det innebär att inlärarna redan har kunskap i tidigare inlärda språk och ofta har utvecklat viss metalingvistisk och tvärspråklig medvetenhet. Vad innebär det? Det betyder att flerspråkiga språkbrukare i högre utsträckning än enspråkiga språkbrukare ”kan tala och resonera om språket själv, dess struktur och funktion” och även ha ”specifik kunskap om hur två eller några språks strukturer förhåller sig till varandra” (s. 8). Vid inlärningen av ett tredje språk ska man alltså se tidigare inlärda språk som en resurs, speciellt de språk som är närbesläktade. Genom att studera språkliga strukturer kontrastivt kan man som inlärare fördjupa sin tvärspråkliga medvetenhet. Vilka språkliga strukturer i det tredje språk som jag lär mig liknar strukturer som finns i mitt första eller andra språk? Vilka språkliga strukturer i tredje språket liknar däremot inte strukturer i tidigare inlärda språk? Sådana strukturer kan kräva mer uppmärksamhet. Tvärspråklig medvetenhet är således en viktig inlärningsstrategi.

Abstract [en]

This book deals with two research fields and brings them together: contrastive linguistics and third language acquisition. The book describes the following linguistic structures in Dutch and Swedish from a contrastive perspective: spatial adverbs, copula, impersonal passives, impersonal constructions and finally the posture verbs stand, zit and lie. Dutch and Swedish are usually acquired as a third language and not as a second language, which implies that learners already comprehend various other languages. When learning a language these multilingual learners have developed certain strategies which draw on their competence in earlier studied languages. In the process of learning a third language, metalinguistic and cross-linguistic awareness play an important role. Comparing linguistic structures in two closely related languages as Dutch and Swedish can enhance cross-linguistic awareness and therefore be used as a didactic tool.

Place, publisher, year, edition, pages
Stockholm: Stockholm University Press, 2019. p. 89
Series
Stockholm German and Dutch Studies, ISSN 2002-1992 ; 2
Keywords
Cross-linguistic awareness, Third language acquisition, Contrastive linguistics, Swedish, Dutch
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Dutch
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-168936 (URN)10.16993/baz (DOI)978-91-7635-103-1 (ISBN)978-91-7635-101-7 (ISBN)
Available from: 2019-05-17 Created: 2019-05-17 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Onderzoek naar onderwijs in vreemde, tweede en derde talen, en de implicaties voor de didactiek. Internationale Neerlandistiek, 56(3), 181-188
Open this publication in new window or tab >>Onderzoek naar onderwijs in vreemde, tweede en derde talen, en de implicaties voor de didactiek
2018 (Dutch; Flemish)In: Internationale Neerlandistiek, ISSN 1876-9071, E-ISSN 2214-5729, Vol. 56, no 3, p. 181-188Article in journal (Refereed) Published
Keywords
Nederlands, taalverwerving, vreemde, tweede en derde taal, didactiek
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dutch
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-162582 (URN)10.5117/IN2018.3.001.JOHA (DOI)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2022-03-23Bibliographically approved
Johansson, A. (2018). Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet - ett didaktiskt perspektiv. TijdSchrift voor Skandinavistiek, 36(2), 182-188
Open this publication in new window or tab >>Tredjespråksinlärning och metalingvistisk medvetenhet - ett didaktiskt perspektiv
2018 (Swedish)In: TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 0168-2148, E-ISSN 1875-9505, Vol. 36, no 2, p. 182-188Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

The contribution deals with third language acquisition and metalinguistic awareness in relation to Swedish and Dutch. The use of posture verbs in the above-mentioned languages is outlined to exemplify the outcome of focusing on metalinguistic awareness in language acquisition as a didactic tool. The contribution will discuss the set up and results of a cloze test taken by Swedish-speaking learners of Dutch, which measures the accurate use of posture verbs.

Keywords
Swedish, Dutch, third language acquisition, posture verbs, metalinguistic awareness, didactics, Svenska, nederländska, tredjespråksinlärning, positionsverb, metalingvistisk medvetenhet, didaktik
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dutch
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-158430 (URN)
Available from: 2018-08-01 Created: 2018-08-01 Last updated: 2022-02-26Bibliographically approved
Johansson, A. & Nieuweboer, R. (2018). Verwerving van de Nederlandse positiewerkwoorden staan, zitten en liggen. Internationale Neerlandistiek, 56(3), 265-276
Open this publication in new window or tab >>Verwerving van de Nederlandse positiewerkwoorden staan, zitten en liggen
2018 (Dutch; Flemish)In: Internationale Neerlandistiek, ISSN 1876-9071, E-ISSN 2214-5729, Vol. 56, no 3, p. 265-276Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This article aims at looking into the acquisition of the Dutch posture verbs staan 'stand', zitten 'sit' and liggen 'lie' by learners of Dutch at Stockholm University and Helsinki University. Firstly, this study presents a systematic semantic description which gives an outline of the uses of the Dutch posture verbs based on categories originating from Lemmens & Perrez (2010) and De Knop & Perrez (2014). Secondly, a pilot study was conducted consisting of two cloze tests to see whether this semantic description can enhance the acquistiton of these particular verbs. Finally, we discuss the outcome of the two cloze tests taken by the Swedish-speaking and Finnish-speaking learners at the universities mentioned above. This part of the article also takes crosslinguistic awareness and CLIL (content and language integrated learning) into consideration as didactic tools when learning a third language.

Keywords
Dutch posture verbs, language acquisition, semantic description, crosslinguistic awareness, cloze test, Swedish, Finnish
National Category
General Language Studies and Linguistics
Research subject
Dutch
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-163313 (URN)10.5117/IN2018.3.006.JOHA (DOI)
Available from: 2018-12-20 Created: 2018-12-20 Last updated: 2022-03-23Bibliographically approved
Rawoens, G., Johansson, A. & Boons, H. (2016). Het onpersoonlijk passief in het Nederlands en het Zweeds. Internationale Neerlandistiek, 54(2), 99-116
Open this publication in new window or tab >>Het onpersoonlijk passief in het Nederlands en het Zweeds
2016 (Dutch; Flemish)In: Internationale Neerlandistiek, ISSN 1876-9071, E-ISSN 2214-5729, Vol. 54, no 2, p. 99-116Article in journal (Refereed) Published
Abstract [en]

This paper gives an account of the impersonal passive in Dutch and Swedish and has two goals: first, to define the impersonal passive and second, to offer a corpus-based study of impersonal passives in both languages. Impersonal passives are defined as passive constructions encoding actions with a general reference. They are made up of an overt expletive subject, viz. er ‘there’ in Dutch and det ‘it’ in Swedish, combined with a passive predicate. A contrastive study of the impersonal passive gives a wider and in-depth analysis of this structure in both languages by applying knowledge from two grammatical traditions. The empirical part of the study reveals that impersonal passives occur more frequently in Dutch than in Swedish. Moreover, the empirical data show that elements such as telicity, transitivity and control come into play in an interesting way in impersonal passives.

Keywords
Dutch, Swedish, contrastive, corpus-based, impersonal passive
National Category
Languages and Literature
Research subject
Dutch; Linguistics
Identifiers
urn:nbn:se:su:diva-131844 (URN)10.5117/IN2016.2.RAWO (DOI)
Available from: 2016-06-30 Created: 2016-06-30 Last updated: 2022-02-23Bibliographically approved
Organisations
Identifiers
ORCID iD: ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-2473-8486

Search in DiVA

Show all publications