Change search
Refine search result
1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Bourdieu - och kampen om erkännande2011Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Bourdieu - och kampen om erkännande: Stort firande i Frankrike tio år efter Bourdieus död2012Other (Other (popular science, discussion, etc.))
  Abstract [sv]

  För intellektuella som  tidigt lockades av lyskraften i Pierre Bourdieus mest kända begrepp, jag tänker på sådana som habitus, fält och symboliskt- och kulturellt kapital, för dem verkar fascinationen snabbt ha avtagit när begreppen blev allmängods, inte minst på tidningarnas kultursidor, och därmed devalverade på just sitt symboliska kapital. För andra, som tagit sig tid att gå i mer varaktig närkamp med begreppen,  tycks lärdomen däremot stadigt växa om vad man kan göra med de bourdiueska verktygen, specialkonstruerade som de är för studier av den sociala verkligheten.

  Download full text (pdf)
  Bourdieu_10_år
 • 3.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Diskurs2019In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2019, 4Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  DISKURS | Användningen av den specifika språktermen diskurs i antropologin, kan spåras tillbaka till sent 1960-tal och påverkan från just lingvistiken, men också från semiotik och det framväxande interdisciplinära ämnet ”kulturella studier” (cultural studies). Det diskursbegrepp som har haft särskild stor framgång inom antropologin är hämtat från filosofen Michel Foucault. I centrum för hans idé- och vetenskapshistoriska arbeten stod förhållandet mellan kunskap och makt. Foucaults intresse för maktformer – disciplinering, subjektivering, styrning, styrningsmentalitet (governmentality) – kom tidigt att ingjutna energi i den framväxande ”maktantropologi” som från 1970-talet delvis smälte samman med den sedan länge verksamma politiska antropologin.

 • 4.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Doxa2019In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2019, 4Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  DOXA | (grek., ”åsikt”, ”tro”, ”föreställning”). Doxa är en importerad term från grekisk filosofi, där exempelvis Platon i Staten skiljer på ”kunskap” (episteme) och ”föreställning” (doxa). Termen förekommer i Husserls fenomenologi. Inom antropologin har doxa kommit att stå för det ”osagda”, ”förgivettagna”. Närmast hör begreppet hemma i Pierre Bourdieus teori om symbolisk makt. 

 • 5.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Etik och socialt ansvar som marknadsstrategi: Aktörer, arenor och perspektiv2000Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 6.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Förord 20172017In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2017, 2 uppl, p. 3-4Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  En grundtanke bakom föreliggande uppdatering av ”Nyckelbegrepp” är att fortsättningsvis se det som ett dokument under kontinuerlig utveckling. Ytterligare uppdaterade utgåvor kommer att publiceras i anslutning till nya läsår och terminer vid Stockholms universitet. De sjutton nya och reviderade nyckelbegrepp som publiceras i och med denna, 2017 års upplaga, smyger sig in bland den majoritet begrepp som finns kvar i texten från 1983. Vissa begreppsartiklar författade i 1980-talets början är omisskännligt daterade. Mycket har hänt sedan dess inom antropologin, samhällsvetenskapen och inte minst den omgivande värld som vi har i uppgift att söka förstå och förklara. En del av dessa begreppsartiklar kommer att ersättas av uppdaterade texter. Andra kommer att stå kvar enligt principen att hellre än att gallras ut finnas tillgängliga i studentpedagogiskt syfte eftersom de har ett uppenbart begrepps- och ämneshistoriskt värde.

 • 7.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Godmorgon, Sverige! Projektet Rehabarenan - en socialantropologisk analys2018Report (Other academic)
  Abstract [sv]

  Hur genomförs insatsen Rehabarenan i förhållande till sina uppsatta mål? Det är huvudfrågan bakom denna rapport som presenterar resultat från en begränsad antropologisk studie av projektet Rehabarenan i Södertälje, en arbetsmarknadspolitisk insats för ”arbetsträning, rehabilitering och integration” eller, med observatörens utifrånblick, ett socialisationsprojekt. På Rehabarenan tränas ungdomar, unga vuxna och medelålders män och kvinnor till att bli förment bättre fungerande samhällsindivider med närmare till egenförsörjning än bidragsdito. Observationer och intervjuer från en femveckors fältstudie på Torekällbergets friluftsmuseum, där projektet är förlagt, ger etnografiska inblickar i Rehabarenans organisering, deltagarnas vardag och maktförhållandena mellan museets olika yrkesgrupper. Dessa inblickar ställs analytiskt mot projektets uppsatta mål och slutsatser dras om uppfyllelse eller inte av dessa. En prekär fråga ställs i rapporten om vems ”behov” som Rehabarenan i första hand tillgodoser. Rapporten efterlyser en större klarhet och detaljrikedom om projektets bakomliggande intentioner och mål för att undvika att deltagarna efter sin tid på Rehabarenan istället för att komma vidare mot arbetsmarknaden fastnar eller snurrar runt i myndigheternas system.

 • 8.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Habitus2017In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2017, 2 uppl, p. 17-18Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  HABITUS (latin, ”vana” och ”utseende”; etymologiskt härlett från habere: att ha, hålla, äga). Begreppet habitus tillämpas inom flera vetenskapliga discipliner (botanik, medicin, zoologi) och definieras som samhällsveten-skapligt begrepp kort som: system av varaktiga och överförbara dispositioner att varsebli, värdera och handla. Genom att betona praktisk kunskap –praktik – i form av invanda och förkroppsligade handlingsmönster, utgör habitusbegreppet ett alternativ till handlingsteorier grundade på människors (i huvudsak) medvetna, intentionella och målrationella handlande (se →agens; →aktör; →interaktion).

 • 9.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Hela äran – men ansvaret då?2003Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 10.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Centre for Organizational Research (SCORE). Department of Social Anthropology.
  International Labour Organization, ILO – En standardhistoria2001Report (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Kungliga Akademien för de fria konsterna: Om konst, makt och symbolisk ekonomi2010In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 4, p. 26-40Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article is based on fieldwork in a house. It discusses how different forms of capital are being transformed in direct or indirect connection to activities of The Royal Swedish Academy of Fine Arts, some of its members, and some of their social relations. Capital accumulation and transformation in predominantly symbolic economies, such as the field of art production, are normally long-term projects and therefore difficult to grasp through ethnographic observations. Here, the starting point is precisely a set of observations made of different artistic enterprises taking place in and around the Academy’s building in central Stockholm. Through the analysis of them an understanding is reached of how financial capital is transformed into field specific capital and, for example, how the concept of “brand” is socially used to both explain and somewhat mask the economically interested nature of these enterprises on behalf of sponsors, investors, and producers in the art field.

  Download full text (pdf)
  galli
 • 12.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Medelklassernas varumärkta fack: Tjänstemännen och kampen om klassifikationen2016In: Tjänstemännen och deras rörelser: Fackligt arbete bland svenska tjänstemän ur ett hundraårigt perspektiv: En forskarantologi / [ed] Anders Björnsson, Stockholm: TAM-Arkiv , 2016Chapter in book (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 13.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Hannerz, Ulf (Creator)
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Nyckelbegrepp i socialantropologin2017Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 14.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Hannerz, Ulf (Creator)
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Nyckelbegrepp i socialantropologin2018Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 15.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Hannerz, Ulf (Creator)
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Nyckelbegrepp i socialantropologin2019Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 16.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Rapport från varumärkenas produktionsfält2005In: Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift, ISSN 1102-7908, no 4, p. 21-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [sv]

  SUMMARY

  Report from the field of brand production

  From the viewpoint of an international advertising agency in Stockholm, this article sketches some important power lines that structure the social space within which “creators” and “curators” in the Swedish advertising industry perform their actions. Inspired by Pierre Bourdieu’s field theory, Galli also examines the tense relation between a field of production specialized in constructing specific symbolic products known as brands, and a world of legitimate cultural production. In the field of brand production different sorts of recognized skills and resources render its possessors communicative capital, an active property expressed in objectified, institutionalized, and embodied states like awards, membership in field-specific boards and juries, and the bodily capacity to master social presentations. A study of “brand-day workshops” rounds off the text suggesting that institutional and individual agents in the field of power not only aim at perpetuating and control brand competition through advertising and branding, but also the more hidden dimension of already existing social distinctions and divisions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Reklammakaren i den globala arbetsmarknadens hierarki2012In: TAM-Revy. Meddelanden från TAM-Arkiv, ISSN 1654-6989, no 1, p. 6-7-Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 18.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Sociala fält2018In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2018, 3 uppl, p. 37-39Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  För att förklara detta teoretiska begrepp behöver först en distinktion göras mellan olika ”fält” i vetenskapliga fackterminologier: där finns fältbegrepp som avser empiriska studier och metoder karaktäristiska för särskilda discipliner, t.ex. biologernas fältstudier och antropologins →fältarbete; där finns också de akademiskt vardagliga användningarna av fältordet, som när antropologer, etnologer och andra talar om ”mitt fält” eller forskare i gemen och vetenskapsjournalister talar om ”forskningsfält” av allehanda slag; och där finns de specifikt teoretiska fältbegreppen. Fältteorier hittar vi inom exempelvis fysikens undersökningar av elektricitet, magnetism och gravitation; inom matematikens geometri och algebra; och inom samhällsvetenskaperna, där särskilt psykologin (socialpsykologin), sociologin och antropologin genererat fältteorier.

 • 19.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Symboliskt kapital2017In: Nyckelbegrepp i socialantropologin / [ed] Raoul Galli, Stockholm: Socialantropologiska institutionen, Stockholms universitet , 2017, 2 uppl, p. 42-44Chapter in book (Other academic)
  Abstract [sv]

  I Bourdieus konstruktion av begreppet symboliskt kapital ingår ett centralt element som synliggör att det slags fenomen som symboliskt kapital söker ringa in – att någon specifik tillgång eller egenskap igenkänns som värdefull och tillerkänns värde – också väsentligen misskänns (eng. misrecognition) av den aktuella gruppen, som ett av dem själva konstruerat värde. Istället uppfattas den maktform som det uppskattade och värderade ger upphov till, snarare som en fullt legitim-, d.v.s. naturlig, form av kraft, styrka, utstrålning och överordning. Det gör att denna typ av social makt utövas under andra premisser än exempelvis ekonomiskt/materiell makt, eftersom det eventuella egenintresset och strategiska kalkylerandet för att ackumulera symboliskt kapital som maktresurs, blir mer osynligt genom just sin uppfattade ”naturlighet”. Häri ligger ett slags förnekelse och kollektivt självbedrägeri som kan vara närmast avgörande för gruppens hierarkiska stabilitet och sociala ordning.

 • 20.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Varamärke2007Patent (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21.
  Galli, Raoul
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Varumärkenas fält: Produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld2012Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The Field of Brands asks questions such as: How is recognition awarded in Stockholm's advertising world? How do advertising producers sell this recognition to their clients? What kind of recognition are state-owned buyers of advertising seeking through their collaboration with award-winning elite advertising agencies? Opposed to the popular notion that advertising "mirrors society", a basic assumption in this study is that advertising primarily reflects the social world that creates it, i.e. the advertising world. The argument being that it is the members of this microcosm whose ideas about society advertising primarily reflects – although only after having been refracted through a field. The question is therefore how this field is socially and mentally structured. The vantage point is a globally active U.S. advertising firm’s Stockholm office, where daily participant observations have been conducted during one year of fieldwork.

  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download full text (epub)
  epub fulltext
 • 22.
  Galli, Raoul
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Social Anthropology.
  Gustavsson, Martin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Economic History.
  Börjesson, Mikael
  Melldahl, Andreas
  Wistman, Christina
  En prosopografisk studie över konsthögskoleelever och konstnärer 1939-20052008In: Praktiske grunde. Tidsskrift for kultur og samfunnsvitenskab, ISSN 1902-2271, E-ISSN 1902-2271, no 1, p. 18-45Article in journal (Other academic)
  Abstract [sv]

  Den här artikeln ger några exempel på hur vi gått till väga för att samla in data om kollektiva konstnärsbanor. Vår ambition är att följa individerna från vaggan – via skolor – till konstfältet. I ett första huvudavsnitt koncentrerar vi oss på de elever som var inskrivna på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm åren 1939 till 1986. Hur många förberedande konstutbildningar hade de gått innan de kom in på skolan? Hur många ansökningar lämnade de in innan de blev antagna? Var manliga elever mer framgångsrika än kvinnliga i att få stipendier och belöningar under skoltiden? Vad skiljer eleverna som utexaminerades under en period då konstfältet präglades av ”postmodernism” från eleverna som utexaminerades under en tidigare era märkt av ”efterkrigstidsmodernism”? I det andra huvudavsnittet lämnar vi skolans värld för att i stället koncentrera oss på verksamma – utexaminerade – konstnärer i det svenska konstfältet 1945-2005. Vi ställer delvis samma typ av frågor i denna del: var manliga konstnärer mer framgångsrika än kvinnliga i att få stipendier och belöningar efter skoltiden? Hur har stipendieutdelningen förändrats över tid? Avslutningsvis lyfter vi fram tidskrifter och kritiker som hade en central roll i hallstämplandet av svenska konstnärskap.

1 - 22 of 22
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf