Change search
Refine search result
44454647 2301 - 2323 of 2323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 2301.
  Çimen, Tahir Onur
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Disorientating Love: Queer Time and Space in Contemporary Artistic Practices2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis aims to examine key elements of disorientation and queer temporality which will provide tools to understand queerness of selected contemporary artistic practices. It is concerned with the following questions: What constitutes the queerness of an artistic practice? How do contemporary queer artistic practices foreground the perspectives of queerness in their forms? What kind of disruptions they are causing in the conventional setting of artistic displays from a curatorial standpoint? Disorientations and queer temporalities, as queering the artwork, mean challenging dominant ideologies of the art object by repositioning them particularly in respect of heteronormative structures of time and space. For such an examination, Andrew Haigh’s film Weekend, GaniMeth’s writings, and Sharon Hayes’ Everything Else Has Failed! Don’t You Think It’s Time For Love? are read along with Sara Ahmed’s concept of disorientation and Jack Halberstam’s queer temporality. In doing so, the study explores the potential of artistic practices that allows to experience contemporary queerness. The method is to find queer deviations from existing structures by using the aforementioned concepts for the examination of the artworks, and in turn, explaining how the artistic practices broaden the same concepts by presenting affective experiences. By applying specific concepts from contemporary queer theory to analysis of the artistic practices, a more nuanced understanding of contemporary queerness is being discussed.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2302.
  Ögren, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Gubben Noach, Gubben Noach, Var en hedersman: En adaptationsstudie av berättelsen om syndafloden och Noa i svenska barnbiblar2012Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker hur tre barnbiblar utgivna 1739, 1883 och 1983 i Sverige återberättar bibelberättelsen om syndafloden och Noa. Den lyfter genom adaptationsteorin fram vad som tillkommit och vad som tagits bort från originalberättelsen när denna anpassats till en yngre målgrupp. Fokus ligger på vilket stoff som använts och hur det gestaltas. Resultaten sätts sedan in i respektive samtida kontext där fokus ligger på barnsyn och kristendomens roll i samhället. Det visar sig att barnbiblarna till stor grad avspeglar den samtid de tillkommit i men att undantag också finns. Upplysningens och romantikens idéer ges väldigt lite utrymme till förmån för den traditionella, kristna barnsynen och den mekaniska pedagogiken. Genom barnbiblarna kan man följa hur synen på barnet förändras från en stackars varelse med arvsynd till en social individ. Samhällets ökande grad av sekularisering genom åren blir tydlig och gudsbilden förändras från en hämndlysten till alltigenom god gud. Man kan tydligt avläsa att lydnad är en dygd som varit eftersträvansvärd i samtliga barnbiblar men att sätten för att uppnå lydnad varierar med tiden. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2303.
  Öhman, Måns
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Sugfläsket, utkanten och återvändsgränden: Staden och det offentliga rummet i svensk prosa under mellankrigstid2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har undersökt hur staden och det offentliga rummet gestaltas litterärt i fyra svenska verk från mellankrigstiden. Vidare har uppsatsen sökt att besvara om användningen av staden och det offentliga rummet karaktäriseras av någon typ av kamp och konflikt där olika normativa värden kopplade till offentligheten krockar med varandra. Det aktuella materialet utgörs av Martin Kochs roman Arbetare – en historia om hat (1912), Rudolf Värnlunds två noveller ”I förstaden” (1921) och ”I återvändsgränden” (1925) samt Erik Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934). Uppsatsen har sökt att besvara huruvida den samhälleliga förändringen som präglar svensk mellankrigstid, i form av ökad demokratisering och urbanisering, också tar sig uttryck i den litterära gestaltningen och om verklighet och fiktion korresponderar med varandra. För att belysa den relationen har verken analyserats i kronologisk följd. Uppsatsen har kunnat visat ett samband mellan hur staden beskrivs litterärt och samhällsutvecklingen under den aktuella tidsperioden. I Martin Kochs roman från 1912 är staden tydligt uppdelad efter klass och arbetarna har, förutom på väg till eller hem från arbetet, inte någon tillgång eller rätt till staden över huvud taget. Under 1920-talet, när Rudolf Värnlunds noveller publiceras, går det att skönja en förändring där staden blir mer allt mer tillgänglig och där staden kan användas för att förverkliga sig själv. Den uppdelade staden finns dock fortfarande kvar i Rudolf Värnlunds noveller och i likhet med Martin Koch är det i stadens utkanter de fattiga arbetarna är placerade. I Erik Asklunds roman Fanfar med fem trumpeter (1934) är det tydligt att staden och offentligheten har demokratiserats och att alla, även de allra fattigaste, har tillgång till staden som helhet. Uppsatsen har slutligen också visat att det, främst i Asklunds roman, finns inslag av en normativ kamp och konflikt kring staden och dess rum, något som även det kan förstås utifrån en samhällelig utveckling som lett till ökad demokratisering. Genom ökat tillträde till staden skapas också större möjligheter att utmana och ifrågasätta de regler och normativa värden som upprätthåller stadens offentlighet.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2304.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Astrid Lindgrens fäder2015In: Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap / [ed] Helene Ehriander, Martin Hellström, Stockholm: Liber, 2015, p. 225-240Chapter in book (Other academic)
 • 2305.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  En intermedial studie av filmreferenser i samtida svensk ungdomslitteratur2017In: Samtida svensk ungdomslitteratur: analyser / [ed] Åsa Warnqvist, Lund: Studentlitteratur, 2017, p. 59-76Chapter in book (Other academic)
 • 2306.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  En kvinna i sin tid: Om modernitet i Lisa Eurén-Berners Sprakfåleböcker från 1930-talet2023In: Finsk tidskrift : kultur, ekonomi, politik, ISSN 0015-248X, E-ISSN 2670-2541, no 3-4Article in journal (Refereed)
 • 2307.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Genre och författare vid vägskäl: en studie i Martha Sandwall-Bergströms "Mysteriet vid Korsvägen"2015In: Kulla-Gulla och alla de andra: Martha Sandwall-Bergström 100 år / [ed] Helene Ehriander, Eva Söderberg, Växjö: Linnaeus University Press, 2015, p. 95-111Chapter in book (Other academic)
 • 2308.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  "Har du börjat ruttna i kolan?" Om värderingen av pojkdiskurs i svensk barn- och ungdomslitteratur2008In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, p. 305-314Article in journal (Other academic)
 • 2309.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  I pojklandet: En första kartläggning av pojkarnas territorium i svensk barn- och ungdomslitteratur2009In: Tidskrift för litteraturvetenskap, ISSN 1104-0556, E-ISSN 2001-094X, no 1, p. 35-48Article in journal (Other academic)
 • 2310.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Jäntor, systrar och några skeva pojkar: Om flickan i den svenska pojkboken2013In: Flicktion: Perspektiv på flickan i fiktionen / [ed] Eva Söderberg, Mia Österlund, Bodil Formark, Malmö: Universus Press, 2013, p. 42-64Chapter in book (Other academic)
 • 2311.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Med fingret i näsan - snorets estetik i litteraturen2015In: Kalejdoskopiska läsningar: Vänbok till Janina Orlov / [ed] Maria Andersson; Elina Druker; Maria Lassén-Seger; Mia Österlund, Åbo: Åbo Akademi , 2015, p. 67-77Chapter in book (Other academic)
 • 2312.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Pojklandet: pojken i svensk barn- och ungdomslitteratur2017Book (Other academic)
 • 2313.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Reslig, blond och snar till våld - kroppen i den svenska pojkboken2019In: Barnnorm och kroppsform: Om ideal och sexualitet i barnkulturn / [ed] Malena Jansson, Stockholm: Centrum för barnkulturforskning, Stockholms universitet , 2019, p. 15-36Chapter in book (Other academic)
 • 2314.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Rountree, Wendy: The Boys Club: Male Protagonists in Contemporary African American Young Adult Literature. New York: Peter Land, 2011. ISBN 978-1-43310574-62013In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 36Article, book review (Other academic)
 • 2315.
  Öhrn, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Ulf Starks pojkland: En litterär exkursion i Stureby2022In: Barnboken, ISSN 0347-772X, E-ISSN 2000-4389, Vol. 45Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The Boys’ Nation According to Ulf Stark: A Literary Excursion in Stureby

  A great part of Ulf Stark’s literary œuvre takes place in Stureby, a suburb south of Stockholm, and more specifically Stureby in the 1950s, the place and era of the author’s own boyhood. Although the environment we enter via Stark’s authorship is to be regarded as his imaginary universe, an investigation such as this shows that there are several links and correspondences between the literary setting and the real suburb. In order to investigate some of these connections, this study invokes two theoretical fields. The first one is literary geography, more precisely Henri Lefebvre’s spatial triad, concerning three both different and interacting ways of understanding a room: the perceived, the conceptualized, and the social. Furthermore this survey takes into account different historical documents concerning Stureby, and also a form of literary excursion, a pondering walking tour around Stureby of today, with Stark’s narrative in mind. The second theoretical field is boyhood studies and in particular the idea of a boys’ own “nation”, a distinct cultural world with its own rituals and own symbols and values: a social space where the boys play outside the rules of the adult world. The book chosen for this investigation is Stark’s Min vän Percys magiska gymnastikskor (My Friend Percy’s Magical Gym Shoes, 1991). The study shows that specific places in Stureby, such as the suburban road, the tunnel, the kiosk, and the subway bridge are invaded and appropriated by the boys, and turned into arenas of different boy culture rituals and adventures. This, in turn, means that the geographical places described in Stark’s work influence the style of the work – for example its narrative action, its vocabulary, the narrative devices, and the compositional form.

 • 2316.
  Öhrn, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Hällgren, Anna
  Folksagan 2.0.: Kontinutet, anpassning och förpackning2019In: På tværs af Norden: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling / [ed] Magnus Öhrn; Yukiko Duke, Köpenhamn: Nordisk ministerråd, 2019, p. 56-63Chapter in book (Other academic)
 • 2317.
  Öhrn, Rut
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Skolans stora rum: Undersökning av skolor från tre arkitektoniska tidsåldrar och deras samlingssalar2022Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Institutionen för kultur och estetik. Konstvetenskap.

  106 91 Stockholms Universitet

  Handledare: Jeff Werner

  Titel och undertitel: Skolans stora rum: Undersökning av skolor från tre arkitektoniska tidsåldrar och deras samlingssalar

  Författare: Rut Öhrn 

  Kontaktuppgifter till författaren: rut.ohrn@gmail.com

  Uppsatsnivå: Kandidatuppsats

  Ventileringstermin: VT-22

  ABSTRACT:

  Denna uppsats handlar om skolans samlingsrum under olika tider inom Sveriges skolarkitektur. Syftet är att undersöka hur funktion uttrycks i rummen samt hur funktionella aspekter i arkitekturen överlag kan hjälpa till att belysa samhällets syn på skolan. Dessutom diskuteras aulans försvinnande ur skolarkitekturen. Inge Mette Kirkebys avhandling Skolen finner sted och teorin kring de olika rummen utgör grunden för hur man har hittat rummens olika funktioner. 

  Man kan med utgångspunkt i texter om skolarkitektur, skolväsendet och pedagogik urskilja skillnader mellan de undersökta tiderna (1930-tal, 1950-tal, 1970-tal). Aulan under 1930-talet är stramare i sina funktionella möjligheter samtidigt som den kommer från en tid utan utpräglad pedagogik och som på många sätt bygger på tradition. Detsamma kan delvis sägas som skolan under 1950-talet, om än den mer sociala ljushallen är ett helt annat sorts rum som erbjuder fler bruksmöjligheter. Dessa skiljer sig stort i vilka sorts rum det är. 1970-talet är på många sätt tiden där samlingssalen tycks försvinna, trots det kan man urskilja spår från aulan och ljushallen i andra rum. Representanten är gymnastiksalen och dess samlande funktionalitet är inte olik aulans men fylls ut med att den egentligen är till för något annat.

  Överlag kan man se hur synen på barnet och skolan förändras under 1900-talet och hur det med avstamp i Kirkebys begrepp kan avspeglas i arkitekturen på olika sätt. Både i hur samlingssalen är utformad och i vilka sorts klassrum och lokaler som finns.

  Nyckelord: Skolor, arkitektur, Inge Mette Kirkeby, samlingssalar, funktion, aula.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2318.
  Östlund, Karsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Rågen och skären.: Platsens betydelse för konstruktionen av den finlandssvenska identiteten2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen undersöker konstruktionen av den finlandssvenska identiteten genom en textanalys av tre finlandssvenska skönlitterära verk; Jarl Hemmers Rågens rike (1922), Gustav Alms Fångstmän (1923) och Guido Simbergs Tranans skri (1927). Med hjälp av Benedict Andersons teorier om den föreställda gemenskapen och Aleida Assmanns teorier om det kulturella minnet visar uppsatsen på hur den skönlitterärt skildrade platsen medverkar till att fylla den unga finländska identiteten med innehåll.

  Download full text (pdf)
  Rågen och skären
 • 2319.
  Östman, Axel
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Ett kontraproduktivt begär: Manlig homosexualitet i Statens Offentliga Utredningar mellan 1930 och 19602023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis investigates the developing understanding of male homosexuality as a societal issue in Sweden between 1930 and 1960, primarily detailing what political motives and scientific ideas defined the governmental discourse around the group in question. In doing so, the discussion about male homosexuality is situated within a rapidly transforming political landscape. 1930–1945 has been described as a preamble to the Swedish welfare state, while 1945–1960 is commonly seen as its defining period. The study shows that in the 1930s, the question of homosexuality was connected to population policy, while from 1941 and onwards, it was primarily connected to social policy. It is then argued that these changes can be understood using theoretical ideas of biopower, more specifically state generated ideals regarding productivity and biological reproduction. It is also argued that the surge in negative attitudes towards male homosexuality in the 1950s must be understood as an effect of this development.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 2320.
  Østergaard, Laus Katrine
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  The Caring Curator: Exploring Conditions for Care in Curatorial Practices2023Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The concept of care has recently gained significant attention in cultural institutions and among artists. This trend was particularly evident in 2020, during the COVID-19 pandemic and the Black Lives Matter movement, which contributed to increased public programming focused on caring practices and the concept of care. One notable example is documenta fifteen, organized by ruangrupa, which used "lumbung" (a method of collectivity and sharing) as its core working method for both funding distribution and organization. Previous research has shown how the role of the curator has changed from one who takes care of artworks to one that is dependent on “social infrastructures and personal charm.” This study identifies problems and structures that hinder care practices among curators through interviews and an auto-ethnographic approach. 

  Download full text (pdf)
  Fulltext The Caring Curator
 • 2321.
  Mansén, Elisabeth
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Australien: Fotografier2021Artistic output (Refereed)
 • 2322.
  Schult, Tanja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Denk Mal2022Artistic output (Unrefereed)
 • 2323.
  Rossholm, Elisa (Artist, Animator)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Rossholm, Anna Sofia (Author of screenplay, etc., Author of introduction, etc., Artist)
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies.
  Naturfilm2021Artistic output (Refereed)
  Abstract [sv]

  Naturfilm består av tre kortare bildessäer som reflekterar över relationen mellan människa och natur i klassisk svensk naturdokumentärfilm. I arbetet belyses också hur distinktionen mellan natur och kultur förhandlas inom moderniteten. Essäerna omfattar reflektioner över landskapet, naturen som resurs, art- och genusrelationer, ursprungskulturer och mediets materialitet. I bildessäerna kombineras tecknade bilder med en berättarröst; teckningar av frysta filmbilder från dokumentärfilmer visas parallellt med berättarröstens fragmentariska reflektioner över bilden som representation och materiell inskription. Essäerna är mediala transformationer av svenska dokumentärfilmer från den klassiska erans höjdpunkt, mellan sent 1930-tal och det tidigt 1950-tal. Denna period sammanfaller med ’den stora accelerationen’, då exploateringen av naturens resurser ökar explosionsartat samtidigt som avståndet mellan människa och natur ökar.

44454647 2301 - 2323 of 2323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf