Change search
Refine search result
3456789 251 - 300 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 251.
  Andersson, Catharina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sambandet mellan redovisning och beskattning: En utvärdering ur aktiebolagens perspektiv2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 252.
  Andersson, Charlotta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Remesaho, Mirja
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Transaktionskonstnader1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Transaktionskonstnader förekommer i de flesta företag. En relativt outnyttjad möjlighet för att minska dessa kostnader är att återvinna den mervärdesskatt företaget erlagt i utlandet.

 • 253.
  Andersson, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Vägen till en optimal projektportfölj2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom portföljteori finns det en mängd olika teorier som behandlar aktieportföljer. Det man främst kommer att tänka på är Markowitz artikel från 1952 där han beskriver sina tankar om hur man räknar ut en akties standardavvikelse och hur man går tillväga för att hitta en effektiv aktieportfölj. Däremot är det svårt att hitta litteratur som behandlar projektportföljer ur ett finansiellt perspektiv. Det finns gott om litteratur som inriktar sig på organisatoriska frågeställningar men min tanke är att man med hjälp av Markowitz finansiella metoder ska hitta en portfölj med projekt som minimerar företagets riskexponering.

 • 254.
  Andersson, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lansering av en produkt på en global konsumentmarknad: Vilken Internationell Affärsstrategi är lämpligast?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vad jag ville uppnå med denna uppsats var att med utgångspunkt från en fallstudie av Eye Control Technology (ECT) finna en internationell affärsstrategi som de skulle kunna nyttja för att lyckas slå sig in på en global konsumentmarknad. Jag hoppas också att kunna bidra till kunskapen om hur ett litet företag med begränsade resurser skall göra för att nå en global marknad. Jag ville göra detta genom att analysera ett antal olika faktorer. Faktorerna som jag studerade var ECTs externa miljö och interna förutsättningar som ledde fram till identifieringen av interna styrkor och svagheter, ett antal marknadsmöjligheter samt ett antal hot från den omgivande marknaden.

 • 255.
  Andersson, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Småföretag: Hur fungerar kommunikationen med redovisningskonsult2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en undersökning av hur kontakten är mellan småföretagare och redovisningskonsulter. En stor del av de mindre företagen överlåter en del eller allt redovisningsarbete till konsulter. Denna kontakt är definitionsmässigt en business to business- kontakt, men konsulten har ett övertag då dennes ekonomiska kunskaper normalt är större. Jag har undersökt denna problematik genom att göra en enkätundersökning med aktiebolag med 1-10 anställda som respondenter. Jag gjorde även besöksintervjuer hos två småföretagare samt en intervju via e-post med en redovisningskonsult. Nästan alla som ingått i undersökningen har bedrivit sin verksamhet i tio år eller mer. Resultatet av undersökningen har visat att de flesta småföretagare anser sig förstå redovisningskonsultens information relativt väl, men att val av redovisningskonsult inte görs efter någon större noggrannhet.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 256.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Byström, Henric
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kommunikationism: Vad kan konst tillföra reklam och vilka värden kan skapas, hur kan ett bra samarbete mellan konstnär och företag se ut?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konst utforskas ur ett företagsekonomiskt perspektiv i denna magisteruppsats, med betoning på dess kommunikativa värden.

 • 257.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  El Zein, Mona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gandy, Vanessa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Interaktivitet - inte bara en Internetfråga.: En studie av begreppet ur forskningens och näringslivets perspektiv.2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Interaktivitet är ett begrepp som används frekvent inom såväl forskning som näringsliv. Dessa två sidor har sina egna uppfattningar om ordets betydelse och de skiljer sig åt. Avsikten är att belysa användningen av ordet interaktivitet. Det uppstår problem när akademien och näringslivet talar om olika saker. Vi vill belysa de svårigheter som företagen står inför när de försöker implementera strategier i verksamheten.

 • 258.
  Andersson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Musabasic, Emir
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mokhtarzadeh Yazdi, Alireza
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Redovisningens påverkan på företagsvärdering: -En studie av hur dessa områden påverkar varandra2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En företagsvärderingssituation består av två moment – företagsanalys, och beräkning av företagsvärdet. Företagsanalysen delas vidare in i strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. I vår uppsats har vi kort beskrivit den strategiska och den finansiella analysen medan vi på ett utförligt sätt behandlat redovisningsanalysen, som går ut på att gå igenom företagens årsredovisning vilken innehåller balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse och kassaflödesanalys. För att förstå företagens finansiella ställning är det viktigt att veta vilka redovisningsprinciper som företag använder sig av och hur stor betydelse de har på företagens resultat.

 • 259.
  Andersson, Erika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Barkman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Steen, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hur krossas glastaket?: En studie om fyra kvinnor på toppositioner inom näringslivet2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 260.
  Andersson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Det ansvarsfulla företaget: En studie om samhällsansvar som verktyg för att bygga lönsamma företag och varumärken på en global marknad.2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi lever på en global marknad som drivs framåt genom den snabba tekniska utvecklingen och det fria och rörliga kapitalet. Ett resultat av den ökade globaliseringen är att företagen fått allt mer inflytande medan nationalstaterna tappat mycket av sin tidigare makt. Allteftersom företagen blir mäktigare ökar kraven på att de ska ta ett ökat ansvar för samhället. Under senare år och inte minst under det senaste året, 2003, har vi skakats av en rad företagsskandaler, detta trots att allt fler företag lägger resurser på Corporate Social Responsibility eller CSR som fenomenet kallas för. Motståndsrörelser och bojkotter därför att företag bryter mot etiska normer och värderingar är också en del av dagens världssamhälle. Globaliseringen är ett tudelat fenomen som åtskiljer lika mycket som det förenar. Oavsett om vi bor i Falun, New York eller Hong Kong ser vi samma TV-program och äter likadana hamburgare. De små orterna flyter samman till ett världssamhälle samtidigt som det växer fram ett återvändande till lokala gemenskaper och värderingar. Mot denna bakgrund undrar jag, hur ett företag kan verka och bli lönsamt?

 • 261. Andersson, Fredrik
  et al.
  Jordahl, Henrik
  Josephson, Jens
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School. Research Institute of Industrial Economics (IFN), Sweden.
  Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality2019In: CESifo Economic Studies, ISSN 1610-241X, E-ISSN 1612-7501, Vol. 65, no 4, p. 349-372Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  We review the literature on public sector outsourcing to explore if the theoretical predictions from the incomplete contracts literature hold up to recent empirical evidence. Guided by theory, we arrange services according to the type and magnitude of their contractibility problems. The empirical studies point at rather favourable outsourcing outcomes, in terms of costs and quality, for services without severe contracting problems. The picture is more mixed for services with tougher contracting problems, with the weight of the evidence in favour of public provision. This difference between services is largely in line with the property-rights framework and theories of incomplete contracts.

 • 262.
  Andersson, Fredrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lejman, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Extern rotation av revisorer : Ett användbart redskap för att öka revisorernas oberoende eller en desperat åtgärd från makthavarna för att återskapa förtroendet för marknaden efter Enron ?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Idag förs det en bred diskussion om revisorernas oberoende bland makthavare och revisionsutövare, där extern rotation har uppkommit som ett redskap för att stärka oberoendet. Från respektive sida förs det fram argument som talar både för och emot införandet av extern rotation.

 • 263. Andersson, Gerry
  et al.
  Mårtensson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Accounting.
  Vestman, Cecilia
  Formaliserad samverkan mellan lärosäten och offentlig sektor2015Conference paper (Other academic)
 • 264.
  Andersson, Greger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Engvall, Niclas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Pålitligheten i indikatorn RSI?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för det tekniska analysverktyget RSI som en värderingsmetod för en aktie. Vi har valt att begränsa oss till det teoretiska intervallet 30/70. Om RSI antar värdet 100 eller 0 innebär det att aktien har stigit eller sjunkit konstant under den uppmätta perioden. Köp- respektive säljsignaler utlöses när RSI passerar 30- respektive 70- nivån. Uppsatsen baserar sig på kvantitativt inriktade metoder där resultatet presenteras i form av diagram och siffror. Vi har kommit fram till att RSI är ett instrument med relativt svag tillförlitlighet för att finna köp och säljtillfällen som baserar sig på både kort och lång sikt.

 • 265.
  Andersson, Greger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Greby, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Återköp av aktier och börskonjunktur2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår uppsats är att undersöka återköpsutvecklingens samband med börskonjunkturen, samt undersöka vilka företag och branscher som i störst utsträckning använder sig av detta finansiella instrument. Ytterligare ett syfte med uppsatsen är att undersöka några intressenters syn på återköp.

 • 266.
  Andersson, Göran
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Framgång i kommersiella tjänsteverksamheter: branschstudier över verksamhetsstruktur, verksamhetskarakteristika, företags framgång och framgångsdimensioner med utgångspunkten "sunt affärsorienterad företagsledning"1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 267.
  Andersson, Hans-Oskar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nihlén, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Apoteksmarknaden i Sverige: En studie av möjliga konsekvenser för konsumenten utifrån möjliga omregleringar av detaljhandeln med receptfria läkemedel.2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Apotekets detaljhandelsmonopol i Sverige är i gungning och socialdepartementet har tillsatt en utredning om en möjlig omreglering av detaljhandeln med läkemedel i Sverige. Motivet för att konkurrensutsätta marknaden är framförallt att öka nyttan för konsumenten. Men vem är denna konsument och vad är det för nytta som vi talar om? Företag på marknaden har ett vinstintresse i att påverka utformningen av en framtida reglering så att den passar deras syfte och mål. I och med att konsumentnytta ska vara i fokus för en framtida omreglering, är det ett retoriskt effektivt grepp i debatten att framhäva hur företags förslag kan skapa nytta för denna konsument. Det finns således en risk att företag diskuterar en omreglering som om det skulle gynna konsumenten, när de snarare fokuserar på sin egen nytta. I och med att företagen är en så betydelsefull aktör, samt att de tycks tala i konsumentens syfte, finns således en risk att företags inverkan i debatten blir så stor att ”den egentliga” konsumenten glöms bort. Vi menar att det härigenom behövs en konsumentstudie som direkt undersöker konsumenters preferenser inför en möjlig framtida omreglering av detaljhandeln med receptfria läkemedel. Tidigare studier av konkurrensutsättandet av andra marknader i Sverige, såväl som studier av konkurrensutsättandet av detaljhandeln med läkemedel i Norge, Danmark och Island, visar att onödiga komplikationer uppstått för konsumenten på grund av att ingen tittat på konsekvenserna av möjliga omregleringar ur ett konsumentperspektiv. Vårt syfte är därför att söka finna olika konsekvenser som kan uppstå för konsumenten som ett led i ett konkurrensutsättande av detaljhandeln med receptfria läkemedel i Sverige. Undersökningen genomfördes i fyra steg: 1) insamling av sekundärdata rörande strukturen av marknaden idag, 2) insamling av primärdata i form av nuvarande och möjliga kommande intressenter, 3) sammanställning av möjliga konsumentscenarios av en omreglering vilket låg till grund för 4) en konsumentundersökning där respondenterna fick ta ställning till möjliga framtida scenarion. Undersökningen visade att 76 % av respondenterna var positivt inställda till att handla receptfria läkemedel i dagligvaruhandeln. Vi kan däremot se stora skillnader i preferenser mellan olika konsumenter, framförallt mellan de som i huvudsak är positivt och i huvudsak negativt inställda till en omreglering. Gruppen som var mer positivt inställda var även mer benägna att själva söka information och ta ansvar för att välja receptfria läkemedel, medan den mer negativt inställda gruppen premierade personlig service, stöd och rådgivning. Undersökningen tar även upp frågor rörande konsumenters informationssökande, egenvård, prisbildning och tillgänglighet till Apotek i tid och rum.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 268.
  Andersson, Hans-Oskar
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nihlén, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Matglada Butiker: En studie om matvarubutikers möjlighet att skapa kundnöjdhet2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Svenska konsumenters nöjdhet med matvarubutiker sjunker stadigt och konkurrensen mellan butiker i Stockholm City ökar när en allt större del av konsumtionen förläggs till stormarknader med låga priser utanför tullarna. Vi ansåg därför att det vore intressant att undersöka hur matvarubutiker i Stockholm kan öka sin konkurrenskraft och höja sina kunders nöjdhet.

 • 269.
  Andersson, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hagman, Oscar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modeller för utvärdering av företagsförvärv: Ur ett aktieägarperspektiv2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen har för avsikt att ta fram modeller som, på lång sikt, ur ett aktieägarperspektiv, mäter om ett företagsförvärv kan anses lyckat eller misslyckat. Uppsatsen är teoripreciserande till sin karaktär, där vi tar fram modeller som är resultat-, aktie- och kassaflödesbaserade. Vi tar även fram två andra modeller som vi anser vara väl lämpade för en utvärdering av ett företagsförvärv.

 • 270.
  Andersson, Helena
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wassberg, Monica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Revisorns tystnadsplikt i teorin och praktiken2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tystnadsplikten är en av grundbultarna i revisorers yrkesförpliktelse. Syftet med uppsatsen är att skildra revisorns tystnadsplikt utifrån teorin, undersöka hur tystnadsplikten fungerar i praktiken och därefter jämföra de båda bilderna. Metoden som använts i uppsatsen är formad utifrån det analytiska synsättet. Revisorers tystnadsplikt är i regel inte ett problem men kan bli det i vissa situationer, särskilt i samband med upplysningsplikten. Den teoretiska och den praktiska bilden av revisorernas tystnadsplikt har både likheter och skillnader. Den teoretiska präglas av de lagar och regler som reglerar tystnadsplikt och upplysningsplikt. Den praktiska bilden präglas mer av hur revisorn hanterar tystnadsplikten och visar att det är en balansgång mellan upplysningsplikt och tystnadsplikt. En gemensam nämnare som knyter teori och praktik samman är FAR. Slutligen kan vi konstatera att tystnadsplikten sitter i ryggmärgen hos revisorerna. Många revisorer bryter säkerligen mot tystnadsplikten dagligen, vid samtal med kollegor och familj. Syftet är dock inte att bryta mot tystnadsplikten utan snarare en förutsättning för yrkesverksamheten.

 • 271.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arques, Arturo
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ger friare placeringsregler en högre riskjusterad avkastning?: En empirisk studie av fonder på den svenska marknaden mellan åren 1998 och 20012002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 272.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lindroth, Mathias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Analysmodellen: Revisionsbranschen i förändring2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar revisorernas oberoende mot bakgrund av den nya revisorslagstiftning som trädde ikraft 1/1 2002. En del i lagen är den så kallade analysmodellen i vilken revisorn för varje revisionsuppdrag ska dokumentera eventuella omständigheter som kan utgöra hot mot revisorns oberoende. Analysmodellen kräver att revisorn avsäger sig revisionsuppdraget om oberoendet är hotat och man ej vidtagit tillräckliga skyddsåtgärder som säkerställer oberoendet i granskningsuppdraget. Uppsatsens frågeställning är vilka förändringar som krävs i revisionsbyråernas arbetssätt för att uppfylla kraven som ställs i analysmodellen. Undersökningen har genomförts med hjälp av djupintervjuer med representanter för fem revisionsbyråer. Ett problem vi noterat är att Revisorsnämnden ännu ej till fullo tillämpat och prövat lagen, varför det föreligger oklarheter hur den ska tolkas. Vår slutsats är att det, utöver redan gjorda anpassningar, krävs vissa ytterligare förändringar i arbetssättet.

 • 273.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lindroth, Mathias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Modeller för rapportering av intellektuellt kapital: En studie av bemanningsbranschen2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 274.
  Andersson, Henrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mosetti, Gabriella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nyman, Malin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  One-to-One Marketing. Tillämpar svenska hotellbranschen redan konceptet?2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Fördelen med one-to-one marketing är att kunden sparar tid och företaget ökar sin lönsamhet på sikt. Båda parter vinner på konceptet. Intentionen var att klargöra eventuella skillnader i olika svenska hotellkedjors avsiktliga eller oavsiktliga användande av konceptet samt att lyfta fram de bakomliggande orsakerna.

 • 275.
  Andersson Jasiulewicz, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Baldyga, Ivona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kan svenskar göra affärer med polacker ?: En multifallstudie i hur svenska företag bygger affärsrelationer på den polska marknaden med fokus på kulturella skillnader2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna C-uppsats är resultatet av en studie och genomfördes vid Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet. Syftet med uppsatsen har varit att öka förståelsen för de kulturella faktorerna som påverkar marknadskommunikationen och affärsrelationerna mellan svenska företag i Sverige och i Polen. Dessutom ville vi ta reda på huruvida de valda företagen tar hänsyn till kulturella skillnader som finns mellan länderna. Förutom insamlad teori baseras analysen samt slutsatser på ett flertal intervjuer som har genomförts med representanter från fem svenska företag i Sverige och i Polen.

 • 276.
  Andersson Jasiulewicz, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Baldyga, Ivona
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Reduceras risken vid användandet av real optioner?: Ett alternativt tillvägagångssätt till traditionella investeringsmetoder2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens övergripande syfte är att undersöka vilka skillnader i investeringsunderlag kan förekomma genom användning av realoptionstillvägagångssättet jämfört med traditionella investeringsbeslut. I samband med detta blir huvudmålet med denna D – uppsats att analysera realoptionsmetoden i investeringssammanhang. Med referens till den ovan nämnda bakgrunden i vilken realoptioner presenteras som en potentiell metod för företagens investeringsbeslut ansågs detta område vara av särskilt intresse. Författarna strävar efter att fördjupa sig i ämnet och se hur investeringens riskbedömning påverkas vid användandet av olika metoder för beslut.

 • 277.
  Andersson, Jeanette
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mowlér, Ehsan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Skandia och dess skandaler: Vad kan vi som ekonomer ta för lärdom av den kritik som har riktats mot företaget Skandia?2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företaget Skandia har blivit omdebatterat och kritiserat i media den senaste tiden. Den kritik som har riktats mot företaget har bland annat berört bonusutdelningar till ledande befattningshavare, tilldelningar och renoveringar av hyreslägenheter till de anställda och dess anhöriga samt transaktioner mellan moderbolaget Skandia och dotterbolaget Skandia Liv. Styrelsen i Skandia beslutade på grund av denna uppmärksamhet och kritik att den 6 maj 2003 tillsätta en oberoende utredningsgrupp med uppdrag att granska dessa kritiserade områden och dess förhållanden i Skandiakoncernen.

 • 278.
  Andersson, Jesper
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Finance. Stockholm University.
  Hübbert, Alexander
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Finance. Stockholm University.
  Does the tick size regime on systematic internalisers improve market quality?: An Empirical Analysis on the Swedish Stock Market2021Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The tick size regime on systematic internalisers (SIs) was seen as a necessary action to level the playing field between SIs and other trading venues, with the hopes to improve the market composition and market quality in favour of regulated markets. However, the previous literature objects to the view as SIs may have gained the first-mover advantage from their previous tick size exemption. This thesis aims to examine whether the MiFID II tick size regime implementation for SIs on June 26, 2020, alters the market composition and improves the market quality at Nasdaq Stockholm. We consider 45 Swedish stocks with the highest daily average turnover to conduct difference-in-difference regressions. We find that the market quality worsens at Nasdaq Stockholm, while the market composition remains unaffected by the SI tick size regime implementation. The quoted spreads, effective spreads and price impact increase at Nasdaq Stockholm following the SI tick size regime. Impatient traders who trade on information may have rerouted their orders to Nasdaq Stockholm after the event since SIs can no longer offer the avoidance of the price-time priority. Therefore, SIs may have an important role in attracting informed traders who consume rather than supply liquidity. However, the interpretation of the results is conditioned on an inflow of traders from SIs to Nasdaq Stockholm, which we cannot explicitly measure due to the order flow not being adjusted for orders less than the standard market size.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 279.
  Andersson, Jessika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  IKEA i förändring - hur påverkas de anställda: En undersökning om hur de anställda vid IKEA i Gävle uppfattar sitt arbete efter omstruktureringen1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I september 1998 fick IKEA i Gävle en ny form av ägarskap, dvs privatägt upp till 49%. Den här uppsatsen handlar om de anställdas förändring i sin arbetssituation. Den besvarar huruvida ett större ansvar har lagts dels på hela varuhusets verksamhet, dels på en individuell nivå och huruvida detta ansvar står i relation till befogenheten. Har motivation och arbetstillfredsställelse också ökat i och med förändringen?

 • 280.
  Andersson, Joanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nilsson, Christina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kvalitetskriterier: Självbetjäningstjänster på Internet2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Nuförtiden är det vanligt att företag (och myndigheter) erbjuder självbetjäningstjänster på Internet. Detta innebär nya utmaningar för både företag som tillhandahåller självbetjäningstjänster och kunder som använder dem. Det finns många drivkrafter bakom utvecklingen av självbetjäningstjänster på Internet och kundperspektivet riskerar därför att få en underordnad betydelse i den här processen. Detta kan leda till att kunders upplevda kvalitet påverkas negativt och därmed kunders intentioner att använda självbetjäningstjänster på Internet. Genom att ta reda på vilka faktorer som påverkar kunders upplevda kvalitet av självbetjäningstjänster på Internet kan företag vinna konkurrensfördelar.

 • 281.
  Andersson, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sandberg, Mathias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Teambuilding: En analys av den svenska marknaden ur ett konsultperspektiv2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Genom en omfattande teoristudie fann vi ett flertal teoribildningar inom ämnet, teoribildningar som på olika sätt berörde gruppers utveckling såväl som den individuella utvecklingen. Vi fann att individens utveckling är starkt förknippad med teamets utveckling varför självinsikt är av stor betydelse för teamets utveckling, Carl Gustav Jungs teorier om den introverta/extroverta människan har således stor betydelse inom detta område. Andra dominerande aktörer inom teoristudien är Schutz och hans FIRO – modell som berör hur sociala behov såsom tillhörighet, kontroll och samhörighet påverkar gruppen under olika faser. Vidare är Johari´s fönster av stor betydelse, Joseph Lufts och Harry Inghams modell av vår personlighet är väl känd för alla som arbetar inom denna genre. I denna studie har vi valt att fokusera på tre kärnfrågor: • Varför genomför grupper teambuilding? Naturligtvis finns en rad olika anledningar till varför företag söker sig till teambuilding kurser. Vi har dock funnit tre huvudsvar på denna fråga. För det första används teambuilding då gruppen står inför en krissituation, dvs. gruppen är dysfunktionell och behöver stärkas. Vidare kan kursen syfta till att ge de inblandade en gemensam målbild för att uppnå effektivitet i arbetet. Det tredje svaret vi erhållit under våra intervjuer är ett effektivitetsmål, dvs. teambuilding kurser genomgås för att höja effektiviteten. • Vad är effekten av teambuilding? Vi har sökt efter studier som pekar på vinsten av en genomgången teambuilding kurs, inga sådana mätningar har dock genomförts enligt vår efterforskning. Den effekt som uppgivits för oss av såväl kursdeltagare som kursledare är följande: kommunikationen inom gruppen stärks och trivseln ökar på arbetsplatsen. Organisationens struktur kan förändras och medarbetarnas arbetsuppgifter kan ibland förädlas eller förändras. • Hur går en teambuildingprocess till? Hur en teambuilding kurs genomförs beror till stor del på dess längd oh dess mål. Initialt delas arbetet upp i tre faser. Först kartläggs gruppens och individernas beteende i organisationen, detta sker oftast genom observationer av gruppen eller intervjuer med enskilda medlemmar. Till detta följer diverse gruppövningar av praktisk och teoretisk karaktär där kursledaren förstärker individernas handlingsmönster och beteende inom gruppen. Detta ligger sedan till grund för det gruppanalytiska efterarbete som följer i det tredje steget. Gruppen samtalar om de gemensamma erfarenheter som har utbytts under gruppövningarna med teamledaren som moderator. Detta för att skapa en självmedvetenhet om hur individen fungerar i ett gruppsammanhang men även för att utverka en handlingsplan som åsyftar att skapa en effektivisering och öppenhet inom teamet. Våra egna reflektioner kring marknaden är följande: För den svenska teambuildingmarknaden har vi funnit många likheter mellan de olika företagen/konsulterna. Till en början kan vi konstatera att den svenska marknaden består främst av konsulter med bakgrund från med varierande ledarskapsegenskaper. Detta kan vara allt ifrån militärt ledarskap till ledarskapserfarenheter inom föreningslivet. Vi fann i vår undersökning att många av de som handleder teambuilding saknar någon form av formell utbildning. Det som bemyndigar dessa personer att vara verksamma inom sitt område är deras yrkeserfarenhet och kunskaper inom grupprelationer. Detta kan ligga till grund för varierande kvalitet av utbildningar inom teambuilding. Den dominerande teoretiska kunskapen hämtas främst från UGL-kurserna där främst Schutz´s forskning om gruppdynamik ligger till grund. Enligt oss skulle branschen tjäna på att införa någon form av certifiering för att säkerställa kvaliteten på utbildningar. Idag, som marknaden ser ut, kan vilken person som helst hålla i en utbildning, vilket kan skapa svårigheter att urskilja bra respektive mindre bra utbildningar. En certifiering skulle på lång sikt underlätta för konsumenterna i valet att välja konsult. Vidare skapar detta en värdehöjande effekt på teambuildingmarknaden som kan leda till kvalitetsförbättringar för branschen. Teambuilding som företeelse är idag ett populärt fenomen, effekterna är dock svåra att kvantifiera. Om dessa skulle studeras och kunna mätas skulle branschen förmodligen få se ett större uppsving. En certifiering av teamledare skulle underlätta för beställarna av dylika kurser samtidigt som det skulle säkerställa kvaliteten på utbjudna kurser. Även om teambuilding som begrepp funnits under flera decennier så är dess applicering på kommersiella organisationer relativt ungt. Denna bransch är enligt oss i ett tidigt stadium varpå det finns goda utvecklingsmöjligheter för branschen.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 282.
  Andersson, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kaunitz, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Den tysta dimensionen: En studie av tyst kunskap på ett IT- företag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vi har i denna uppsats undersökt fenomenet tyst kunskap på ett mindre IT- företag. Undersökningen har genomförts med intervjuer av anställda och deltagande i möten på företaget.

 • 283.
  Andersson Lidström, Elin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Internetpokern i Sverige: - En analys av dess förutsättningar2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inledning: De senaste åren har fenomenet Internetpoker varit mycket uppmärksammat och omtalat inte minst i media. Intresset är fortfarande stort och marknaden har genomgått en enorm expansion under bara ett fåtal år. Omkring 3 miljarder svenska kronor spenderades av svenska spelare på utländska pokersajter förra året. Det ökande intresset hos den svenska befolkningen medförde att Internetpokern nu även bedrivs i regi av svenska staten, genom Svenska Spel. Ovanstående sammanhang har genererat upphov till att författarna frågat sig otaliga gånger innan och även under skrivandet av denna uppsats: Varför denna enorma uppståndelse kring poker? Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera Internetpokertrenden i Sverige och dess förutsättningar. Metod: I metodavsnittet återges kortfattat våra tankegångar beträffande hur vi valt att lägga upp denna undersökning och hur det praktiska utförandet av intervjuer samt insamling av övrigt material har skett. Dessa delar ligger till grund för denna uppsats uppbyggnad och utkomst. Den vetenskapsmetod vi kommer att använda oss av är den kvalitativa. Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av semistrukturerade intervjuer med dels marknadsansvarige på 24hPoker respektive Svenska Spel samt med Internetpokerspelare, varav tjugo är icke yrkesmässiga spelare och en är professionell pokerspelare. Genom denna metod tror vi oss på bästa sätt kunna uppfylla uppsatsens syfte. Resultat: Genom den information vi tagit del av har följande tendenser iakttagits: Internetpokern är här för att stanna, både på gott och ont. Det råder skilda meningar kring hur många svenskar det faktiskt är som spelar poker via Internet idag. Den senaste siffran på antal Internetpokerspelande svenskar vi tagit del av indikerar dock att det rör sig om närmare 250 000 stycken och siffran tros växa. Våra respondenter anger att det främst var umgängeskretsen samt möjligheten att vinna pengar som påverkat den enskilde individen till att börja spela poker via Internet. Medias roll i utvecklingen av spelbranschen är stor. För att bolagen ska lyckas överleva på denna väl exploaterade marknad, så krävs ett mer ihärdigt arbete för att ständigt förbättra och förnya sin kommunikation, för att differentiera och profilera bolaget gentemot övriga bolag samt fylla varumärket med positiv laddning. Nyckelord: Internetpokerfenomenet, media, konsumtion och produktion av spelupplevelsen, spelberoende, differentiering

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 284.
  Andersson, Lisa
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Andersson, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  A tale of two cities- en fallstudie om Acne Jeans2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Som med många svenska varor och tjänster, räcker inte den svenska marknaden till för att vara tillräckligt lönsam. Detsamma gäller även många modeföretag där exporten är nödvändig för att den svenska modebranschen skall ha möjlighet att utvecklas. I och med globaliseringen kan allt fler modeföretag expandera och agera på marknader världen över, vilket för konsumenten innebär ett brett utbud av internationella klädmärken. Konsumenterna blir samtidigt även allt medvetnare i sina val, vilket tillsammans med stark köpkraft betyder att de väljer att lägga extra pengar på varumärken. Allt större summor spenderas på sig själv, och konsumtion av kläder har övergått till att även vara ett sätt att kommunicera sin identitet. Ett varumärke kan dock ha olika värde och innebörd hos olika konsumenter och därför också mottagas och uppfattas olika på olika marknader. För ett varumärke som agerar på en global marknad, är det således tänkbart att det kan ha en viss image i ett land och en helt annat i ett ytterligare. Med detta som bakgrund ansåg vi det intressant att undersöka vad som påverkar en konsuments image av ett varumärke och se huruvida ett svenskt modeföretags image såg ut på två olika marknader. Vi kom i kontakt med Mikael Schiller, vd på Acne Jeans, som ville ha kunskap om hur deras image såg ut i Stockholm samt Köpenhamn. Detta innebar dock ett arbete allt för omfattande för oss inom ramen för en kandidatuppsats, varpå vi slutligen bestämde oss för att syftet med föreliggande uppsats istället fick bli att genomföra en kvalitativ förstudie på ett mindre antal respondenter. Avsikten med denna är att komma fram till huruvida det finns möjliga skillnader marknaderna emellan värda att undersöka i en mer omfattande studie och i den, i förekommande fall, ta reda på ifall dessa skillnader är gällande för hela marknaden. För att skapa oss den nödvändiga kunskap om vad som påverkar en konsuments image av ett varumärke inom modebranschen, valde vi teorier som fokuserar på en förklaring av detta, såsom marknadsföringsteorier gällande varumärkesvärde, positionering och konsumentbeteende, samt teorier om mode. Med hjälp av dessa analyserades det empiriska materialet vilket samlades in genom i första hand telefonintervjuer. Fokus i undersökningen låg på att undersöka konsumenter, men även intervjuer med branschfolk genomfördes. Efter analys av empirin har vi funnit att ett varumärkes image till stor del beror på vilken subkultur konsumenten tillhör, vilken som är dennes referensgrupp och förebilder, hur mycket information konsumenten har om varumärket och vilket värde det därefter står för. Imagen påverkas även av dess sortiments-, lokaliserings- och prispolitik, samt dess lokalisering, vilka är positioneringsfaktorer som är beroende av aktuell kontext. Detta förklarar möjligen även de olikheter vi identifierat genom förstudien, vilka nu kortfattat främst berör skillnader i bredd på Acnes målgrupp, skillnader i varumärkeskännedom, samt skillnader gällande jeansmode och modeföretag marknaderna emellan. Nyckelord: Varumärkesimage, konsumentbeteende, jeans, mode, modebranschen

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 285.
  Andersson, Liselotte
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Uppsägning med bibehållen image: En fallstudie av IT-företagens uppsägningskommunikation "Hur påverkar kommunikationsprocessen företagets image i samband med uppsägning"?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 286.
  Andersson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Den nya ekonomins arbetslogik - det transformerande arbetssättets betingelser i informations- och kunskapsbaserade verksamheter1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I "den nya ekonomin" kännetecknas organisationernas arbetssätt av transformation snarare än produktion. M h a en litteraturstudie samt två fallstudier beskrivs det transformerande arbetssättet bl a som en simultant skapande/förädlande/lärande process av dialektisk karaktär.Nyckelbegrepp är kommunikation, interaktion, subjektivitet och immateriellt värdeskapande genom servuktion. Betingelser ska stödja/främja individen, möten lärande och språkutveckling.

 • 287.
  Andersson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lönestruktur & Lönsamhet: En analys av hur VD:s lönestruktur påverkar företags lönsamhet2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  A regression study of 50 Swedish companies listed on the Swedish “A-listan”, shows evidence of a significant connection between compensation structure and firm performance. The connection is strongest between ROA and a predictor called the Lantz-predictor. We have measured changes in all the variables used, to perform a cross-sectional regression analysis covering the years 1998 through November 2000. Changes in compensation structure between December 1998 and December 1999 was regressed versus the performance changes between December 1999 and November 2000.

 • 288.
  Andersson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Substansvärdesrabatt och managementrisk på den svenska fastighetsmarknaden2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 289.
  Andersson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  "www.ennyera.nu.......eller?": Den nya ekonomins metalogik - konturer av ett framväxande landskap2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tar upp i huvudsak två teman:(1) Affärslogik - vad är verkliga värden i den nya ekonomin och hur uppstår de?; (2) Samhällslogik - hur vill aktörerna i den nya ekonomin bidra till samhällsutvecklingen, har de någon mission? Resultat från 21 intervjuer samt media diskuteras bl a i termer av determinism, axiom och lagbundenheter, värderingar och välsignelser, socialt ansvarstagande och altruism samt tankefigurer och logiken mellen logikerna - metalogiken.

 • 290.
  Andersson, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Toresson, Marie
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gylesjö, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Information är silver, kommunikation är guld: Fallstudie av intern kommunikation ur ett ledningsperspektiv2006Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Intern kommunikation är ett av verktygen för att förmedla strategier inom organisationer och företag. Att finna ett gemensamt språk inom organisationen kan underlätta förståelsen för företagets visioner och mål. Vårt syfte med undersökningen är att öka kunskap och förståelse samt skapa insikt kring ledningsarbete med intern kommunikation särskilt i samband med en expansiv fas. Vårt mål är att finna beskrivningar för hur ett företag i en expansiv fas kan arbeta med intern kommunikation. Vi har utfört en fallstudie av ett företag inom vård- och omsorgssektorn. Vårt fokus har varit ledningsfunktionen och vi har begränsat vår studie till att intervjua personer i ledningen och i dess direkta närhet. I vår studie ser vi på hur företaget historiskt har arbetat med intern kommunikation, vilken har präglats av personliga möten. Vi ser även till hur företaget arbetar generellt med intern kommunikation. Det finns problem och utmaningar i informations- och kommunikationskanaler inom en organisation. En utmaning är att informationen ska nå rätt personer i organisationen och att dessa sedan ska tolka informationen. Att tolkningen sker på det sätt som ledningen avsåg är inte helt säkert, innebörden kan ha gått förlorad och handling uteblir. För att finna sätt att analysera vår empiri har vi valt organisationsteorier som kompletterar varandra. Systemteorin kan öka förståelsen av organisationen som helhet med dess interagerande delar. Den visar organisationen på ett övergripande plan. Samverkansspiralen kan ge bättre kunskap om kommunikationens funktioner och beskriver individens roll.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 291.
  Andersson, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  De Verdier, Pontus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mobile Content Services: Business opportunities for Network Operators and Mobile Content Providers2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Usage of Mobile Content Services has not increased as much as was anticipated ten years ago. This is a potentially lucruative industry. Is it attractive and how does it grow? The mobile content industry is investigated in this work with focus on competition and growth.

 • 292.
  Andersson, Marcus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Branding the Baltic Sea Region: - a case study of place branding2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Can you actually brand a place? Recent, quite extensive research has supported the idea that you really can do so. There seems to be no serious doubt about that it is possible to brand a city and the same fact, however less certain, seems to apply to regions and countries. The idea to brand the Baltic Sea region can be traced back to 2001, when it was acknowledged at the 2001 Baltic Development Forum Summit in St Petersburg. But can a place, like the Baltic Sea region with its 10 countries and at least as many national cultures and languages, really be branded? To what extent could it be done? That is the first research question addressed in this study.

 • 293.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Blomgren, Susanne
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Etik i reklambranschen2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att utreda hur reklambyråer agerar då de hamnar i konflikter av etisk natur. Arbetet har bedrivits som en intervjubaserad empirisk undersökning.

 • 294.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Jessica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Agerande: En studie av kunders benägenhet att omsätta sina tankar och attityder till handling.2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Inom relationsmarknadsföringen står kunden i centrum och ses som förutsättningen för ett företags existens och överlevnad – både som kunskapskälla och värdeskapare. Denna kandidatuppsats syftar till att förklara hur kunder agerar när de upplever tillfredställelse respektive missnöje. En stor del av den befintliga forskningen och tidigare undersökningar är centrerade till ett företagsperspektiv som inte tar hänsyn till kundens individuella upplevelser och erfarenheter. Vårt intresseområde ligger i att beskriva hur kunden själv ser på relationen med företaget och hur hon agerar i olika situationer sett utifrån ett kundperspektiv.

 • 295.
  Andersson, Marina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Andersson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Påverkar emission av aktieindexobligationer volatiliteten och likviditeten i underliggande marknad?2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En ev.studie som undersöker volatilitet och likviditet före och efter intoduktion av aktieindexobligationer, kombinerat med en regressionsanalys.

 • 296.
  Andersson, Martin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lingbert, Annette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nordberg, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Outsourcing: Företags drivkrafter, risker och effekter med att outsourca2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar begreppet outsourcing ur köparens perspektiv, dvs från den part som outsourcar en eller flera funktioner av sin verksamhet. Utifrån nämnt perspektiv använder vi nätverksteorin som hjälpmedel för att få svar på vår frågeställning. Nätverksteorins modell bygger på tre variabler, aktörer, aktiviteter och resurser som alla ingår i samma nätverk. Syftet med upp-satsen är att undersöka och analysera vilka drivkrafterna till varför företag outsourcar. Dessutom undersöks och analyseras vilka risker och effekter som kan uppstå vid outsourcing. För att finna svar på våra frågeställningar, har vi intervjuat tio företag som outsourcar delar av sin verksamhet. Respondenterna menade att de främsta drivkrafterna bakom beslutet till att outsourca var avsaknaden av tillräcklig kompetens och dyra personalkostnader. Vilka risker medförde outsourcing för företagen? Rädslan för att tappa kontrollen över funktionen som outsourcas är överlägset den största risken. Enligt vår undersökning är 70 procent nöjda med outsourcing. Andra effekter är att företag har blivit mer effektiva och flexibla. Åtta av de tio intervjuade företagen kan tänka sig att outsourca fler funktioner i framtiden.

 • 297.
  Andersson, Martin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Lingbert, Annette
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Åstrand, Theresa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kärnverksamhet: Kan kärnverksamhet outsourcas?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens problemområde grundar sig i skiljemeningarna i om vad företag kan/bör outsourca. Är kärnverksamhet något som företag skall driva internt eller som lika gärna kan läggas ut på en extern aktör? Uppsatsens syfte är att redogöra för företags svårigheter kring identifie-ring och definiering av kärnverksamhet och kärnkompetens samt att undersöka om företags kärnverksamhet kan outsourcas. För att söka svar på vårt syfte har vi använt Williamson transaktionskostnadsteori samt Campbell och Goolds kompetensträd. Transaktionskostnadsteorin har vi använt som ett analytiskt verktyg då den på ett bra sätt visat vilka funktioner företag ska ha i egen regi eller lägga ut på en extern leverantör, t ex outsourcing. För att öka vår förståelse kring vårt problem har vi intervjuat Torulf Lind, Teknisk chef på Scandinavia Online AB (SOL) samt Lennart Hallgren, Ekonomidirektör på Storstockholms Lokaltrafik AB (SL). Dessa två intervjuer används som empiriska verktyg. Uppsatsens slutsats är att företag inte kan outsourca sin kärnverksamhet. Då funktioner som tidigare identifierats som kärnverksamhet outsourcas, anser vi att det har skett en förändring och omdefiniering av företagets kärnverksamhet. Problematiken med att definiera och identifiera kärnverksamhet och kärnkompetens beror på att företagets omvärld och verksamhet ständigt förändras och för detta krävs kontinuerliga kärnverksamhetsanalyser. Det kan även vara svårt att förutse framtida marknadsbehov samt att vara objektiv vid identifiering, pga begränsad rationalitet och opportunism.

 • 298.
  Andersson, Martin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Norlander, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  SAS - förnyelseprocess1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen syftar till att undersöka hur Scandinavian Airlines System (SAS) har lyckats i sin förnyelseprocess under 1990-talet. SAS har under senare delen av 90-talet genomgått en rad större förändringar och den senaste har varit en radikal förändring av själva varumärket. En ny logotyp är implementerad och SAS har rensat ut bland gamla varumärken och koncentrerar sig nu på en sk Master Brand Strategy.

 • 299.
  Andersson, Niclas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kalajo, Christofer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktieutdelningsanomalin och vinstmöjligheter2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Tidigare studier har visat att aktiekursen inte sjunker lika mycket som kontantutdelningen vid utdelningstillfället. Det innebär att aktiemarknaden inte alltid är effektiv. Syftet med den här studien var att undersöka om privatpersoner i Sverige kunde utnyttja den beskrivna ineffektiviteten för att göra snabba vinster i samband med den årliga kontantutdelningen. Studien baserades på Stockholmsbörsens aktiekurser under utdelningsperioden från mars till maj 2005. En slutsats av studien var att en viss handelsstrategi gav större möjlighet till snabba vinster medan en annan strategi indikerade att marknaden var effektiv och inte gav denna möjlighet. Dessutom pekade studien på en större möjlighet att tjäna pengar på aktier med låg direktavkastning än de med hög direktavkastning.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 300.
  Andersson, Patrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Portfolio Theory - Adjusting the risk in equity portfolios: A research study, examining and analysing the characteristics of portfolio hedging strategies2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  No summary is available.

3456789 251 - 300 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf