Change search
Refine search result
45678910 301 - 350 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 301.
  Andersson, Patrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ruzicka, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Redovisning av personaloptioner enligt IASB:s förslag ED 2 Share-Based Payment: En mer rättvisande bild?2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 302.
  Andersson, Petter
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ebstein, Joakim
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kundlojalitet i elektroniska miljöer: En uppsats om hur kunderna och företagen kan få det bättre tillsammans2000Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar drivkrafter till lojalitet hos kunder. Efter detta har en genomgång av egenskaper hos den elektroniska miljön gjorts för att slutligen komma fram till hur lojalitet uppstår och utvecklas i elektroniska miljöer.

 • 303.
  Andersson, Richard
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Villard, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Globalisering av samhället - Amerikansk snabbmatskultur kontra småländsk sparsamhet.: Gemensamheter ifråga om strategi, kultur och expansion2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbetes syfte är att undersöka vilka faktorer som bidrar till att ett nationellt företag blir framgångsrikt internationellt. McDonalds och IKEA får i vårt arbete stå för de nationella företagen, som blivit multinationella. Vi har valt dessa företag eftersom de har starka karaktäristika vilket borde göra det lättare att se kontraster vid etablering på nya marknader. Avsikten med denna uppsats är inte att testa teorier mot verkligheten utan vi hoppas snarare kunna urskilja ett antal vägvinnande faktorer som bidrar till att det nationella företaget blir framgångsrikt globalt. Företagen presenteras var för sig utifrån historia, kultur och globalisering av koncept. Teorierna som följer hjälper oss att analysera de båda företagens tillvägagångssätt vid etablering på nya marknader. Vi kommer i vår slutsats fram till att de gemensamma faktorer som bidrar till att IKEA och McDonalds lyckas globalt är; stark företagskultur, en utarbetad arbetsmetod, lokalisering, kundfokusering, anpassning till nya kulturer samt en affärsidé eller ett koncept som tillfredställer ett behov eller en efterfrågan hos människan. Vi anser att det är dessa faktorer i kombination som gör det nationella företaget framgångsrikt globalt.

 • 304.
  Andersson, Rickard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  International Supply Management2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The construction industry is generally seen as a large and traditional-bound industry with lacking competitiveness and where purchasing has got a relatively weak position. With the progressive lowering of trade barriers around the world as well as the ever-changing business environment companies in most industries have to maximize their use of organizational international purchasing in order to remain competitive. A key to do this is to have an effective organizational structure for international purchasing.

 • 305.
  Andersson, Rickard
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Maderud, Lars-Gunnar
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tillverkande företags kompetensproblem vid outsourcing av produktion2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats behandlar en av de långsiktiga konsekvenser som ett beslut om outsourcing av tillverkning kan få, nämligen förlorad kompetens. Uppsatsen syften är; Att identifiera för- och nackdelar med outsourcing av tillverkning. Att ta fram en modell för strategiska kompetenser som finns inbäddade i tillverkningen, samt verifiera eller falsifiera denna modell. Det sista syftet är att redogöra för metoder för att säkerställa att outsourcande företag inte tappar kompetens vid ett outsourcingbeslut.

 • 306.
  Andersson, Sara
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fredén, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Förväntningsgapet: - mellan klient och revisor2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När revisorer och allmänheten har olika uppfattningar om vad som är revisorns arbetsuppgifter och ansvar samt vad som är tillåtet enligt lagar och regler uppstår ett förväntningsgap. Förväntningsgapet är inget nytt fenomen utan har funnits lika länge som revisorsprofessionen. Däremot har orsakerna och storleken förändrats i takt med utvecklingen i näringslivet, samhället och revisorsprofessionen i sig. Områden där missuppfattningar ofta uppstår är kring hur mycket revisorn kan hjälpa sin klient med rådgivning, hur omfattande revisionen är och med vilken grad av säkerhet en revisor kan uttala sig om att allt står rätt till. I små och medelstora företag har den ekonomiska rådgivningen från revisorn en stor betydelse och det kan vara svårt att sätta klara gränser mellan revision och revisionsnära tjänster. En enkätundersökning har genomförts riktad till företag och dess påskrivande revisor och en matchning har sedan gjorts av de inkomna svaren. Syftet med undersökningen var att beskriva vilka förväntningar klienten har på revisorns arbete och hur mycket information revisorn lämnar klienten inför revisionsuppdraget. Med utgångspunkt i klient-revisorsförhållandet utvärderas sedan hur stort problemet med förväntningsgapet är och vad som kan göras för att minska detta.Slutsatsen blev att även om det finns vissa oklarheter kring vad revision är och vad revisorn kan och får göra i revisionsuppdraget, verkar detta inte utgöra ett större problem då det ändå verkar som om klienten har förtroende för sin revisor och vad denne gör.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 307.
  Andersson Skantze, Joel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Continuous Auditing: Internal Audit at a Crossroads?2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Purpose – It is argued that traditional audit methods are becoming outdated in terms of delivering sufficient assurance on business objectives, whereby, a paradigm shift towards continuous auditing (CA) is proposed and perceived as necessary both by academia, standard-setting groups, and business society. However, the practical prevalence of CA is insignificant in relation to the expectations depicted. Therefore, the purpose of this paper is to examine why this is the case by means of investigating what factors that motivate an adoption of CA amongst various internal audit functions (IAFs).

  Design/methodology/approach – The study draws on the Technology Acceptance Model (TAM), and data are obtained through semi-structured interviews capturing internal auditors’ attitude towards CA, and what factors that influence an adoption.

  Findings – There is a shattered view on CA amongst IAFs, where the proponents embrace it as a set of value-adding methodologies whilst the opponents argue that it falls outside their responsibility and threaten the independence of the function. Thus, why CA has not been leveraged to its full potential is, in contrast to previous research, not solely attributable to practical factors but also due to the IAFs’ vast differences in approach to CA as a concept.

  Practical implications – The study has brought attention to the distinguished disparity found in internal auditors’ attitude towards CA. Ultimately, doubts, whether CA should be leveraged by IAFs has come to light. These are hurdles that need to be considered, both by academia, standard-setting groups, and business society if the leap for CA ought to continue.

  Originality/value – The use of semi-structured interviews contributes to in-depth understandings and insights of the internal auditors’ attitudes towards CA. Moreover, such an approach is more likely to capture the stance towards CA in greater detail than that possible of previous large-scale surveys.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 308. Andersson, Susanne
  et al.
  Berglund, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  PART I: Policies for Innovation2012In: Promoting Innovation: Policies, practices and procedures / [ed] Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson, Élisabeth Sundin, Stockholm: Vinnova , 2012, p. 21-24Chapter in book (Refereed)
 • 309. Andersson, Susanne
  et al.
  Berglund, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Granat Thorslund, Jennie
  Gunnarsson, Ewa
  Sundin, Elisabeth
  Introduction2012In: Promoting innovation: Policies, practices and procedures / [ed] Susanne Andersson, Karin Berglund, Ewa Gunnarsson, Elisabeth Sundin, Stockholm: Vinnova , 2012, p. 9-19Chapter in book (Refereed)
 • 310.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies.
  Berglund, KarinStockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.Gunnarsson, EwaSundin, Elisabeth
  Promoting Innovation: Policies, practices and procedures2012Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Promoting Innovation är ett resultat av över tio års satsningar på innovationsforskning med ett genusperspektiv. I antologin presenterar 31 forskare analyser av hur genus är en begränsande struktur i innovationssystemet. Här fokuseras såväl policy som regionala och organisatoriska praktiker. Vidare presenteras procedurer, det vill säga metoder och metodologier för att utveckla genusmedvetna, innovativa organisationer. Likt ett kalejdoskopiskt skifte framträder andra bilder när ett genusperspektiv tillämpas med möjlighet att se nya möjligheter och innovativa lösningar.

 • 311.
  Andersson, Susanne
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Müller, Ulrika
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kompetensutveckling: - har det någon betydelse2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar möjliga betydelser av kompetensutveckling när interna och externa förutsättningar förändras i kombination med att omvärlden blir alltmer komplex. Det finns två framträdande tendenser i de senaste decenniernas utveckling: dels har det skett en fortlöpande uppgradering av jobben och dels har utbildningskraven ökat.

 • 312.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Jutehag, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Liljero, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Effektivt förbättringsarbete: En fallstudie på Mahé Freight AB2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Ständiga förbättringar är något som börjar slå sig fram på en allt bredare front i företagsvärlden. Ständiga förbättringar har sitt ursprung från Japan, då under namnet Kaizen. Ständiga förbättringar skiljer sig mot vanligt förbättringsarbete i många aspekter i form av att ständigt förbättra sin verksamhet utifrån valda teorier. I denna uppsats har vi valt att studera logistikföretaget Mahé Freight AB som under fem år har arbetat med Ständiga förbättringar. Uppsatsen genomfördes med en fallstudie som utgjordes av intervjuer hos Mahé samt skriftlig information från Mahé. Vår uppsats har utgått från tidigare skriven teori om Ständiga förbättringar. I slutanalysen presenteras viktiga framgångsfaktorer som vi lyckats identifiera hos Mahé som vi anser ligga till grund för den sunda utvecklingen Mahé har åtnjutit de år de har valt att arbeta med Ständiga förbättringar.

 • 313.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Persson, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Svensson, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Digital-TV - framtidens lägereld?: En kartläggning och en möjlig framtid2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med kandidatuppsatsen är att göra en kartläggning av den svenska TV-marknaden (hösten 2001) för att komma fram till hur detta TV-landskap förändras och vad som ger upphov till denna förändring.

 • 314.
  Andersson, Thomas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Svensson, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kasta inte pärlor för svin: En kvalitativ studie om konsumenters relationsbehov2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Segmentering sker ofta utifrån hur lönsam kunden är hos företaget. De kunder som är lönsammast är mest intressanta. Med detta segmenteringssätt tar företag inte hänsyn till kundens intresse av att ha en relation till företaget. Skiljer sig individens intresse av att ha relation till företag mellan olika individer och olika sammanhang? Uppsatsens syfte är att utreda om människor har behov av att ha relationer till företag. Om ett sådant behov finns vill vi veta om det går att segmentera.

 • 315.
  Andersson, Tobias
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Intranäts interna kommunikation och marknadsföring: Hur använder organisationer intranätet för intern kommunikation och hur kan det förbättras?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företag har under senare år satsat på att förbättra sina intranät eftersom utvecklingen av dessa har skapat nya möjligheter till intern kommunikation. Organisationer börjar i allt större utsträckning att inse vikten av att samla sin kunskap och erfarenhet på ett och samma ställe där medarbetarna kan komma åt informationen snabbt och enkelt. Detta har medfört att det har blivit allt viktigare att intranätet också används för att effektivisera den interna kommunikationen, samt att se till att de anställda verkligen använder sig av de verktyg som intranätet tillhandahåller och att de används på rätt sätt.

 • 316.
  Andrea, Geissinger
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Laurell, Christofer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  User engagement in social media – an explorative study of Swedish fashion brands2016In: Journal of Fashion Marketing and Management, ISSN 1361-2026, E-ISSN 1758-7433, Vol. 20, no 2, p. 177-190Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Purpose

  The present paper aims to add to the literature by exploring how curvilinear manifestations of user engagement can be explained in the setting of fashion-oriented social media.

  Design/methodology/approach

  This study analyses how ten Swedish fashion brands have been integrated in expressions of user engagement in social media. In total, a material of 11,173 user-generated contents from different types of social media applications over a period of 12 weeks was collected and analysed.

  Findings

  The results of this paper show that user engagement fluctuates considerably over time in social media. It also shows that the degree of engagement varies between different forms of social media applications.

  Originality/value

  This study contributes to the literature on fashion marketing and user engagement by adding empirical support for the suggestion that expressions of engagement found in social media are curvilinear in their nature. It also concludes that highly involved and engaged users, instead of being brand activists, tend to be variety seekers in the studied setting that when taken together represents an emerging managerial challenge for the fashion industry and particularly fashion firms.

 • 317.
  Andreassen, Tor Wallin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Dissatisfaction with Services: The Impact of Satisfaction with Service Recovery on Corporate Image and Future Repurchase Intention1997Doctoral thesis, monograph (Other academic)
 • 318.
  Andreasson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gårdlund, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Börsens inverkan på sparares val av fonder2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats var att undersöka om, och i så fall hur, svenska fondsparares val av fondtyp påverkas av Stockholmsbörsens svängningar. Vi ville vidare se om det fanns en korrelation mellan nettosparandet i aktiefonder och räntefonder. Utifrån detta kunde vi beräkna om fondsparare placerar sitt kapital optimalt eller om det råder en eftersläpning. Vi undersökte också om fondspararna har ändrat sitt beteende vid val av räntefond eller aktiefond under den undersökta perioden 1994-2001. Våra resultat visar att det finns en klar korrelation mellan Stockholmsbörsens utveckling och nettosparandet i aktie- och räntefonder. Det finns också en korrelation mellan aktiefonder och räntefonder, vilket innebär att kapitalet flyttas mellan de två olika fondtyperna. Vi kunde även dra slutsatsen att det är en eftersläpning i fondsparandet. Denna eftersläpning ligger på mellan en och fem månader, med en genomsnittlig eftersläpning på 2,2 månader. Avslutningsvis konstaterade vi att en beteendeförändring kan skönjas i och med att eftersläpningen har minskat de senaste åren.

 • 319.
  Andreasson, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gårdlund, Andreas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fondsparares beteende2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats undersöker vi fondsparares beteende och hur och varför de tar beslut att agera eller beslut att inte agera vid köp och försäljning av aktiefonder. Vi försöker också se vad som skiljer de båda beslutstyperna åt. Slutligen ville vi också utifrån resultaten försöka förbättra sparbeteendet. För att undersöka detta vände vi oss till psykologin och psykologiska irrationella fenomen, bias. Bias är en samlingsterm för allt som påverkar tanken och leder den bort från optimerande och bort från rationellt tänkande.

 • 320.
  Andreasson, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Utdelningspolicy1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar de bakomliggande faktorerna till varför ett flertal svenska börsnoterade företag trots skatte- och kostnadsmässiga nackdelar väljer att under ett och samma år både dela ut pengar till aktieägarna och genomföra nyemission. En enkätundersökning och ett flertal intervjuer har genomförts. Resultatet av arbetet pekar på utdelningens signalvärde där förändringar av utdelningsnivån av företagsledningen antas ge marknadens aktörer tydliga indikationer om framtida förväntade resultat.

 • 321.
  Andreasson Leijon, Joakim
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Nehl, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Event Marketing: En fallstudie av Fjällräven2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Information och reklam finns överallt, på TV, radio, tidningar, och nu senast stripade på tunnelbanevagnar, vilket gör att reklamen får det svårare att tränga igenom det allt tätare mediebruset. Med detta som bakgrund kan man se en trend till det ökade användandet av Event Marketing, vilket är en kommunikationsform som genom evenemang ska stärka varumärket eller skapa ett mervärde. Event Marketing utformas beroende på målen och syftet med evenemanget, vilket vanligtvis är att skapa ett intresse för produkten eller tjänsten och att öka försäljningen, men hur skapas detta genom ett evenemang? Detta tar oss in på syftet med studien, där vi vill belysa och klargöra vad Event Marketing är för något och hur det används i syftet att skapa relationer och öka försäljningen hos företag. Event Marketing är ett outforskat område, informationen, fick vi från de intervjuer som gjordes på två eventbyråer och en mediaförmedlare för att skapa en djupare förståelse. Dessa tre intervjuer ligger som grund för vår studie och intervju med Fjällräven. Uppsatsen har en karaktär av en kvalitativ fallstudiebaserad forskning med fokus på det hermeneutiska perspektivet. Vi anser att tid, plats och rum är mycket viktigt, eftersom detta skapar relationer och merförsäljning, vilket krävs att man noga har tänkt igenom vad som ska kommuniceras, och sedan ser till att man anpassar evenemanget efter målgruppens intressen och preferenser. Event Marketing är relationsskapande, eftersom konsumenten får möjlighet att aktivt deltaga. Detta skapar ett större engagemang från konsumentens sida och att målgruppen lättare kommer ihåg varumärket när det kommer till ett beslut om köp. En direkt kontakt mellan företag och konsumenter, ger en unika chans att synas och höras i det kompakta mediebruset. Företag kan genom Event Marketing fysiskt möta och påverka den tilltänkta målgruppen samt bemöta dess frågor på ett kostnadseffektivt sätt

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 322.
  Andren, Estelle
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Andersson, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kommersiell Radio - en undersökning om radiobranschen på Stockholmsmarknaden, med utgångspunkt i samarbete och relationer1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår uppsats behandlar kommersiell radio i Stockholmsområdet. Vi har kartlagt vilka problem branschen har i dagsläget, samt definierat en radiostations närmaste aktörer, och analyserat detta med hjälp av RM och TQM.

 • 323.
  André, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Jonsson, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Överföring av mission, vision och värderingar inom Arla Foods2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 324.
  Andéhn, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  A connectionist mode of association and the sense of place: implications for a theory of place-of-origin effects2011In: TRACK 3 -Brands & branding - contemporary theories and practices, 2011Conference paper (Refereed)
 • 325.
  Andéhn, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Country-of-origin Effects on Brand Equity: Accounting for Valence of Association2011In: Brand, Identity and Reputation: Exploring, Creating New Realities and Fresh Perspectives on Multi-Sensory Experience, 2011Conference paper (Refereed)
 • 326.
  Andéhn, Mikael
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Place-of-Origin Effects on Brand Equity: Explicating the evaluative pertinence of product categories and association strength2013Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  The country-of-origin effect - the alteration of judgment derived from an association to a place, is a much studied phenomenon with great potential implications for brand management and international marketing. However, in light of criticism towards the lack of conceptual development the extant literature, the relevance of the effect has been brought into question.

  Through an exploration of the psychology of the association between brands and places, the country-of-origin effect is reimagined focusing on the role of association strength as well as how the interplay between place and product categories can shape consumer attitudes.

  The results of a series of psychometric tests suggest that association strength and the interplay between place and product category constitute antecedent conditions that are crucial for determining if a country-of-origin effect will occur. These findings, and their implications for future research as well as for practice, suggest that a reevaluation of the country-of-origin effect with a widening of the scope to encompass the commercial relevance of place writ large is warranted.

 • 327.
  Andéhn, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Azadeh, Kazeminia
  Lucarelli, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Sevin, Efe
  User-generated place brand equity on Twitter: The dynamics of brand associations in social media2014In: Place Branding and Public Diplomacy, ISSN 1751-8040, E-ISSN 1751-8059, Vol. 10, no 2, p. 132-144Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Social media provides a unique opportunity for brand analysis. The mere fact that users create content and messages through social media platforms makes the detailed monitoring of temporal variation in brand images possible. This research analyzes data collected from a specific social media platform, Twitter, about the city of Stockholm over a 3-month period to analyze how social media could be conceptualized as a new venue for place brand meaning formation, and to see how user-generated content pertains to the issue of place brand equity. Using semantic and content analyses, assemblages of place brand-related themes are explored. Subsequently, these assemblages of themes are deconstructed at a conceptual level and then subjected to frequency analysis, revealing an underlying typology based on characteristics of the temporal variation of the various types of brand elements. These results are explored on the basis of both how they apply to the understanding of content on social media in general and how they apply to the online presence, or digital footprint, of place brands.

 • 328.
  Andéhn, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Berg, Per Olof
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Place of Origin Effects – From Nations to Cities: A conceptual framework based on a literature review2011In: 2nd International Place Branding Conference, Bogotá, 2011, p. 1-24Conference paper (Refereed)
 • 329. Andéhn, Mikael
  et al.
  Hietanen, Joel
  Lucarelli, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Performing place promotion-On implaced identity in marketized geographies2020In: Marketing Theory, ISSN 1470-5931, E-ISSN 1741-301X, Vol. 20, no 3, p. 321-342Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  In the period that has become known as late capitalism, processes of commercialization are continuously taking on new forms. These tendencies enact an influence on how people understand themselves, the social relations they engage in, and the world around them. Geographical knowledge is no exception and has become increasingly shrouded in the language, symbolism, and tropes of marketing. Following the work of Judith Butler, we explore how these tendencies have profound implications on our self-construal, making discursive implacement an expedient factor in the marketization of identity. Further, we examine how two interrelated marketing discourses deal with places as commercial entities: the country-of-origin effect and place branding. In their commercial vernacular, they provide salient examples of subtle yet inescapable effects on the understanding of self-construal. In presenting this sensitizing diagnostic, we hope to further advance issues of stakeholdership as it pertains to the place-world and to offer new trajectories of critical inquiry into the commercial relevance of place.

 • 330. Andéhn, Mikael
  et al.
  Nordin, Fredrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Nilsson, Mats E.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Psychology, Perception and psychophysics.
  Facets of country image and brand equity: Revisiting the role of product categories in country-of-origin effect research2016In: Journal of Consumer Behaviour, ISSN 1472-0817, E-ISSN 1479-1838, Vol. 15, no 3, p. 225-238Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The country-of-origin effect is a topic central to the field of international marketing. Country of origin has been found to exert a particularly potent effect on consumer evaluation in situations where there is a strong link between a country and a particular product category. The present study provides further insight into how this particular effect can be understood. Drawing on a novel conceptualization of how country image and product categories interact, this study tested the relative evaluative relevance of product category with respect to estimates of brand equity across a variety of product categories. The findings suggest that facets of a country's image that are more closely related to the evaluation situation exert a greater influence on the evaluation of brands. This result encourages scholars as well as practitioners to re-evaluate which situations might cause the country of origin effect to hold managerial relevance and paves the way for new paths toward a more comprehensive understanding of the effect. 

 • 331.
  Andér, Li
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Jonsson, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Internethandel och unga kvinnliga konsumenter2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med uppsatsen är att besvara frågan om varför unga kvinnliga konsumenter inte handlar på Internet i större utsträckning. Frågan är ställd mot bakgrund av att handeln på Internet inte uppvisat den tillväxt många förväntat sig och i ljuset av den tidigare forskning som indikerar att Internethandel kan ha svårt att tillfredsställa de olika behov som är förknippade med shopping. I synnerhet kvinnor har visat sig ha ett traditionellt shoppingbeteende som i hög utsträckning präglas av motiv utöver behovet av att införskaffa en viss vara, exempelvis att tillfredsställa sociala och emotionella behov. Dessa behov förefaller dessutom vara mer uttalade hos unga människor än i äldre generationer. Intervjuer med tretton kvinnor mellan 19 och 27 år bekräftade att sociala inslag i shopping upplevdes som viktiga. Dock var det vanligt att shoppingen var en underförstådd förlängning av en annan aktivitet, exempelvis att fika. Vidare identifierar författarna en speciell tillfredsställelse förknippad med impulsiva köp och menar att det finns starka hedonistiska inslag i att finna en önskad vara utan att i förväg ha definierat den. Författarna fann också att kvinnorna snarare var passivt mottagliga än aktivt sökande i sitt shoppingbeteende. Slutligen dras slutsatser om att preferenser för sociala inslag, impulsiva köp och passivt sökande vid shopping rimmar illa med Internetkanalen som kräver en mer aktiv konsument som tvingas definiera vad hon söker på förhand. Dessutom fann författarna att det fanns en osäkerhetskänsla förknippad med Internet med avseende på företagens trovärdighet och betalningssystem. Detta tog sig bland annat uttryck i att kvinnorna hade väsentligt skilda attityder gentemot e-handel jämfört med traditionell postorder, där det senare upplevdes betydligt mer positivt även för kanalernas gemensamma karaktäristika.

 • 332.
  Anell, Bengt
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Decision-Making in the Development of Strategic Alliances: - an analysis of the process of forming international co-operation between research-intensive biotechnology and pharmaceutical companies.2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  No summary is available.

 • 333.
  Anell, Bengt
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wistrand, Markus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  The Gap in Swedish Biotech Financing: An analysis of the supply and demand for venture capital in Swedish biotechnology industry autumn 20032003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This thesis is a study of the current financial situation for Swedish biotechnology companies, autumn 2003. The study is primarily based on two separate surveys conducted in collaboration with SwedenBIO (the Swedish Biotechnology Industry Organization): one sent to biotechnology firms and one sent to venture capitalists investing in biotechnology. The main contribution of the study is an assessment of the gap between supply and demand of venture capital in the Swedish biotech industry.

 • 334. Angdal, Henrik
  et al.
  Axelsson, Björn
  Lindberg, Nina
  Fredrik, Nordin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Trends in Service Sourcing Practices2007In: Journal of Business Market Management, ISSN 1864-0753, E-ISSN 1864-0761, Vol. 1, no 3, p. 187-207Article in journal (Refereed)
 • 335.
  Angerud, Stina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Färnström, Thomas
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mötet med teknik: En studie av hur användandet av en ny teknik formas2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Det spelar ingen roll hur bra en ny teknik är om ingen förmår att utnyttja den. Vi ser att många idag inte använder de erbjudna produkter och tjänster som baseras på ny mobil teknik. Uppsatsen syftar till att ge en ökad förståelse för vad som påverkar konsumentens beteende i dennes möte med ny teknik. Vi har kvalitativt testat en undersökningsgrupp på 20 personer mellan 21 och 32 år som under uppsatsperioden blivit utrustade med mobil teknik. Vi har använt oss av intervjuer, gruppdiskussioner, dagböcker och en projektiv metod som kallas Collage, för att försöka förstå varför de beter sig som de gör när de möter mobil teknik.

 • 336.
  Angerud, Stina
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Scholander, David
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Pedersen, Rita
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Möjligheter till förstärkning av varumärket genom Internet2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar de möjligheter som påträffats för att förstärka ett varumärke genom Internet. Därefter undersöks huruvida tre svenska företag är medvetna om dessa samt i vilken utsträckning de har utnyttjat dem.

 • 337.
  Anjou, Leif
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, The Institute for Local Government Economics.
  Kommunpolitikens handlingskraft: Det kommunpolitiska systemets ledning av kommunens utveckling och verksamhet, styrningens inriktning, styrningsintensitet och genomslagskraft2010Report (Other academic)
 • 338.
  Anjum, Rofiqa
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Marketing of Newspapers on the Internet: An Empirical Study of Newspaper Industry in Stockholm2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Background: The large newspaper companies in Sweden have been established relatively earlier on the Internet. Today these companies use Internet for both their own advertisement and to sell advertisement places in their net edition. How the newspaper companies, act on the Internet, what strategic planning and objectives they have with this business area and which tools they use to reach their goal is interesting to study. To identify the different thoughts and concepts of using Internet as marketing medium for some newspaper companies I have studied may help others that have not started yet using Internet as a marketing medium.

 • 339.
  Ankarstad, Patrik
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Janson, Eva
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Golf - ett eldorado med 18 hål?: En bransch- och konkurrentanalys av den svenska golfmarknaden och affärsutveckling av Ekerum Golf & Resort2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Huvudsyftet var att ge underlag för strategiska vägval i syfte att affärsutveckla golfanläggningen Ekerum Golf & Resort. Följande begrepp och modeller ingår i den teoretiska ansatsen: omvärldsanalys, branschanalys, strukturell analys av branschen, SWOT-analys, affärsidé, konkurrentstrategier. Det empiriska materialet har analyserats utifrån den teoretiska referensramen vilket resulterade i tre strategiska val för verksamheten. Det samlade materialet ger en bred bild av golfmarknaden och de trender som kan skönjas. Slutsatsen är att golfmarknaden är under förändring. Den gamla strukturen av ideella och medlemsorienterade golfklubbar håller på att ersättas av kommersiella intressen. En positionering av Ekerum Golf & Resorts nuvarande verksamhet och tänkbara strategier för att utveckla affärsverksamheten redovisas.

 • 340.
  Anna, Hållbus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Value Based Management - A new trend or an old concept?1999Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The argument over whether VBM, using discounted cash flows and/or economic profit measures, should be used, is not in doubt. There has been a substantial increase in the number of companies claiming to use VBM. Value based companies are increasingly adopting economic measures of performance but VBM adoption still varies significantly among companies. It is diffucult to bring up the interest for the VBM model on the market. I will analyze why and investigate if there is a market for me as a consultant to work within VBM, and if there are any demands of VBM tools?

 • 341. Annika, Skoglund
  et al.
  Berglund, Karin
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Studying “Openness” with “Closeness”: A videography of Prezi’s alternative entrepreneurship2018In: Nordicom Information, ISSN 0349-5949, Vol. 40, no 1, p. 86-90Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

   How can we study a company’s call for “openness” and ambition to create an alternative form of entrepreneurship? Th is article introduces a videography of the Hungarian company Prezi, with a focus on their eff orts to nurture an internal organisational culture defi ned by openness, as well as a desire to address the lack of corporate social engagement and openness in Hungarian society. We follow Prezi’s work with the Roma population to better understand how the company’s social value creation aff ects the employees, and to problematise how videography facilitates “closeness” and thereby the sharing of sensibility and co-experience of such an abstract ability as openness.

 • 342.
  Antonov, Alexander
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sundén, Åke
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Claesson, Erik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Bedömning av Entreprenören vid Venture Capital investeringar2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 343.
  Antonsson, Kristian
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hultell Andersson, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Verksamhetsstrategier för B2C e-handelsplatser 2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna uppsats identifieras variabler som upplevs som viktiga för att konsumenter ska välja Internet som inköpskanal. För att finna dessa variabler har vi vänt oss till studenter, en grupp vi anser vara representativa för den genomsnittlige webbshopparen, med ett enkätformulär. Utifrån resultatet av enkätundersökning, och relevant teoribildning i ämnet, har tio webbsajter granskats för att kartlägga hur väl e-handelsbolag lyckas förmedla trovärdighet samt hur de arbetar med att skapa lojalitet.

 • 344.
  Anté, Carina
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Varumärkesvärde i externredovisningen 2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Varumärkesvärde utgör en allt större del av ett företags ekonomiska värde. Trots detta redovisas det sällan bland företagets tillgångar. Denna uppsats har syftat till att undersöka vilka problem som finns med att ta upp varumärkesvärde i externredovisningen. Detta syfte har jag försökt uppfylla genom att studera teorier inom området och genomföra ostrukturerade intervjuer. Efter analys av insamlat teoretiskt och empiriskt material har jag funnit att ett av redovisningens primära syften är att tillhandahålla information till användarna, vilket gör att det finns starka skäl att redovisa varumärkesvärde för att uppfylla kravet om rättvisande bild. Problemen är att varumärken inte alltid uppfyller de erkännandekriterier som finns för tillgångar, nämligen kontroll, identifierbarhet och att man sannolikt erhåller framtida ekonomiska fördelar. Det största problemet är identifierbarhet, dvs att man kan skilja ut och mäta värdet på ett objektivt sätt. Därför är det idag endast förvärvade varumärken som kan redovisas som en tillgång. Det nuvarande regelverket som präglas av försiktighet och objektivitet gör det omöjligt att erkänna internt upparbetade varumärken som en tillgång. Det pågår dock en debatt om redovisningens värde för användarna där även valet av mätmetod har ifrågasatts. Det återstår alltså att se om regelverket på sikt kommer att ändras för att möjliggöra redovisning av även internt upparbetade märken. Det är dock kapitalmarknaden och andra användare som måste kräva av företagen att de redovisar information om sina varumärken, oavsett om det är i balansräkningen eller på annat sätt.

 • 345.
  Apelblat, Avishai
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Framgångsfaktorer för Born Globals –: exemplet israeliska high-techföretag2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Utgångspunkten för denna undersökning är att det finns en ny typ av företag – s k Born Globals – som snabbt blir internationella utan att gå igenom alla de stadier som beskrivs i den traditionella teorin för internationell marknadsföring och etablering på exportmarknader. Dessa företag skall definitionsmässigt uppfylla två kriterier: exporten svarar för minst 25 % av företagets totala försäljningar, och exporten eller etableringen utomlands börjar inom tre år efter företagets grundande. Undersökningen har som syfte att generera ny kunskap om dessa företag.

 • 346.
  Apelgren, Sanna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hägg, Pernilla
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Revisionsplikt i mikrobolag: Revisionspliktens betydelse som kontrollsystem2005Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  År 1983 blev kravet om revisionsplikt lagstadgat för samtliga aktiebolag i Sverige. Motivet bakom revisionspliktens införande var möjligheterna att kunna motverka ekonomisk brottslighet i små bolag. Idag åtgörs ingen skillnad mellan revisionen i små och stora aktiebolag, och Sverige utgör därmed ett av de fåtal länder som inte valt att utnyttja den möjlighet att undanta små bolag från revisionsplikten som framgår av EU:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Dock har debatten nu väckts till liv och går på högvarv huruvida det är motiverat att försvara revisionsplikten i dessa bolag. Systemet i Sverige är uppbyggt på lagar och regler, där revisionen fungerar som ett kontrollverktyg för att säkerställa att dessa efterlevs. Revisorns roll för de statliga myndigheterna Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten är framförallt att förebygga brott genom att dels påverka bolag i en positiv riktning, dels genom revisorns anmälningsplikt öka upptäcktsrisken. Det är i det förebyggande syftet myndigheterna tar hjälp av revisorn som en tredje part vilket är nödvändigt då samhällets kontrollsystem är begränsat. Syftet med denna uppsats är att analysera och få en ökad förståelse för de konsekvenser ett avskaffande av revisionsplikten, för mikrobolag, medför för såväl revisorerna som yrkeskår som revisionens intressenter; Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, i form av en avsaknad kontroll av skatteintresset och ekonomisk brottslighet. Denna studie är starkt empiribaserad då uppsatsens syfte enbart kan besvaras genom den empiriska undersökningen vilken består av djupintervjuer. I undersökningen har en kvalitativ metod använts då denna ger en bättre möjlighet att nå en djupare kunskap samt en bättre förståelse för uppsatsens syfte. Den teoretiska referensramen är indelad i ett antal delar där varje del behandlar ett relevant område. De områden som behandlas är revisorn, Sveriges skattesystem och ekonomisk brottslighet samt revisionsplikten i andra EU-länder. I kapitlet tas även principal - agent teorin upp som behandlar problematiken kring asymmetrisk information. Empirin är baserad på intervjuer med personer från ett antal revisionsbyråer, föreningarna FAR och SRS, Skatteverket samt Ekobrottsmyndigheten. Av studien framgår att ett avskaffande av revisionsplikten i mikrobolag för det stora flertalet revisorer inte kommer att medföra några stora förändringar då revisionen kommer att fortsätta vara efterfrågad av intressenterna. Ett avskaffande av revisionsplikten kommer leda till att mikrobolagets intressenter tappar förtroendet för dennes ekonomiska information om den alternativa kontrollen inte når upp till den säkerhet intressenterna idag upplever av revisionen. Detta medför att bolaget möts av ökade riskpremier, högre räntor och lägre krediter. Vid ett avskaffande av revisionsplikten kommer revisorerna att i större utsträckning arbeta mer heltäckande med sina klienter då ett avskaffande medför att reglerna om oberoende upphör. Att dessa regler upphör är den största vinsten med ett avskaffande för revisorerna som yrkeskår. Avskaffas revisionsplikten, utan att ersättas av en alternativ kontroll, blir följden enligt studien att Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten behöver utöka sina kontroller, vilket riskerar att leda till ökade skatter eller årliga avgifter. Sammantaget kommer ett avskaffande av revisionsplikten betyda stora ökade kostnader för såväl de statliga myndigheterna som de mikrobolag som av flera skäl måste fortsätta att revidera sin ekonomiska information.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 347.
  Apelqvist, Cecilia
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Strand, Hanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Måluppfyllelse genom delaktighet?: En studie av SEB2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie bygger på teoretisk forskning, men även på en nära kontakt med nyckelpersoner inom SEB, Nordic Retail and Private Banking. SEB är en av Sveriges största banker med fokus på företag, institutioner och privatpersoner. För att de ska uppnå sina mål ska SEB öka sin kundnöjdhet och för att lyckas med detta eftersträvas motiverade medarbetare.

 • 348.
  Apelqvist, Ulrika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Persson, Lars
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Revisorns granskning av apportintyg: - Kan oberoendet påverkas?2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att utifrån revisorns, bankens och företagets uppfattningar undersöka om det finns ett hot mot revisorns oberoende vid dennes granskning av apportintyget.

 • 349.
  Apelqvist, Ulrika
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Strandrot, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Intressekonflikter i livbolagen: Hur är riktlinjer i livbolagen utformade för att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner?2006Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Livförsäkringsbranschen har åsamkats bristande förtroende från deras försäkringstagare och samhället i stort de senaste åren. Finansinspektionen har riktat kritik mot livbolagens hantering av interna transaktioner som kan leda till att negativa intressekonflikter uppstår. Anledningen till att denna problematik är viktig att belysa är att felaktigt hanterade interna transaktioner drabbar försäkringstagare i form av att deras kapital riskerar att överföras till andra intressenter inom koncernen, exempelvis aktieägare. Den 1 juli 2004 infördes en lagändring som innebär att livbolagens styrelse ska fastställa riktlinjer för hantering av intressekonflikter. Denna uppsats ämnar undersöka och öka förståelsen hur riktlinjer samt den interna kontrollen är utformade i livbolagen för att säkerställa att negativa intressekonflikter reduceras vid koncerninterna transaktioner. Vidare undersöker uppsatsen vilken funktion Finansinspektionens metodstöd för tillsyn av koncerninterna transaktioner har vid framtagandet av livbolagens riktlinjer samt vad livbolagen anser om detta metodstöd. Undersökningen har gjorts genom en kvalitativ studie med ett hermeneutiskt förhållningssätt. För att kartlägga hur riktlinjerna i livbolagen är utformade genomfördes intervjuer med representanter för livbolagen. Undersökningen ämnade vara en totalundersökning men då två bortfall erhölls genomfördes intervjuer med Folksamgruppen (innefattande Folksam Liv, Förenade Liv Livförsäkrings AB och KPA AB), SEB Trygg Liv (Nya och Gamla) samt Skandia Liv. Livbolagens uppställda riktlinjer för hantering av koncerninterna transaktioner och intressekonflikter efterfrågades varav dessa erhölls från Folksam, KPA AB samt Skandia Liv. För att få ytterligare en aspekt på problematiken genomfördes även en intervju med en Finansinspektör på Finansinspektionen. De slutsatser som uppsatsen frambringat vad gäller riktlinjernas utformning i livbolagen är att de till stor del uppfyller de minimum krav som god standard ställer. Vidare är livbolagens riktlinjer relativt lika varandra innehållsmässigt, Folksamgruppens och Skandia Livs riktlinjer tar upp nio gemensamma punkter medan de har två respektive fyra säregna punkter. Slutsatserna vad gäller Finansinspektionens metodstöd samt vad livbolagen anser om detta är att metodstödet fyller sin funktion vid tillsynen av att riktlinjerna i livbolagen efterföljs samt utgör en praxis för hur koncerninterna transaktioner ska hanteras. Metodstödet anses vara tillräckligt omfattande av samtliga livbolagsrespondenter men vissa brister påtalas dock. Livbolagen uppfattar till viss del metodstödet som otydligt och svårtolkat och efterfrågar tydligare direktiv.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 350.
  Aperia, Tony
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Persson, Christian
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Why are Swedish retail corporate brands so reputable? a comparative study of sustainable brand equity i Sweden2016In: 2016 Global Marketing Conference at Hong Kong Proceedings, 2016, p. 1028-1031Conference paper (Refereed)
  Abstract [en]

  Swedish retailers such as IKEA, H&M and Clas Ohlson, followed by others, have gained international recognition. In Sweden repeated surveys, (2004-2015), have shown that Swedish retailers are perceived as the most reputable companies of all sectors in Sweden. What is the background that makes Swedish retailers so reputable among consumers?

  The purpose of this paper is to present and analyze the underlying factors which give Swedish retailers such a high reputation scores over time i.e. what factors are important to achieve sustainable brand equity in the retail sector.

45678910 301 - 350 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf