Change search
Refine search result
1234567 51 - 100 of 2323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 51.
  Andersson, Maria
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Ulrika Sophia von Strussenfelt, 1801-05-09 — 1873-01-16: Författare, översättare, lärare2020In: Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Göteborgs universitet, 2020Chapter in book (Other academic)
 • 52.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Cavallin, Anna
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Gender Studies.
  Inledning2013In: Genusperspektiv på västerländska klassiker / [ed] Maria Andersson, Anna Cavallin, Lund: Studentlitteratur, 2013, p. 7-14Chapter in book (Other academic)
 • 53.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Druker, ElinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur   : Analyser2017Collection (editor) (Other academic)
  Abstract [sv]

  Skönlitteratur för barn och unga är en viktig källa till kunskap om andra människor, kulturer och länder. Denna bok behandlar skildringar av det mångkulturella samhället i barn- och ungdomslitteratur, i såväl bild som text. Boken berör också litteraturens roll som kulturförmedlare i en mångkulturell värld. Genom nedslag i svensk och internationell barn- och ungdomslitteratur diskuterar de fjorton författarna framställningen av svenskhet och nationella minoriteter samt upplevelser av främlingskap och gränsöverskridande möten. I boken förs en reflekterande diskussion runt hur olika kulturer gestaltas i skönlitteraturen, vilket även ger perspektiv på några av 2000-talets debatter om barn- och ungdomslitteratur i Sverige.

 • 54.
  Andersson, Maria
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Druker, ElinaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.Lassén-Seger, MariaÖsterlund, Mia
  Kalejdoskopiska läsningar: Vänbok till Janina Orlov2015Collection (editor) (Other academic)
 • 55.
  Andersson, Nadja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Who is The New Human? En undersökning om presentation och representation i Moderna Museets utställning 'The New Human'2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Moderna Museet beskriver sin utställning The New Human som ett utforskande av människans livsvillkor och utställningens tematik behandlas i relation till det globala. I den här kandidatuppsatsen analyserar jag ett antal verk från utställningen The New Human på Moderna Museet i Stockholm, för att undersöka huruvida utställningen ger utrymme till andra perspektiv än de västerländska och vad det kan innebära att någonting beskrivs som globalt om det inte är det, samt vilken bild av det globala det då är som framställs. Det teoretiska perspektiv som formar undersökningen är Sara Ahmeds teorier om vithet. Min metod har varit att utgå från Ahmeds vithetens fenomenologi samt Stuart Halls teorier om representation och skapandet av ’den andre’. Uppsatsen är indelad i tre kapitel, där det första ger en presentation av utställningen och det andra samt tredje kapitlet innehåller analyser av de valda verken. Video är det medium genom vilka samtliga verk har skapats och min fördelning av videoverken baseras på huruvida de är dokumentärt eller fiktivt skildrade. Mina analyser visar att samtliga av de videoverk som jag har analyserat berör de frågor och teman som utställningen behandlar utifrån ett västerländskt perspektiv. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 56.
  Andersson Åsman, Klara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kontemporär konst: En undersökning av konstens fält i den digitala tillvaron utifrån konstnärerna Austin Lee, Darren Bader och Katja Novitskova2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Undersökningen behandlar kontemporär konst i en digital tillvaro. Hur konst som skapats i vår samtid aktualiseras med koppling till en digitaliserad värld, samt vilken påverkan detta får på konstens fält i ett större perspektiv. Genom att jämföra tre konstnärer vilka på olika sätt arbetar med internet som en central del i sina produktioner, undersöks hur internet och digitala referenser spelar in estetsikt samt strategiskt vid etablerandet av ett konstnärskap idag.

  Undersökningens görs genom text och bildanalys. Den huvudsakliga teoribilden utgår från Pierre Bourdieus fältteori vilket betraktar konst som ett sociologiskt fält inom vilket konstnärerna positioneras. Även teoretiska begrepp kring remediering och vad som sker vid förflyttandet av konst mellan olika uttrycks medium analyseras.

  I undersökningen behandlas frågeställningarna, på vilket sätt använder sig konstnärerna av digitala referenser i sina konstnärliga processer som en estetisk samt konstnärlig strategi? På vilket sätt omskrivs konstnärerna med koppling till internet? På vilket sätt definieras konstnärerna som specifikt samtida genom att arbeta med digitala referenser?

  Undersökningen visar att relationen mellan den digitala tillvaron och samtida konst kännetecknas av den växelverkan som tycks uppstå mellan historia, samtid och populärkultur. Detta kan ses som försök att bearbeta effekten av en totalt digitaliserad värld. Konstnärerna arbetar ofta med förhållandevis konventionella frågeställningar och uttryck, men de blir samtida specifikt genom digitala referenser.

 • 57.
  Andreasson, Maja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Det prekära vi:et: Om den kollektiva rösten i Joshua Ferris och Ed Parks kontorsromaner: Then We Came to the End (2007) och Personal Days (2008)2018Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 58.
  Andréhn Bärtås, Cuno
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Avsikt och tolkning: En komparativ analys av samtida konstutställningar2015Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen berör utställandet av konst på etablerade museer i Stockholm. Primärmaterialet är de två utställningar med Marcus Schinwald och Louise Bourgeois som visades på Magasin III respektive Moderna Museet. Syftet är att se hur de curatorer på museerna arbetar samt förstå hur utställandet av konst reproducerar en institutions diskurs. Det teoretiska perspektivet bygger på en intersektionell analys med Foucaults diskursbegrepp och Pierre Bourdieus teorier angående habitus och kulturell kod samt Fred Wilson arbete som curator. Dispositionen består av redogörelser gällande Magasin III och Moderna Museet, intervjuer med respektive curator, samt recensioner och observationer ifrån varje utställning.

  Resultatet visar på hur de aktuella utställningarna ingår i en bredare diskurs med museerna som avsändare. Samtal med curators visar hur de själva betonat vissa aspekter hos det exponerade konstnärskapet och att recensenterna lägger störst tyngd vid dessa aspekter i sin positiva kritik. Därtill reproducerar Magasin IIIs utställning en humanistisk värdegrund medan utställningen på Moderna Museet cementerar traditionella könsnormer gällande hur kvinnligt konstnärskap tolkas. 

 • 59.
  Andrén, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  En spektakulär tillflykt: Fotografiska porträtt av kvinnliga dansare från 1800-talets mitt och slut2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna undersökning utgår från det tidiga teaterfotografiet genom att analysera visit- och kabinettkortsporträtt av kvinnliga dansare från perioderna 1862-66 och 1889-96. Syftet med uppsatsen är att visa hur de kvinnliga dansarna förmedlade sin artistiska identitet genom porträtten och hur framställningarna förhöll sig till frågor om offentlighet, genusnormer och klass. Undersökningen fokuserar i första delen på ett flertal dansare, medan den andra delen utgår ifrån Hildegard Lindzéns genombrott som artist på 1890-talet i Stockholm. Frågeställningarna centreras runt framställningarna av dansarna, fotografiernas funktion och hur dagspressen påverkade synligheten och uppfattningen om dansaren Lindzén. Materialet består till största delen av dansarnas rollporträtt från föreställningar där dansarna medverkade och utgörs av byxrollsporträtt, roller ursprungligen tänkta för män, samt Lindzéns kvinnokaraktärer. Porträtten analyseras med hjälp av begrepp som performativt jag, representation, original och imitation, hämtade från Tessa M. Kilgarriff och Judith Butler. Uppsatsen visar hur visit- och kabinettkorten kan förstås som artistiska tillflykter, där dansarna formulerar alternativa identiteter, kroppsspråk och uttryck, som undgår borgerlighetens binära värdesystem. Med hjälp av ett huvudsakligen maskulint kodat kroppsspråk kunde de kvinnliga dansarna positionera sig själva som virtuosa och professionella artister i samhället, som samtidigt gjorde dansarna till ett spektakulärt fenomen och en produkt för allmänheten att konsumera.

  Download full text (pdf)
  En spektakulär tillflykt
 • 60.
  Andén, Birgitta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Frosseri som slöseri, synd, last eller hälsofara: Ideologiska skäl för styrning av mat- och dryckesvanor i stormaktstidens Sverige2017Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This study explores the ideological causes for restrictions on eating and drinking in Sweden during an approximate period from the year 1600 until 1720.Drawing on Michel Foucault´s theory of societal control in early modern Europe, a view on society is adapted, presupposing the control to be executed on grossly three levels: one national, one intermediary and one individual. The research material consists of normative texts, grouped into three sections, according to the position of their assumed receivers: in the first section are sumptuary laws, applying nationwide; in the second are texts giving instructions to heads of smaller communities on housekeeping and restraints; and in the third section are texts directed to individuals. In each group, statements of food and drink restrictions will be qualitatively analysed, with a focus on the ideological driving forces. The result of the study is of interest, since previous research exposes divergent opinions of reasons for consumption restrictions generally, and since food and drink is a category mostly neglected.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 61.
  Annell, Cecilia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Begärets politiska potential: Feministiska motståndsstrategier i Elin Wägners Pennskaftet, Gabriele Reuters Aus guter Familie, Hilma Angered-Strandbergs Lydia Vik och Grete Meisel-Hess Die Intellektuellen2016Doctoral thesis, monograph (Other academic)
  Abstract [en]

  This dissertation investigates the way that feminist resistance is expressed in two Swedish and two German so-called New Woman novels from the turn of the twentieth century: Elin Wägner’s Pennskaftet (1910, Penwoman), Gabriele Reuter’s Aus guter Familie (1895, From a Good Family), Hilma Angered-Strandberg’s Lydia Vik (1904), and Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen (1911).

  The theoretical apparatus is comprised by the work of Michel Foucault, Judith Butler, Jacques Lacan, and Jessica Benjamin. By introducing a psychoanalytic and feminist perspective, this dissertation seeks to develop the possibilities for agency and resistance within the framework of Foucault’s theories. It investigates four textual and contextually grounded strategies of resistance that are prominent in these novels: individuality, openness, desire, and eugenics.

  This study demonstrates how Gabriele Reuter, Grete Meisel-Hess, and  Hilma Angered-Strandberg, inspired by the ideas of Friedrich Nietzsche and Ellen Key, depict feminine individuality in relation to a scientific and philosophical discourse that specifically denied women individuality. The authors anchor individuality in a corporality that was similarly denied to women by a bourgeois and dogmatic Christian discourse.

  Openness and wit function as resistance strategies in Elin Wägner’s Pennskaftet. Humorous rejoinders and narrative comments can disarm a conservative. An open attitude towards the emancipation project could also help to resolve the conflicts between different feminist positions and between different women.

  Desire functions as an important resistance strategy in each of the novels examined. It is variously represented as a vital instinct, a desire for knowledge, and a sexual desire, as in Gabriele Reuter’s Aus guter Familie – or as a desire for suffrage, as in Pennskaftet, or for maternity legislation, as in Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen. By formulating a notion of feminine desire, turn-of-the-century feminists were able both to seize control of sexuality from the church and to wrest morality from the grasp of the bourgeoisie. These resistance strategies could also have a biopolitical character: in Grete Meisel-Hess’s Die Intellektuellen, woman is placed at the service of humanity on eugenicist grounds, and her good qualities are seen as capable of promoting humanity’s progress.

  This dissertation shows that in these novels desire at the individual level serves to reinforce feminine subjectivity. Love is seen as associated with an intensified sense of life and as a precondition of creativity. At the social level, desire also functions as the basis for a feeling of solidarity among women that instils in them courage and an urge to persevere in the suffrage struggle, this latter a highly protracted process. In this way desire acquires political potential.

  A framing chapter on context provides the intellectual and philosophical backgrounds of the various strategies of resistance. It is followed by four analytical chapters, each of which addresses one novel.

  Download full text (pdf)
  Begärets politiska potential
  Download (jpg)
  Omslagsframsida
 • 62. Annola, Johanna
  et al.
  Drakman, AnnelieStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Tampere University, Finland.Ulväng, MarieStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Media Studies, Fashion Studies.
  Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik, ca 1870–19302021Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [sv]

  Med tvål, vatten och flit: Hälsofrämjande renlighet som ideal och praktik, ca 1870–1930

  Med tvål, vatten och flit handlar om människors förhållningssätt och praktiker kring renlighet och hälsa årtiondena kring sekelskiftet 1900. Vid den här tidpunkten hade de vetenskapliga rönen om hur sjukdomar spreds ringat in människors hem och kroppar som särskilt farliga platser. Renlighet var emellertid mycket mer än bara en hälsofråga – rengöringsivern var en drivande faktor i flera stora samhällsförändringar. Boken bidrar till att fördjupa diskussionen om renlighet i relation till klass, kön, arbete, konsumtion och rumslighet ur ett nordiskt perspektiv.

  Kampen mot den samhällsfarliga smutsen fördes brett och på olika nivåer i samhället. Boken ger inblickar i den långa och komplexa renlighetsprocess som samhället genomgick. Bakom det över tid mer flitiga tvålanvändandet dolde sig förmaningar, förhandlingar och konflikter kring hur renlighetsarbetet skulle utföras och av vem. Tvålens herravälde var inte självklar utan tillkämpad.

  I bokens tio bidrag utforskas särskilt interaktionen mellan debattörer, föreningar, institutioner och enskilda individer. Hur gick renlighetsarbetet till och hur togs det emot? Vem och vad behövde rengöras och på vilka grunder? Vad innebar renlighet i olika sammanhang och för olika individer? Boken synliggör hur förhandlingar kring renlighetens ideal och praktik gått till genom undersökningar av hur renlighetsidealet presenterats, propagerats, uppfattats, ifrågasatts, omsatts och ibland haft andra bevekelsegrunder än avsändaren avsett.

  Bidragen är skrivna av ekonomhistoriker, etnologer, historiker och idéhistoriker från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Boken vänder sig till studenter, forskare och andra intresserade av ett historiskt perspektiv på renlighet.

 • 63.
  Aronsson, Viktor
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Lidande, stillhet, minne och sorg: Föreställningar och attityder kring döden under spanska sjukan i Östersund och Jämtland2021Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to examine perceptions and attitudes regarding death during the Spanish flu epidemic in Jämtland and Östersund (Sweden) 1918. The study asks what attitudes and perceptions were pronounced, how people attempted to make death meaningful, and how this can be understood in a wider historical context of changing attitudes toward death in Sweden and the west at the time. To do this, the study draws primarily upon newspaper articles, obituaries, and diary entries from August–November 1918, and works critically with theoretical and methodological aspects of history of mentalities, backed by cultural history. Historical research regarding death as well as the Spanish flu is extensive, but a more detailed study of the two combined appear so far lacking despite their connection. The study shows how death was made meaningful and understood through a multiplicity of perceptions and attitudes. Previous research has noted how the Spanish flu oftentimes were remembered as personal histories rather than through collective historiography. During the epidemic we see the foundation of this take form. People wish to preserve the memory of their loved ones, and attempt in diverse actions to make their deaths meaningful and understandable. For people in general, both religious and secular ideas toward death become clear. In light of suffering, death appears as an alleviation and a form of stillness, though was neither met with resignation nor apathy. Many instead dedicated themselves to a battle against the disease and its deadly consequences that became part of everyday life. Nurses became heroes going out into battle, and when they succumbed their deaths were described in heroic undertones. Not only do these insights allow us to understand perceptions and attitudes of humans’ historical consciousness, but aids us in our attempt to make death meaningful in times of epidemics and beyond.

 • 64.
  Arén, Sigrid
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  "– Jag vill leva. Inte överleva": En läsning av kvinnans villkor i Willy Kyrklunds Solange2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Föreliggande uppsats analyserar framställningen av kvinnans villkor i Willy Kyrklunds roman Solange från 1951.

  Äktenskapskildringen av makarna Solange och Hugo har i tidigare forskning tolkats som en allegori över kampen mellan två olika moralfilosofiska principer för och emot frihet, mellan ett manligt förnuft och ett kvinnligt oförnuft. Syftet med denna undersökningen har istället varit att avläsa Solanges öde utifrån romanens sociala kontext. Yvonne Hirdmans studier om folkhemmets systematiska underordning av kvinnan i svensk folkhemspolitik placerar Solange i sitt historiska sammanhang och belyser relationen mellan romanen och dess samtid. Hirdman i sin tur läses jämsides med Michel Foucaults syn på korrelationen mellan makt och kunskap i det biopolitiska samhället. Analysen redovisar olika infallsvinklar som berör kontinuiteten mellan maktens inflytande över Solanges vardagliga liv och hur maktrelationen i äktenskapet konstitueras av en viss typ av vetande. Via Hirdman knyter det teoretiska perspektivet an till den feministiska kritiken av Foucaults generaliserande av maktens specifika inbegripande på kvinnan och kvinnokroppen.

  Slutet av uppsatsen diskuterar hur Solanges irrationella beteende kan läsas som ett resultat av en dominerande patriarkal rationalitetstradition.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 65.
  Ask, Ronja
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Den norrländska naturen och dess blottläggande kraft: En ekokritisk analys av Sara Lidmans Bära mistel2023Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  This essay examines the nature of Sara Lidmans novel Bära mistel by drawing on theories of Kate Soper and Greg Garrard. The analysis examines the culture surrounding the characters Linda Ståhl and Björn Ceder in relation to the nature of the north. It considers concepts such as the imminent presence of nature versus a distance to it, the idealization of nature, the connection between nature and God, and the problems that follow society’s way of looking at Norrland as wilderness. Simultaneously I analyze how nature and culture tend to overlap and thus one often becomes a product of the other.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 66.
  Askelöf, Adéle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kvinnan som tecken: En semiotisk analys av hur den unga kvinnokroppen gestaltas i samtida svensk konstfotografi.2017Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar ämnet gestaltning av den unga kvinnokroppen i samtida svensk konstfotografi utifrån ett genusperspektiv. Materialet som ligger till grund för studien består av fyra bildserier: Tillbaka till naturen av Annika von Hausswolff, Holding av Anna Clarén, Surveillance av Jenny Källman och Twisted Cherry av Julia Peirone. Syftet är att bidra till förståelse för hur vi läser bilder och hur bilder bidrar till att forma de normer som finns i samhället. Genom att studera hur fotografierna refererar till tidigare framställningar av den unga kvinnokroppen ämnas även att undersöka hur den samtida konstfotografin ingår i en historisk tradition och vilken betydelse för tolkningen av bilder det medför. Metoden för studien bygger på semiotisk analys av bildserierna utifrån Peirces teckendefinitioner: index, ikon och symbol, och Barthes begrepp denotation och konnotation. Teoretiskt stödjer sig analysen på feministisk teoribildning och Leena-Maija Rossis essä Att re-turnera blicken. Dispositionen är upplagd i fyra separata analyser av bildserierna med en avslutande diskussion.Resultatet visar hur kvinnokroppen används som verktyg i berättandet genom att gestaltas i miljöer, situationer och på sätt som refererar till andra avbildningar av kvinnor. Genom att parafrasera tidigare motiv för att skapa nya motiv förskjuter konstnärerna blicken och belyser problemen kring de ”kvinnobilder” som finns i samhället. Kvinnans brister gestaltas också i bildserierna och genom att lyfta fram det som inte ”ska” ses på en kvinna vänder de sig emot de sociala och kulturella strukturerna. Ett annat viktigt resultat är betydelsen av avsändaren och kontexten bilderna visas. Det ställs också höga krav på betraktarens kompetens vad det gäller konsthistoriska och idéhistoriska referenser samt kunskap om feministiskt bildspråk.

  Download full text (pdf)
  Kvinnan som tecken - Adéle Askelöf
 • 67.
  Askelöf, Adéle
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  The Iron-Professor: Rethinking the historical narrative of Tuija Lindström’s professorship at Fotohögskolan and the school’s relation to the Swedish photographic field in the 1990s2020Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 30 credits / 45 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In revolving around the construction of history, this study rethinks the historical narrative of Tuija Lindström’s professorship at Fotohögskolan in the 1990s. Through this, the aim is to widen the understanding of the role of both the school and the professor’s position within the Swedish photographic field in the postmodern era. The main material consists of archival documents from Fotohögskolan, such as syllabuses, schedules, and staff records. Other important sources include interviews with people connected to the school and articles from newspapers and photographic journals. In order to examine power structures, the theoretical framework is built upon Pierre Bourdieu’s concept of the cultural field. To further understand this, critical discourse analysis is also used both as a method and theory. The study shows that the development of Fotohögskolan grew out of many events and endeavours traceable to broader structural struggles within the Swedish field of photography in the 1990s. The changes are shown to be connected to postmodern tendencies which influenced the whole field in a certain direction, and how the school became an important institution to manifest this. Further, the study shows that the professorship played an important role as a central figure for Swedish photography.

  Download full text (pdf)
  The Iron Professor - Adéle Askelöf
 • 68.
  Astrén, Julia
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Den förlorade sonen: En analys av motivet och dess placering i herrstugan på Hälsinglands Museum2018Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsens syfte är att studera herrstugan på Hälsinglands museum. Studieobjektet ska tillsammans med arkivmaterial från Nordiska Museets arkiv och relevant litteratur om herrstugor undersöka rummets funktion, något som även herrstugans väggmåleri ska förtydliga. Rummets huvudsakliga målning är Den förlorade sonen och studiet av dess innehåll sker genom receptionsestetisk teori. Vidare ska analysen utreda hushållets status.

  Undersökningen inleds med en studie av Hälsingegårdar vilket vidare leder till herrstugans interiör och funktion. Efter följer en presentation av herrstugan på Hälsinglands museum och det bibliska motivet ”den förlorade sonen”. Undersökningens största kapitel är analysen av motiv, vilket sker genom Kemps receptionsteori. Här ligger fokus på vad det är för motiv och placeringen i rummet. Den sista och avslutande delen i uppsatsen diskuterar undersökningens frågeställningar.

  Motivet har framställts med likheter till berättelsen om ”den förlorade sonen” men även med avvikelser som förenar motiv och betraktare. Herrstugans funktion som bland annat ett rum för firande fungerar väl med motivet som låter herrstugans besökare påverkas av symboliken. Herrstugan har visat sig vara vanligt förekommande på flera gårdar i Hälsingland vilket betyder att rummen med sin vackra interiör var något för alla. Det fanns ofta till för att behaga den egna gården men även dess besökare.

 • 69.
  Axelsson, Charlotte
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  En drottnings identitet: En porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen är en porträttanalys av drottning Desideria av Sverige och Norge där syftet med undersökningen är att påvisa hur Desideria framställde sin identitet i olika porträtt. Syftet är även att undersöka om hennes make Karl XIV Johan var influens till porträtten eller beställare av porträtten. Undersökningen analyserar tre parporträtt för att undersöka Karl XIV Johans roll i porträtten och hans motiv, men även tre enskilda porträtt av Desideria för att analysera Desiderias identitet och personlighet i porträtten. Metoden som användas är en ikonografisk och ikonologisk tolkning.  Resultatet av undersökningen visar att Desideria kännetecknade sin identitet som kvinna, fransk, modemedveten, familjekär och Sveriges drottning. Detta visas genom de olika dräkterna Desideria bär men även i hennes ansiktsuttryck. Hon ville värva hovet och befolkningen på grund av deras negativa syn på henne. Hon ville ge hovet och befolkningen en mer positiv uppfattning om henne och inte en oartig köpansflicka från Frankrike. Hon blev en mer dominant figur inom det svenska hovet. Karl XIV Johans motiv resulterade med att han vill framställa sig och Desideria som värdiga av den svenska tronen och vinna över befolkningen genom marknadsföring och porträttera sig annorlunda än tidigare monarker.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 70.
  Aycock, Darrell
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Darrell.
  Vägen till Brexit: F-ordet och den federala föreställningen om Europa2019Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The purpose of this study is to offer an approach to understanding the development of the idea of federalism during the process of European integration following the Second World War and its impact on the Brexit referendum. Quentin Skinner’s methodology for rhetorical analysis and the study of the meaning of political concepts as determined by their context and use is applied in order to describe the changes in attitude. This can also help explain why there is no consensus on whether the European Union is a federation or not. More specifically, significant persons and documents promoting or rejecting a European federation and depicting the British role in it are analyzed. Despite the importance of economic and immigration issues, the conclusion of this study is that the conflict between the idea of European federalism and British sovereignty was a primary factor determining the outcome of the Brexit referendum and may have far-reaching consequences in the future.   

 • 71.
  Ayranci, Eda
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Money on the wall: En analys av den samtida konstens värdeproduktion2020Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen tittar på värdeproduktionen inom konst med utgångsläge i tre samtida konstverk, som i samband med dess försäljning varit utmärkande. Dessa verk är Rabbit (1986) av Jeff Koons, Propped (1992) av Jenny Saville och Girl with Balloon (2006) av Banksy. Uppsatsen sammanför för första gången dessa tre verk och ställer sig den retoriska frågan om hur det kommer sig att Koons säljer dyrare än Saville men att Banksy är populärare än Saville? Det empiriska materialet är konstverken, litteratur och auktionskataloger. Syftet som föreligger uppsatsen är att undersöka relationen mellan konstens estetiska uttryck i förhållande till dess ekonomiska marknadsvärde samt den uppmärksamhet som genereras genom popularitet och kontroversiella handlingar/aspekter. Frågeställningarna rör både kontextuell biografisk bakgrund av verk och konstnär, samt ifrågasätter vilka gemensamma teman som är involverade inom konstens värdeproduktion i samband med försäljning. Detta görs med hjälp av social konsthistorisk teori. Uppsatsen är uppdelad i två huvudkapitel. Produktionskontext kapitlet presenterar varje konstnär och verk med hjälp av panofskys ikonologiska/ikonografiska analysmodell i tre nivåer. Det andra kapitlet Försäljningskontext tittar på försäljningen i samband med världens två största auktionshus, med grund i auktionskatalogerna och litteratur.

  Resultatet visar att tre olika teman är involverade inom konstens värdeproduktion. Dessa är ekonomiskt värde, konstnärligt värde och uppmärksamhetsvärde. Analysen visar att dessa tre teman är beroende och dirigerande av varandra inom konstens värdeproduktion och att de alltid är i samverkan med varandra. Det framgår också av undersökningen att uppmärksamhets värdet är flyktigt och högt beroende av produktionskontexten primärt.

  Download full text (pdf)
  Money on the wall
 • 72.
  Baca, Anna
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Carolus, DaphneStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.Nedeljkovic, JovanaStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Checking the Box2016Collection (editor) (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
  Download (pdf)
  cover
 • 73.
  Backlund, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  BILENS INVERKAN PÅ STADSBILDEN OCH FÖRORTSSAMHÄLLET: STHLM vs SKHLM2019Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med stöd av filosofen Michel Foucaults begrepp styrningsmentalitet, definieras i denna uppsats den makt som de som styr staden har över stadens utformning. Uppsatsen belyser hur bilen som färdmedel påverkat stadsplaneringen och förändrat stadsbilden. Genom analys av stadsplaner, tidningsartiklar och relevant litteratur tydliggörs hur den politiskt styrda lagstiftande makten reglerat beslut gällande planförslag och markuppköp, som medfört att bilen beretts plats i Stockholms innerstad och därtill möjliggjort skapandet av Skärholmens centrum. Dessutom ger de berörda tidningsartiklarna inblick i hur den allmänna debatten förts och hur tidsandan kontinuerligt förändrats. 

  I samband med bilens tillkomst, under tidigt 1900-tal, var de styrande väldigt entusias­tiska till bilen som färdmedel, men trots det dröjde det innan bilismen kom att prägla stadens utformning. Fram till mitten av 1930-talet var det främst den spårburna trafiken, d.v.s. tåg och spårvagnar som det planerades för.   År 1946 kom ett första förslag på en ny cityplan, som efter revidering antogs år 1952, samma år presenterades en generalplan för stadens ytterområden. Dessa planer resulterade sedermera i att Sergels torg och Skärholmens centrum uppfördes.  

  För att skapa plats för Sergels torg som med sina modernistiska byggnader var resultatet av tankar om trafikseparering och storskalighet, påbörjades en rivningsvåg i Stockholms innerstad. Rivningarna ledde i sin tur till protester från allmänheten. Samtidigt debatterades den nya arkitekturen i pressen och uppfattningarna var varierande men påtagligt många av artiklarna hade en negativ ton. 

  De ursprungligen positiva förhoppningarna gällande Skärholmens Centrum, grusades redan dagen efter dess invigning den 9 september 1968, då en serie av negativa skriverier i dagspressen inleddes.  

  Under rubriken STHLM vs SKHLM görs en jämförande analys mellan utformningen av Sergels torg i förhållande till Skärholmens centrums utformning, där de trafikseparerings-lösningar som genomfördes i respektive område behandlas.  

  Idag drygt femtio år efter byggnationen av Sergels torg och Skärholmens centrum, har politiska beslut fattats för att, från och med nästa år, 2020, begränsa användandet av bilar med förbränningsmotorer i Stockholms innerstad. Detta medför att man nu kan se föränd­ringar i området runt Sergels torg, men även på andra platser i staden, där vägbanornas ytor minskats och fått ge vika för ökat utrymme för gångtrafikanter och andra trafikslag såsom små eldrivna skotrar och spårvagnens återkomst.     

  Download full text (pdf)
  BILENS INVERKAN PÅ STADSBILDEN OCH FÖRORTSSAMHÄLLET: STHLM vs SKHLM
 • 74.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Literature and History of Ideas, History of Literature. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Anders Tyrberg, Anrop och ansvar: Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren, Carlsson Bokförlag, Stockholm 20022003In: Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, ISSN 0348-6133, E-ISSN 2002-3871, Vol. 124, p. 409-415Article, book review (Other academic)
 • 75.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Birgitta Trotzig och det katolska2023Other (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 76.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Från nationalhjälte till rikstyrann: Karl XII i det svenska 1800-talets litterära minneskultur2021Conference paper (Refereed)
 • 77.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Från nationalhjälte till rikstyrann: Karl XII i det svenska 1800-taletslitterära minneskultur2023In: Scandinavistica Vilnensis, ISSN 2029-2112, Numrets tema: Memory and Remembrance in Scandinavian Cultures: Political Memory, ISSN ISSN 2029-2112, Vol. 17, no 3, p. 511-537Article in journal (Refereed)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 78.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Förutsättningarna för att läsa och undervisa i klassiker och äldre litteratur i Polen, Sverige och Ukraina2024Conference paper (Other academic)
 • 79.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kto przyznaje pokojowego Nobla?2021In: Polityka, ISSN 2082-4238, no 44, p. 99-99Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 80.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kulturminnet avförtrollat?: Sekularisering och resakralisering i Carl Snoilskys Svenska bilder2022Conference paper (Refereed)
  Download (pdf)
  Abstract
 • 81.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Kulturminnet avförtrollat? Sekularisering och resakralisering i Carl Snoilskys Svenska bilder (1872-1897)2023In: Säkularisierung erzählen: Entwürfe skandinavischer Literatur um 1900 / [ed] Angelika Gröger; Joachim Schiedermair; Franziska Schlichtkrull, Baden-Baden: Rombach Wissenschaft , 2023Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  Cultural Memory Disenchanted? Secularization and Re-sacralization in Carl Snoilsky’s Svenska bilder (1872-1897)

  This article investigates the patterns of secularization and re-sacralization in Carl Snoilsky’s (1841–1903) collection of poems Svenska bilder (1872–1897, Swedish Pictures[KB1]  Images), ranked for a long time as a Swedish classic. The collection turns back to significant events in early modern Swedish history and has been conceived of as a compendium of national cultural memory. As a dedicated adherent of the century’s progressive liberal and democratic ideology, Snoilsky, the article shows, secularizes the historical material of the poems in accordance with four main patterns: autonomization, specialization, depotentiation, and differentiation. However, for the purpose of emphasizing Swedish patriotic values, Snoilsky simultaneously accomplishes a re-sacralization of the collection’s cultural memory by means of some recurrent patterns: ontologization, existentialization, mythization, actualization, etc.

 • 82.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Lyckans dödsmaskin: Bilden av den skandinaviska exceptionalismen hos Emmanuel Mounier, Birgitta Trotzig och Sara Stridsberg2018In: Abstracts, 2018, p. 8-8Conference paper (Refereed)
 • 83.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Lyckans dödsmaskin: Kritiken mot den skandinaviska exceptionalismen hos Emmanuel Mounier, Birgitta Trotzig och Sara Stridsberg2021In: Scandinavian Exceptionalisms: Culture, Society, Discourse / [ed] Jens Bjerring-Hansen, Torben Jelsbak, Anna Estera Mrozewicz, Berlin: Nordeuropa-Institut der Humboldt-Universität , 2021, p. 117-144Chapter in book (Refereed)
 • 84.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Mellan barock och modernism: Några tendenser i svenska Szymborskaöversättningar2018In: Filologiskt smörgåsbord 3: Språk - översättning - litteratur / [ed] Monika Jazowy-Jarmuł, Magdalena Wasilewska-Chmura, Elżbieta Żurawska, Kraków: Jagiellonian University Press, 2018, p. 75-84Chapter in book (Refereed)
 • 85.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Mellan hummer och pölsa - kulinarisk transition i Torgny Lindgrens och Ella Nilssons Maten2018In: Transit - 'Norden' och 'Europa': IASS XXXI 2016 / [ed] Petra Broomans, Ester Jiresch, Janke Klok, Anja Schüppert, Groningen: Barkhuis, 2018, p. 130-141Chapter in book (Refereed)
  Abstract [en]

  The  contribution  investigates  culinary  transitions between  Sweden  and  Europe  in  Torgny Lindgren's and Ella Nilsson's epistolary cookbook, Maten.  Hunger  och  törst  i  Västerbotten(2003) (Food: Hunger and Thirst in Västerbotten). With a theoretical starting point in discourse-analytic approaches to nationalistic ideology, primarily elaborated within cultural studies, the contribution examines uses of the binarity of Sweden/Europe in essentialist and deconstructive practices of the cookbook. The argument comprises three parts. In the first part, the cookbook's conception of Västerbottenian cuisine is scrutinized. It is argued that Lindgren's and Nilsson's construction of gastronomic Västerbottenianness  brings into play a whole range of rhetorical strategies that are usually utilized to construct national cuisines. Västerbottenian cookery is: (a) codified as a normative canon, (b) connected to a specific place, to a historical tradition and to ritualized customs, (c) defined as a restitution project preserving regional heritage from entropy, and (d) organized according to certain culinary icons, each of which mythologically incarnates some part of the "soul" of the region. The second part discusses the position of Europe on the cookbook's gastronomic map. The concept of Europeanness  in Maten  is  shown  to  be constructed as a cultural "Other" and – by analogy with other counter-images – (a) excluded from the field of genuine cookery, (b) smuggled into the cookbook's culinary discourse through devices of disguise and (c) manifest in "typical" Västerbottnian recipes its presence in "typical" Västerbottenian  recipes  by  generating  contradictions,  semantic  displacements  and  aporetic paradoxes.  The  final  part  examines  the  role  of  Sweden  among  the  cookbook's  gastronomic identities.  Unlike  traditional  cookery  books  dedicated  to  Swedish  national  cuisine, Matenproblematizes  the  relationship  between  centre  and  periphery,  constructing  Swedishness  as  a "double"  identity:  both  the  internalized  "Self"  and  the  oppressive  "Other".  Correspondingly, Lindgren  and  Nilsson  have  an  ambiguous,  partly  ironic,  attitude  towards  their  own  local patriotic cuisine project using the notion of "Saminess" to undermine Västerbottenian culinary logocentrism.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 86.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Mellan hummer och pölsa: kulinarisk transition i Torgny Lindgrens och Ella Nilssons 'Maten'2018In: TijdSchrift voor Skandinavistiek, ISSN 0168-2148, E-ISSN 1875-9505, Vol. 36, no 2, p. 99-107Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The contribution investigates culinary transitions between Sweden and Europe in Torgny Lindgren's and Ella Nilsson's epistolary cookbook, Maten. Hunger och törst i Västerbotten (2003) (Food: Hunger and Thirst in Västerbotten). With a theoretical starting point in discourse-analytic approaches to nationalistic ideology, primarily elaborated within cultural studies, the contribution examines uses of the binarity of Sweden/Europe in essentialist and deconstructive practices of the cookbook. The argument comprises three parts. In the first part, the cookbook's conception of Västerbottenian cuisine is scrutinized. It is argued that Lindgren's and Nilsson's construction of gastronomic Västerbottenianness brings into play a whole range of rhetorical strategies that are usually utilized to construct national cuisines. Västerbottenian cookery is: (a) codified as a normative canon, (b) connected to a specific place, to a historical tradition and to ritualized customs, (c) defined as a restitution project preserving regional heritage from entropy, and (d) organized according to certain culinary icons, each of which mythologically incarnates some part of the "soul" of the region. The second part discusses the position of Europe on the cookbook's gastronomic map. The concept of Europeanness in Maten is shown to be constructed as a cultural "Other" and – by analogy with other counter-images – (a) excluded from the field of genuine cookery, (b) smuggled into the cookbook's culinary discourse through devices of disguise and (c) manifest in "typical" Västerbottnian recipes its presence in "typical" Västerbottenian recipes by generating contradictions, semantic displacements and aporetic paradoxes. The final part examines the role of Sweden among the cookbook's gastronomic identities. Unlike traditional cookery books dedicated to Swedish national cuisine, Maten problematizes the relationship between centre and periphery, constructing Swedishness as a "double" identity: both the internalized "Self" and the oppressive "Other". Correspondingly, Lindgren and Nilsson have an ambiguous, partly ironic, attitude towards their own local patriotic cuisine project using the notion of "Saminess" to undermine Västerbottenian culinary logocentrism.

 • 87.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Mellan hummer och pölsa: Kulinarisk transition i Torgny Lindgrens och Ella Nilssons Maten2016Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  En inte obetydlig del av den kulturella transitionen mellan Norden och Europa är kopplad till det kulinariska. Svenska kokböcker har tolkat denna idé- och varucirkulation genom en mängd historiskt och ideologiskt betingade kategorier: det nationella svenska köket, medelhavsmaten, den parisiska bistrotraditionen etc. Föredraget studerar i vilken utsträckning begreppskonstruktioner av det slaget reglerar framställningen av den kulinariska transitionen mellan det utländska, det svenska och det norrländska i Torgny Lindgrens och Ella Nilssons epistolära kokbok Maten. Hunger och törst i Västerbotten (2003). Kokboken har en påfallande ambivalent relation till de kulinariska stereotyperna, som den både slår vakt om och upplöser. Sin subversiva energi hämtar Maten framför allt från en rad litterariserande grepp – ironier, paradoxer, hyperboler, paronomasier, katakreser, metalepser, olika slags musikaliska effekter – som gör den ideologiserade kulinariska diskursen till föremål för munter och mångtydig konstnärlig lek.

 • 88.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Miniintervjuer: 542020In: Ordkonst, ISSN 1402-5418, no 4, p. 54-54Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 89.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Minneskulturell avmytisering och remytiseringi Snoilskys Svenska bilder2023In: Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, ISSN 1897-3035, Vol. 18, no 1, p. 21-43Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The article analyses the relationship between cultural memory and myth in CarlSnoilsky’s poetic cycle Svenska bilder (Swedish Pictures). According to theoreticians, one ofthe primary goals of the 19th-century cultural memory is to consolidate the nation-state. Politically conservative Swedish Romanticism achieves this goal by turning Swedish cultural memory into a kind of national mythology, combining mythical and historical elements. In hiscycle, Snoilsky, a democrat and a liberal, revises the Romantic construction of Swedish nationalmemory by demythicising it. However, the author’s patriotic intentions often lead to the remythicisation of the democratically calibrated events and figures featuring in the cycle. The articleanalyses this dialectic, drawing on the theories of myth by Roland Barthes, Northrop Frye, Carl Gustav Jung, Ernst Casssirer, Mircea Eliade, Max Weber, et al., and supporting them with theintertextual apparatus of Gérard Genette. Among the most important demythicising strategiesin Svenska bilder are mimetic devaluation, archetypal deheroisation, semiotic denaturalisation,and secularisation. Remythicisation in Snoilsky’s cycle is realised either by taking over selectedelements of Romantic cultural memory, or by subjecting liberal cultural memory to mythicising strategies. The most important of these include mimetic valuation, archetypal heroisation,semiotic naturalisation, and sacralisation, i.e. strategies that are in dialectical opposition to thedistinguished strategies of demythicisation.

 • 90.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Jagiellonian University, Poland.
  Mot ett bredare arketextualitetsbegrepp: Den augustinsk-lutherska diskurstypen i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter2021In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, ISSN 0567-8269, E-ISSN 2464-6830, Vol. 2021, no 1, p. 9-36Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  This article has three aims, all of them related to the theory and practice of intertextuality. Firstly, the article makes an attempt to reconstruct the Augustinian-Lutheran type of discourse. A number of modern theologians and historians of philosophy have observed that the main currents within Christian theology have their basis in a specific discourse organiza-tion of textual utterances. With reference to these observations, the article maps out some dominant features of Augustine’s and Luther’s discoursive practices. The type of discourse thus reconstructed contains grammatical, logical-argumentative, narrative and rhetoric-figurative characteristics, and – as a matter of fact – it manifests a high degree of applicability in the field of literary studies. Secondly, the article applies the reconstructed type of discourse to analyze a masterpiece of Swedish twentieth-century literature, the novel Dykungens dotter (The Marsh King’s Daughter, 1985) by Birgitta Trotzig (1929–2013). In several interviews, Trotzig makes evidently contradictory remarks on Augustine and Luther. She dissociates herself from their anthropology at the same time as she hints that their view of human conditions has made a deep impression on her. The article’s application intends to throw light on this precarious hermeneutic situation. The intense presence of the Augustinian-Lutheran type of discourse in the novel made apparent through the application indicates that an interpretation of Trotzig’s writings by means of Augustinian-Lutheran intertexts is hermeneutically motivated in spite of her own negative declarations. Thirdly, the article makes use of the reconstructed type of discourse in order to examin Gérard Genette’s notion of architextuality. There is a theoretical incongruence in his notion. On an explicit definitory level, architextuality includes all types of discourse and modes of enunciation. On a conteptual level, however, the notion of architextuality is constructed on the pattern of literary genres. The article’s application demonstrates that Genette’s notion requires some corrections to live up to its definitory commitments. The Augustinian-Lutheran architext comes into conflict with some of Genette’s linguisticly construed structuralistic categories and demands a more discoursive and hermeneutic way of thinking.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 91.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Odysseus und Sirenen in der schwedischsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts2016In: Odysseen des Humanen: Antike, Judentum und Christentum in der deutschsprachigen Literatur: Festschrift für Prof. Dr. Maria Kłańska zum 65. Geburtstag / [ed] Katarzyna Jaśtal, Paweł Zarychta, Anna Dąbrowska, Frankfurt am Main: Peter Lang Publishing Group, 2016, p. 103-112Chapter in book (Refereed)
 • 92.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  "Om hon från Polen vore här" eller Szymborska på svenska2017Conference paper (Other academic)
 • 93.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Patologins teologi: Om vansinne, synd och skuld hos Birgitta Trotzig2023Conference paper (Other academic)
  Abstract [sv]

  Att Birgitta Trotzigs verk kretsar kring vansinnet är en etablerad sanning i forskningen. Ofta har hennes gestaltning av mental ohälsa tolkats via politiska och postmoderna referenser. Trotzig själv har i olika sammanhang betonat att hon skriver "väldigt religiösa böcker". I mitt föredrag närmar jag mig psykisk sjukdom som tema och diskurs i hennes författarskap utifrån den kristna hamartiologin. Min startpunkt är Kierkegaards psykologiserande teori om synden i Begrebet Angest och Sygdomen till Döden, verk som haft stor betydelse för Trotzigs förståelse av jagets inre dynamik. Dessa klassiska intertexter kompletterar jag med den inflytelserika katolska 1900-talsteologi som i Kierkegaards fotspår försöker inkorporera psykopatologin i syndens sfär. Att denna religiösa systemreferens produktivt kan appliceras på Trotzigs människoskildring försöker jag visa genom en analys av de fyra huvudgestalterna i romanen Dykungens dotter - Mojan, flickan, pojken, gårdskarlen - och deras neuroser. Utifrån de nämnda teologiska teorierna diskuterar jag avslutningsvis varför nåden hos Trotzig inte får generera ett motsvarande psykiskt välmående.

 • 94.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Psykologi och moral i Andreas Bjerres kriminalstudier2013Conference paper (Other academic)
 • 95.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  På spaning efter en ny nationell identitet: Konstruktionen av kulturminne i Carl Snoilskys Svenska bilder2023Collection (editor) (Refereed)
 • 96.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Skandinavisk litteratur i Polens litterära kanon2020In: CSS Conference 2019: Scandinavian Languages and Literatures World Wide / [ed] Robert Ekdahl, Lund: Lund University Open Access, 2020, p. 1-16Chapter in book (Refereed)
  Abstract [sv]

  Vilken plats intar den skandinaviska litteraturen i Polens litterära kanon? Frågan väcker en rad litteraturteoretiska problem. Men låt oss tills vidare lämna dem åt sidan och i stället utgå från två konkreta fall, som dels kan ge inblickar i Polens litteraturkanon och dess skandinaviska halt, dels kan hjälpa oss att precisera begreppen. Mitt val av konkreta studieobjekt låter sig motiveras av att de effektivt kompletterar varandras begränsningar. Det första ger en bra bild av kanons kvantitativa sida men säger relativt litet om de kvalitativa aspekterna. Det andra förvrider de kvantitativa förhållandena men ger ett någorlunda tillförlitligt svar på frågan vad den polska kanoniseringen av skandinavisk litteratur egentligen innebär. Med skandinavisk litteratur avses här – i enlighet med polskt språkbruk – litteraturen från samtliga fem nordiska länder

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 97.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Skandinavisk litteratur i Polens nationella kanon2019Conference paper (Other academic)
 • 98.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Sverige, Norden, världen: Kulturella rum hos Birgitta Trotzig2017In: CSS Conference 2017, "Rethinking Scandinavia": Lund 14-17 juni 2017, 2017Conference paper (Refereed)
  Abstract [sv]

  Birgitta Trotzigs essäer, debattartiklar och intervjuer domineras av två kulturgeografiska storheter – Sverige och Europa – som dels definieras antitetiskt, dels betraktas som varandras spegelbilder. I detta dualistiska världskoncept finns inte plats för Norden som en med egen identitet försedd enhet. Betecknande nog berömmer Trotzig hemstaden Lund inte för att den ligger nära Danmark utan för att den är en integrerad del av kontinenten. Desto starkare aktualiseras Norden i Trotzigs skönlitterära författarskap. Sin största roman, Dykungens dotter (1985), utformar hon som en modern parabel vars två huvudkomponenter – bildledet och sakledet – regleras av var sin nordiska intertext. Att bildledets narration bygger på H. C. Andersens konstsaga ”Dynd-Kongens Datter” (1858) signaleras redan av romanens paratexter och har energiskt kommenterats i receptionen. Mindre uppmärksammat är att sakledets semantiska strukturer i hög grad styrs av Kierkegaards människoförståelse. Genom en närläsning av en nyckelscen i romanen – Mojans möte med dykungen i skogen – demonstrerar föredraget att textens talrika gammal- och nytestamentliga anspelningar kan återföras på Kierkegaards bibelexeges. I ett avslutande steg visar föredraget att de nordiska referenserna trots sin textuella tydlighet aldrig blir dominanter i Trotzigs antropologiska betydelseproduktion. Såväl konceptet Norden som den binära konstruktionen Sverige/Europa undermineras i sista hand av hennes förmodernt präglade essentialism, som genom sitt universalistiska naturbegrepp ogiltigförklarar temporala och spatiala specificeringar.

 • 99.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics. Uniwersytet Jagielloński, Poland.
  Sverige, världen och det frånvarande Norden: Om kulturella rum hos Birgitta Trotzig2018In: Rethinking Scandinavia: CSS publications web quarterly, ISSN 2002-9039, Vol. 2, no 1, p. 1-8Article in journal (Other academic)
 • 100.
  Bak, Krzysztof
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Culture and Aesthetics.
  Tłumacz w roli terapeuty: O Neugerowskim przekładzie Elegii Stagneliusa2022In: Gry międzyludzkie Leona Neugera / [ed] Aleksander Fiut, Elżbieta Jogałła, Elżbieta Tabakowska, Kraków: Wydawnictwo Austeria , 2022, p. 339-348Chapter in book (Refereed)
1234567 51 - 100 of 2323
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf