Change search
Refine search result
150151152153154 7601 - 7650 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 7601.
  Önefäldt, Sofie
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gustafsson, Johanna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Organisationsförändring - en fallstudie om medarbetarengagemang och förankring1999Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  För en lyckad omorganisation krävs det att medarbetarna är delaktiga och engagerade i förändringsprocessen. Uppsatsen är en jämförelse mellan ledningens och medarbetarnas uppfattningar om medarbetarengagemang och förankring vid en omorganisation.

 • 7602.
  Önskog, Jessica
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Johansson, Helene
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kreativitet i produktutvecklingsprocessen: Hinder eller möjlighet för teknikintensiva företags framgång?2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en teknikintensiv produktutvecklingsprocess, där innovationsförmåga och kreativitet tas tillvara på bekostnad av kundbehov, påverkar förutsättningarna för kommersialisering av konsumentprodukter. Om företag i teknikintensiva branscher åsidosätter kundbehov till förmån för kreativitet och innovationsförmåga, tror vi att det kan hindra kommersialiseringsförutsättningarna för en ny innovativ produkt, speciellt med tanke på att försöka erhålla massmarknadens förtroende för produkten. Uppsatsens empiriska underlag utgörs av intervjuer med fyra personer, vilka alla har god kunskap om teknikintensiva företag och/eller kundbehovens roll i produktutvecklingsprocesser. Empiridelen består av respondenternas generella ståndpunkter kring ämnet teknikintensiv produktutveckling och tillvaratagande av kundbehov i den processen. För att uppfylla uppsatsens syfte, har vi med hjälp av en teoretisk referensram och det empiriska underlaget analyserat fram olika slutsatser i form av hinder och möjligheter som påverkar kommersialiseringsförutsättningar för teknikintensiva konsumentprodukter.

 • 7603.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kulturhantering: En grundad teori studie av utländska chefers upplevelser av kulturskillnader och deras sätt att hantera dem2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med vår studie är att skapa en egen teori om hur utländska managers som är aktiva i Sverige upplever och hanterar de kulturskillnader de möter.

 • 7604.
  Örelius, David
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Olsson, Krister
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Tysk, Magnus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Konsumentkooperationen och förtroendet för den: En konsumentundersökning2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Konsumentkooperationen i Sverige har de senaste decennierna upplevt en negativ trend, både när det gäller rörelsens resultat och innehavet av marknadsandelar på detaljhandelsmarknaden. Rörelsens problem grundar sig på att den både vill vara en demokratisk organisation, som sätter ägaren/medlemmens intresse i första hand och en affärsmässig verksamhet som ska konkurrera med andra detaljhandelsföretag på marknadens villkor. Den federativa organisationsform som konsumentkooperationen är uppbyggd efter är även det upphov till problem. Det i form av bland annat kostsamt dubbelarbete och trög handlingsförmåga.

 • 7605.
  Örman, Christoffer
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arkling, Markus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktiekurser & Varumärken: Påverkar aktiekursen synen på företaget och varumärket?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  När ett företag ska genomföra en investering, expandera internationellt eller nationellt så kan en möjlighet att attrahera det riskvilliga kapitalet, vara att börsnotera sig. En börsnotering kan man betrakta som ett sätt för företaget att möta investerare som är villiga att investera pengar i företaget.

 • 7606.
  Örmä, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Golf. En konsumentbeteendestudie om fritidskonsumtion.2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats är en explorativ undersökning av golf som fritidskonsumtion. Den är ett bidrag inom forskningen om konsumentbeteende.

 • 7607.
  Örvell, Magnus
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Orgna, Henrik
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Estetik och intuition i produktutvecklingsprocessen2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen problematiserar estetikens utrymme och ställning i produktutvecklingsprocessen. Utifrån ett praktikfall från företaget Braun åskådliggörs de tekniska, ekonomiska, tillverkningstekniska och estetiska ställningstaganden som måste fattas vid utvecklandet av en ny kaffebryggare. Vårt mål med uppsatsen är att beskriva de metoder som designers och ansvariga använder för att fatta estetiska beslut och i vilken utsträckning som dessa beslut bygger på intiution. Syftet med uppsatsen är att beskriva faktorer som påverkar design och formgivning i ett företag. Ytterligare ett syfte är att närma oss frågan hur formgivare och andra involverade i designprocessen hanterar mötet mellan intuitiva ansatser och rationellt tänkande i valet av formspråk.

 • 7608.
  Öst, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Sköldmark, Mats
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Yazdi, Masih
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Optionsstrutar : Är överavkastning möjligt?2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Optionsstrutar har tecknats för ett antal utvalda företag på Stockholmsbörsen. Strutarna har med systematik tecknats inför företagens kvartalsrapporter och positionen har stängts två dagar efter rapporten. Detta har skett mellan åren 1998 och 2002, det vill säga under en period då börsen varit mer volatil än under tidigare perioder. Syftet med uppsatsen var att undersöka om marknaden prissatte dessa optioner på ett effektivt sätt, det vill säga om optionernas implicita volatilitet var tillräckligt hög innan rapport för att en överavkastning inte skulle vara möjlig.

 • 7609.
  Östberg, Erik Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Yokoichi, Mari
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Huang, Andrea
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Relationers betydelse för etablering i Japan: Utifrån tre svenska IT-företags perspektiv2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Syftet med denna uppsats är att belysa hur tre svenska IT-företags egna uppfattningar om relationers betydelse har påverkat deras handlande inför Japanetableringen. En kvalitativ metod har använts för denna undersökning och intervjuer ligger till grund för resultatet. Vi har studerat hur företagens och marknadens internationaliseringsgrad påverkat deras möjligheter att använda sig av befintliga relationer vid sin etablering samt vilken typ av relation som företagen ansett vara viktiga för etableringen och hur företagens nätverkskompetens och förståelse påverkat deras beslut och handlande. Nätverksteorier och förståelse- och handlingsteori tillämpades för att göra undersökningen. Två av IT-företagen har medvetet skapat relationer med japanska företag för att underlätta etableringen. Det finns hos de tre IT-företagen olika grad av nätverkskompetens som bygger på förståelse för målet och syftet med en specifik relation. De tre IT-företagens förståelse för vad som krävs för att lyckas på den japanska marknaden tycks ha påverkat deras beslut och handlande vid etableringen.

 • 7610.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Consumer behaviour as I see it… What makes a real man?2010In: Consumer Behaviour: A European Perspective / [ed] Michael R Solomon, Gary Bamossy, Søren Askegaard, Margaret K Hogg, Prentice-Hall, 2010, 4, p. 232-234Chapter in book (Refereed)
 • 7611.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Eating out in europe: Picnics, gourmet dining and snacks since the late eighteenth century2005In: Consumption, markets & culture, ISSN 1025-3866, E-ISSN 1477-223X, Vol. 8, no 1, p. 87-91Article, book review (Other academic)
 • 7612.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Is that the patriarchy in your pocket or are you just happy to see me2024Conference paper (Refereed)
 • 7613.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Masculine self-presentation2013In: The Routledge companion to identity and consumption / [ed] Ayalla A. Ruvio and Russell W. Belk, London: Routledge, 2013, p. 129-136Chapter in book (Other academic)
 • 7614.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Masculine to-be-looked-at-ness: Consumption based self-objectification among heterosexual men2022Conference paper (Refereed)
 • 7615.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Masculinity and Fashion2012In: Gender, culture, and consumer behavior / [ed] Cele C. Otnes; Linda Tuncay Zaye, London & New York: Routledge, 2012, p. 255-280Chapter in book (Other academic)
 • 7616.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  No more mister mom: masculinity and consumption2019In: Handbook of research on gender and marketing / [ed] Susan Dobscha, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2019, p. 211-228Chapter in book (Refereed)
 • 7617.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Rethinking (Brand) Coolness as Affective Intensities2024Conference paper (Refereed)
 • 7618.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  The challenge of the ‘new masculinity’: conservative reactions to a new consumption ethos2012In: Nordic fashion studies / [ed] Peter McNeil and Louise Wallenberg, Stockholm: Axl Books, 2012, p. 37-56Chapter in book (Other academic)
 • 7619.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  The Stockholm Syndrome of Branding2024Conference paper (Other academic)
 • 7620.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business, Marketing.
  Vägen till helvetet är kantad av goda intentioner: en kritisk granskning av marknadsföringen2013In: Företagsekonomin och samhället / [ed] Hans Hasselbladh, Mikael Holmqvist, Lund: Studentlitteratur, 2013, 1, p. 273-294Chapter in book (Other academic)
 • 7621.
  Östberg, Jacob
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Zombie Brands and Frankenbrands: A Conceptual Model of Brand Afterlife2024Conference paper (Refereed)
 • 7622.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Askegaard, Søren
  Nordic Consumer Culture: State, Market and Consumers2019Collection (editor) (Refereed)
  Abstract [en]

  Unpacking the complexities of Nordic consumer culture, this edited collection responds to the growing interest in regionalism within consumer research and marketing. By taking a closer look at the interaction between the state and the market in Nordic countries, the authors examine how consumer behaviour is impacted by the region’s unique context. Important elements of Nordic culture are explored, such as its underlying element of mythology and the concept of ‘hygge,’ an object of global consumption. Those studying consumer behaviour, branding, and marketing more generally, will find this book a fascinating contribution to research.

 • 7623.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Graffman, Katarina
  Vi är vad vi köper: Konsumtionskulturen är här för att stanna2018Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 7624.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Hartmann, Benjamin
  Researching the Cultural Roles of Brands2024In: Handbook of qualitative research methods in marketing / [ed] Russell Belk; Cele Otnes, Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing, 2024, 2Chapter in book (Refereed)
 • 7625.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Hartmann, Benjamin J.
  The Electric Guitar – Marketplace Icon2015In: Consumption, markets & culture, ISSN 1025-3866, E-ISSN 1477-223X, Vol. 18, no 5, p. 402-410Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  The electric guitar is an ubiquitous part of contemporary consumer culture. In thisMarketplace Icons contribution, we illuminate the iconicity of the electric guitar and what lies behind its thick layers of distorted riffs, mad soloing escapades and eccentric onstage performances, specifically within the rock genre. The genesis of electric guitar playing involves a series of technological alterations of the guitar that freed it from a mere background instrument allowing for new musical roles. It quickly became apparent that all the technical solutions designed to get rid of what was defined as unwanted noise could be turned “against” the clean tone and instead be used to create a unique sound. The control of these noise elements, such as feedback and distortion, became a core element of mastering the modern electric guitar. Rather than just being a marketplace icon, we argue that the electric guitar is fetishized because both its audio quality – the loudness and the potential roughness of the sound – and its visual looks and onstage performances symbolizes youthful rebellion, the essence of rock and roll.

 • 7626.
  Östberg, Jacob
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Jensen, Tommy
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Black Metal - Bara i döden är vi true2021In: På tal om döden: Essäer / [ed] Emilie Reinhold; Oscar Wandery, Göteborg: Makadam Förlag, 2021, p. 117-134Chapter in book (Other academic)
 • 7627.
  Östberg Morales, Silvia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Människa Dator Interaktion - En studie av SEB-koncernens intranät2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Många av de informationsteknologiska investeringarna som man genomför i dagens företag medför inte de goda resultaten man förväntar sig. Ofta beror detta på att man tar för lite hänsyn, om någon alls, till användaren av de IT-verktyg som designas.

 • 7628.
  Östergren, Karin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Adamsson, Erica
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Goodwill – En rättvisande bild med IAS/IFRS?2004Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Företagets finansiella rapporter ska ge information om dess resultat och ställning. För att dessa ska vara tillförlitliga har den rättvisande bilden fått en central betydelse inom redovisningen och med en strävan efter verkliga värden.

 • 7629.
  Östergrens, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Meza, Susana
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Arbetsmiljösatsningar i stora bolag verksamma i Sverige,2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  En studie i hur några stora bolag verksamma i Sverige idag arbetar med sin arbetsmiljö. Huvudfokus ligger på deras åtgärder för att förebygga sjukskrivningar orsakade av stress och utbrändhet. Beskrivna företag är Stora Enso, Kraft Foods och Hälsobolaget (Skandia Liv, Telia samt Volvo). I uppsatsen belyses hur projekten uppkommit, hur de har verkställts, om arbetet varit effektivt och vilka motiv som legat bakom de olika satsningarna.

 • 7630.
  Österlund, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Andersson, Madeleine
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mattsson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Det krävs två för tango: Om interaktivitet och lärande relationer2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7631.
  Österlund, Daniel
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Mattsson, Johan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Varför bryr sig kunden?: Om kunders vilja att dela med sig2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7632. Österlund, Daniel
  et al.
  Wikström, Solveig
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Marketing.
  Yaklef, Ali
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Management & Organisation.
  Channel integration: an organisational perspective2005In: International Journal of Financial Services Management, ISSN 1460-6712, Vol. 1, no 1, p. 26-40Article in journal (Refereed)
 • 7633.
  Österlund, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Stiller, Ricard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Aktie- och optionsbaserade incitamentsprogram i noterade bolag2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Incitamentsprogram är idag ett väldigt hett ämne. Det debatteras flitigt i medierna och anses allmänt vara ett väldigt ändamålsenligt konkurrensmedel när det kommer till att attrahera och motivera attraktiv och kompetent personal.

 • 7634.
  Österlund, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Stiller, Ricard
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Monetära incitamentsprogram: En hermeneutisk studie2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna uppsats behandlar monetära incitamentsprogram. Syftet med arbetet är att öka förståelsen om varför dessa program introduceras, och detta har vi valt att göra genom att presenteraett antal olika delsyften som de kan uppfylla. De delsyften vilka vi identifierat och häri valt att presentera är motivation, piskan (kontroll), attraheraren, lönesäkringen och rättvisan.

 • 7635.
  Östling, Emil
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Dahlman Olofsson, Carl
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Hong Kong: Wonders Never Cease2001Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning saknas.

 • 7636.
  Östling, Jenny
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Fusion av helägt dotterbolag: En översikt över livscykeln från koncernbildning fram till fusion2005Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Uppsatsen behandlar fusioner i helägda dotterbolag, vilket är den vanligaste formen av fusion. Arbetet syftar till en ökad förståelse av problematiken genom att se på hela livscykeln från omstrukturering, till konsolidering och vidare till själva fusionen med tillhörande problem, vilka främst inriktas på koncernmässig goodwill. Uppsatsen tar sin utgångspunkt i externredovisningen och jämför hur denna samverkar med beskattningen. Inom redovisningen råder förvirring då olika regler gäller för olika typer av bolag, vägen mot internationell harmonisering är lång och förenklingsarbetet går trögt. Harmoniseringen av skatte- och civilrätten har varit mer lyckat. Regleringen från EU har utökats och inom kort finns möjligheter till internationell fusion. Vid en fusion spelar de övervägande företaget har gjort vid förvärvsanalysen och den efterföljande konsolideringen en stor roll för hur värdena överförs till det övertagande bolaget. Redovisningen för över till koncernmässiga värden, medan beskattningen kräver skattemässiga/bokföringsmässiga värden. Problemet har i huvudsak lösts genom att uppskrivning av tillgångar anses tillåtna skattemässigt om dessa tas upp till beskattning. På detta sätt kan redovisning och beskattning alltså ändock utgå från samma värden. Då koncernmässig goodwill finns i koncernredovisningen innan fusionen uppstår ändock problem. Posten härrör sig inte till dotterbolagets räkenskaper såsom beskattningen kräver. Problemet har lösts genom att goodwill inte anses förvärvad av dotterbolaget, vilket krävs enligt skatterätten. Detta medför nekad avdragsrätt vid påföljande avskrivningar. Redovisningen och beskattningen utgår härmed från olika värden i denna situation. Förslag till framtida forskning ligger i hur internationella fusioner kommer att utvecklas praktiskt. Det skulle också vara intressant att se hur fissioner kommer att användas samt i vilken utsträckning de olika omstruktureringsalternativen används i förhållande till varandra i praktiken.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7637.
  Östling, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Czarnik, Ella
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Börsintroduktioner: En studie över den långsiktiga avkastningen för nyintroduktioner på Stockholmsbörsen 1996-20002003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Den akademiska forskningen kring aktieavkastningen för nyintroducerade bolag har konstaterat förekomsten av två anomalier: kortsiktig överavkastning kombinerat med en långsiktig underavkastning. I denna studie analyseras kursutvecklingen för 84 nyintroduktioner genomförda på Stockholmsbörsen under perioden 1996-2000, i syfte att klarlägga huruvida dessa genererar en långsiktig över- eller underavkastning. Härutöver kvantifieras den s.k. underprissättningen, d.v.s. skillnaden mellan introduktionskurs och första handelsdagens slutkurs. För beräkning av den långsiktiga avkastningen används metoderna Cumulative Abnormal Return (CAR) och Buy-and-Hold Return (BHR), som båda bygger på en jämförelse av aktiens avkastning med ett lämpligt benchmark. I denna studie används Affärsvärldens branschindex. Den långsiktiga kursutvecklingen studeras för perioder om 12, 24 och 36 handelmånader.

 • 7638.
  Östling, Johan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Westerlind, Filip
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Förändring i aktiepris på grund av förändrad indexkomposition2003Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  I denna utredning kommer vi att titta närmare på vad som händer med aktiepriset på Stockholmsbörsen när de blir upptagna eller uteslutna från listor/index. Syftet med uppsatsen är att se om det finns en prisförändring för aktier som kan härledas till händelsen att de har adderats/uteslutits från listor/index som återfinns på Stockholmsbörsen. Fiiner vi att ett sådant samband föreligger så skall vi studera hur stor denna förändring är. Vi har testat våra hypoteser med ett t-test, samt grafiskt visat den kumulativa frekvensen för aktiernas över-/underkastning jämfört med marknaden. Vi har inte hittat något generellt statistiskt säkerställt samband mellan förändring i aktiepriset och den händelse att aktien adderas elller uteslutits från index, utifrån de statistiska metoder som vi har används oss av.

 • 7639.
  Östlund Bekele, Mikael
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Larsson, Marcus
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Kundlojalitet hos Svenska Spel: -en konsumentundersökning på den svenska spelmarknaden2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Spelmarknaden har under de senare åren varit objekt för stora omvälvningar då nya aktörer dykt upp på Internet. Detta har lett till att konsumenter fått ett större urval av spelmöjligheter att välja bland, då alternativet numera endast är ett ”klick bort”. Konkurrensen har därmed hårdnat, vilket gjort att det blivit allt viktigare att ha lojala kunder. Detta har ytterligare förstärkts av den uppmärksammade Gambelli-domen som lett till att reklam för spelbolag har ökat markant.

 • 7640.
  Östregård, Jonas
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Slettengren, Anna
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Projektledning och Organisatoriskt Lärande - Symbiotiskt eller Egennyttigt?2002Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vår studie fokuserar på varför och på vilket sätt organisatoriskt lärande skall kopplas ihop med projektledningsteori och hur relationen dem emellan ser ut. Syftet med uppsatsen är att skapa en teorimodell utifrån organisatoriskt lärande och projektledningsteori samt att jämföra denna med empiriska studier förlagda till ABB. Uppsatsen bygger på ett flertal kvalitativa intervjuer med personer som på olika vis är knutna till projektledningsverksamheten på ABB. Vi har bl.a. kunnat konstatera att lärande inom projektledning inte förekommer ur ett fullständigt rationalistsikt perspektiv pga. individens kognitiva begränsningar. Detta får till följd att projektledarna indirekt uttrycker en avsaknad av ett socialt perspektiv inom den utbildningsverksamhet som bedrivs. Vi har vidare funnit att ett symbiotiskt förhållande mellan projektledning och organisatoriskt lärande fungerar i teorin men att detta förhållande är av egennyttig karaktär i den empiriska studien. Dock framträder behovet av det sociala perspektivet inom traditionell projektledningsteori genom projektledarnas problem att hantera komplexiteten i de tillfälliga kontexter som projektorganisationen utgör.

 • 7641.
  Öström, Björn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Valutakursens inverkan på internationella aktiefonder2001Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna kandidatuppsats analyserar i vilken utsträckning valutarisken i en internationell aktie-fond påverkar fondens totala risk. Vidare diskuterar uppsatsen i vilken utsträckning som den-na risk bör tas i beaktande vid en internationell investering.

 • 7642.
  Öström, Celine
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Rönquist, Mia
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Analys av utvärderingsmetod för Event Marketing2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Vårt syfte har varit att ta fram en analysmetod för utvärdering av Event Marketing.Vi har inhämtat kunskap om detta ämne genom litteraturstudier. Vi inleder uppsatsen med att redogöra för hur man kan förstå Event Marketing som marknadsföringsansats. Vi tittar även närmare på olika utvärderingsmetoder som används vid utvärdering av annan marknadsföring. Våran slutsats blev att dessa mycket väl kan användas även vid utvärdering av Event Marketing. Däremot så bör man vid framtagandet av urvalet för utvärderingen särskilt beakta att Event Marketing har som målgrupp inte bara de som deltar i evenemanget. Med andra ord så bör urvalet bestå även av de som inte direkt träffas av evenemangets budskap.

 • 7643.
  Öström, Lars Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wahlbeck, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Microfinance: The commercialization of microfinance and its implications2003Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  The general idea with microfinance is to provide financial services for people that traditionally have been excluded form the formal banking sector. Microfinance strives to make the poor people self-sufficient through granting of loans in order to make them able to grasp opportunities as they come along. This will lead to higher incomes among the poor people and economical development.

 • 7644.
  Öström, Lars Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Wahlbeck, Ulf
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Ahrenby, Daniel
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  ART - alternativ risktransferering: En studie av den framtida utvecklingen av alternativ risktransferering i Sverige.2002Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Alternativ risktransferering (ART) är ett begrepp som innebär finansiering av risker genom alternativa metoder än de som finns tillgängliga genom den konventionella försäkringsmarknaden. Detta innebär ofta att man kombinerar konventionella försäkringslösningar med kapitalmarknadsinstrument. ART lösningar kan även ge tillgång till den stora kapacitet som kapitalmarknaden erbjuder.

 • 7645.
  Öström, Linn
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Passiv kontra Aktiv investeringsstrategi2000Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Finansiell teori förespråkar under antagandet om effektiva marknader en passiv investeringsstrategi investerare. På marknaden tillämpas dock i stor utsträckning aktiv investeringsstrategi. Strategierna baseras på fundamental och teknisk analys och i linje med analysernas prognoser köper och säljer investerare aktier.Målet med aktieurvalet är att skapa överavkastning. Denna överavkastning kan inte konstant under antagandet om effektiv marknad. I denna uppsats studeras aktivt förvaltade fonders performance på den svenska aktiemarknaden. Den syftar till att utmana passiv och aktiv investeringsstrategi genom att kvantitativt undersöka om fondförvaltare har förmåga att utifrån analys förutse framtida aktiepriser och därigenom välja aktier som medför att fonderna överträffar avkastningen genererad av ett valt marknadsindex som representerar den passiva investeringsstrategin. Undersökningen är baserad på M. Jensens studie. Han har utvecklat ett absolut mått för värdering av portföljers performance. Syftet med måttet är att mäta denna förmåga hos fondförvaltare. I undersökningen studeras 10 aktivt förvaltade fonder under tidsperioden 1995-08-31 till 1998-08-31.

 • 7646.
  Öström, Olof
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Gradin Franzén, Christoffer
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, School of Business.
  Post colonial entrepreneurs and postmodern tourists: A qualitative study of micro entrepreneurs in the Gambian tourist sector2004Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Gambia is a nation that for the last forty years has been considerably dependent of its tourism and the revenues it brings. Gambia, a nation with the population of 1,5 million inhabitants, is annually visited by approximately 100 000 tourists. This must be considered a fairly successful rate of visitors for a tourist destination. There are aspects of the Gambian tourism that is less successful though. The majority of the population is very poor and has few possibilities to find ways to change their situation. Our initial interest was based in this fact and a wonder of how the poor inhabitants of Gambia are able to earn money from the visiting tourist and how this ability can be improved.

 • 7647.
  Özlü, Neslihan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Once bitten, twice shy? Relying on one's own experiences or those of others in purchasing timing decisionsManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  For an industrial purchaser, one of the most important goals is to ensure on-time delivery, although, in reality, businesses are exposed to a variety of low-probability but high-impact risksthat can disturb their operations. The way purchasers handle these situations and mitigate risksis not straightforward because the feedback they have gotten from previous transactions, even with usual suppliers that they trust, is complex. Using a data set of purchase instances, we examine the mechanism behind purchasers’ order timing where additional "safety time" is added to avoid late deliveries. Our analysis focuses on the impact of the lateness experienced by the self as well as peers. In the face of unusually late deliveries (i.e., rare events) purchasers rely both on their own experiences and those of their peers. Moreover, our results indicate that purchasers develop safety time strategies based on their interactions with specific suppliers (the exposure measure). When they are exposed to specific suppliers throughout their history of interactions, and in the presence of unusual lateness, they increase safety time economically significant levels. Our findings may inform risk-mitigation actions in an operations setting by highlighting the lasting effects of usual and unusual instances over the historical experience of purchasers.

 • 7648.
  Özlü, Neslihan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  Point forecasts from experience: An empirical examination of judgmental forecastingManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The recent surge in prices brings predictions of future inflation into focus for many businesses. It is striking, however, that the forecasts of professionals with similar background in higher education are inherently heterogeneous. This poses the question of what drives the differences in forecasts. In the literature, different lifetime experiences are cited as a source of diversity (heterogeneity) in forecasts by individuals. We analyze a data set containing the individual point forecasts of monthly inflation rates made by 26 professional forecasters, over a period of 13 years for three different categories of inflation basket items. We find that besides available information, lifetime experience of inflation is a factor affecting the estimates of inflation and explaining the heterogeneity of forecasts. In the apparel category where, relative to other categories, inflation is easier to predict, forecasters rely mainly on available information. Finally, we observe differences across cohorts of forecasters when they are clustered according to lifetime experiences based on demographic data. Our results contribute to the broader literature on experiential effects on the forecasting task. Our findings have practical implications underscoring the need for managers to familiarize themselves with the work history and lifetime experiences of their employees.

 • 7649.
  Özlü, Neslihan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School.
  The Heterogeneity of Behavior in Operations Processes: Empirical Evidence2023Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  Behavioral science research has established that observed human behavior may deviate considerably from model suggestions. In addition to the realization that there is no such thing as standardized human behavior, there are also substantial differences in how people deviate from the model: Different individuals make dissimilar decisions in the same situation when using the same information. Recently, behavioral operations management has seen an increased focus on understanding the role of humans in the decisions and processes these models aim to capture. However, still little is known about the factors that determine the observed behavioral heterogeneity.

  Advancements in technology have made it possible to collect and analyze data at granular levels. The availability of such detailed data has increased the ability of the behavioral sciences to examine behavior with techniques from data science and empirical analysis. Therein lies the possibility of capturing the human role in processes and improving them according to the results.

  The overarching purpose of this dissertation is to enhance the understanding of what drives heterogeneity of behavior in operations processes. To fulfill this purpose, this dissertation presents four studies; each targeting drivers of the heterogeneity in different operations processes. The four studies focus on decision making, determining choices, and forecasting in different empirical settings.

  The first study analyzes the ordering behavior of purchasing agents when placing orders involving uncertain lead times with suppliers. Purchasers seem to rely on their prior encounters with suppliers and add safety times depending on the type and recency of their experiences with them. This behavior may lead to early ordering to avoid late deliveries. Our results inform behavioral operations by examining the mechanism behind experiential learning in an industrial setting. The second study explores e-commerce customers’ choices of fulfillment methods. It disentangles the importance of a customer’s perceived delivery convenience from factors such as order fulfillment speed and price of delivery.

  The third study investigates industrial purchasing again, this time analyzing how purchasers time their orders depending on previous experiences with specific suppliers and the experiences of peers. Our findings contribute to the literature on supply chain disruptions and the effect of rare events on an individual’s ordering decisions, and highlight how individuals learn from their own as well as from peers' experiences. The fourth study focuses on the effect of lifetime experiences on professionals who are tasked with forecasting inflation over an extended period. We provide evidence that systematic differences in forecasts of inflation across generations of economic forecasters are due to varied lifetime experiences. This outcome adds to the literature on experiential effects by emphasizing the importance of individual judgment versus available information in forecasting tasks.

  All studies use field data collected from several companies to explore drivers of behavioral heterogeneity in operations processes. Their findings permit a better understanding of what drives variations of behavior in different operations settings, which through further elaboration and research can help businesses set more targeted policies and management priorities.

  Download full text (pdf)
  The Heterogeneity of Behavior in Operations Processes: Empirical Evidence
  Download (jpg)
  Omslagsframsida
 • 7650.
  Özlü, Neslihan
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Stockholm Business School, Operations Management.
  Demirel, Guven
  Better safe than sorry: An empirical investigation of the role of purchaser experienceManuscript (preprint) (Other academic)
  Abstract [en]

  The lead times of suppliers vary considerably, causing manufacturers to suffer from low service levels and also to accumulate material and product inventories. Although various inventory control and production planning models have been studied in the operations management literature, there is scant research on the behavioral aspects of purchasing decisions beyond the ordering quantity. Drawing on transaction-level purchasing data from a large European manufacturer, we investigate the purchasers' ordering behavior under variable lead times. We examine the learning of the purchasers from their experiences with the suppliers, in terms of both how many encounters they had with the suppliers and how the experiences went. We apply two-part regression models with fixed effects to estimate the effects of purchaser experience and past supplier performance. Our analysis reveals insights into the purchasers' learning process, indicating that they rely on their prior encounters with suppliers and change their ordering behavior as they gain experience. We show that the decision to add positive safety time is driven mainly by supplier performance. With experience, purchasers become more eager to use safety time as a buffering strategy, while simultaneously learning not to overreact to past supplier performance. Furthermore, purchasers give higher weights to the normalized lateness/tardiness of their most recent encounters than to earlier ones. Our results highlight the importance of understanding the behavioral aspects that impact purchasing operations, due to which employees might have objectives that are misaligned with the company goals. This finding also points to a need for further automation of ordering tasks as well as the incorporation of behavioral factors to decision support systems.

150151152153154 7601 - 7650 of 7658
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf