Change search
Refine search result
12 1 - 50 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf
Rows per page
 • 5
 • 10
 • 20
 • 50
 • 100
 • 250
Sort
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
 • Standard (Relevance)
 • Author A-Ö
 • Author Ö-A
 • Title A-Ö
 • Title Ö-A
 • Publication type A-Ö
 • Publication type Ö-A
 • Issued (Oldest first)
 • Issued (Newest first)
 • Created (Oldest first)
 • Created (Newest first)
 • Last updated (Oldest first)
 • Last updated (Newest first)
 • Disputation date (earliest first)
 • Disputation date (latest first)
Select
The maximal number of hits you can export is 250. When you want to export more records please use the Create feeds function.
 • 1.
  Adolphson, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Livsfrågor i praktiken: Utdrag ur en forskningsrapport2009In: Religion & Livsfrågor, ISSN 0348-8918, Vol. 40, no 4, p. 18-19Article in journal (Refereed)
 • 2.
  Adolphson, Margareta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Två terminer - eller jag som trodde att jag kunde...2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 3.
  Arevik, Sten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Vilket tänkande kräver SO-undervisningen? : en kognitiv undervisningsmodell exemplifierad med ett SO-arbetsområde i åk 9 / Sten Arevik, Ove Har[t]zell1997In: Häften för didaktiska studier, 47, ISSN 9176563499, p. 1-48Article in journal (Refereed)
 • 4.
  Arevik, Sten
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Hartzell, Ove
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Att göra tänkandet synligt: en bok om begreppsbaserad undervisning: en bok om begreppsbaserad undervisning2007Book (Other academic)
 • 5.
  Arevik, Sten
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Hartzell, Ove
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Kejsarens nya kläder2007In: Didaktiskt Forum, Vol. 1, p. -251Article, review/survey (Other academic)
 • 6.
  Berglund, Mirjam
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Orientalistisk islambild?: Bilden av islam i tre religionsläroböcker för grundskolans senare år.2009Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Med utgångspunkt i postkolonial teori är syftet med uppsatsen att undersöka huruvida bilden av islam i tre läroböcker för religionskunskap för grundskolans senare år ger uttryck för orientalism. Uppsatsen söker svar på frågorna: Hur uttrycks en föreställning om ’vi’ och ’dem’ i text och bild? Vilken islambild skapas utifrån detta? I vilken mån är läroböckernas islambild orientalistisk?

  Med en kvalitativ innehållsanalytisk metod undersöks formuleringar och beskrivningar i texterna om islam i Religion och liv 9, SO Direkt Religion och Religion Punkt SO 3. Läroböckernas bilder undersöks på två sätt: i vilka länder som avbildade muslimer, islamiska platser och föremål befinner sig samt på vilket sätt de avbildas – med blicken riktad mot bildens betraktare; underifrån, ovanifrån eller i ögonhöjd med betraktaren samt på nära, medellångt eller på långt avstånd.

  Uppsatsens slutsats är att det i de tre läroböckerna ges uttryck för en föreställning om ’vi’ och ’dem’ på ett sätt som framställer ’dem’ som annorlunda ’oss’, att ’de’ befinner sig på ett geografiskt och socialt avstånd från ’oss’ och att ’de’ är underlägsna ’oss’. Den islambild som utifrån detta skapas är orientalistisk. Islambilden är dock något olika i de olika läroböckerna. I Religion och liv 9 är islambilden starkt orientalistisk, i SO Direkt Religion är den orientalistisk och Religion Punkt SO 3 svagt orientalistisk.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 7.
  Bronäs, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Demokrati i samhällsundervisningen - kunskap eller fostran?2003In: Kobran, nallen och majjen: tradition och förnyelse i svensk skola och skolforskning / [ed] Staffan Selander, Stockholm: Myndigheten för skolutveckling, forskning i Focus , 2003, no 12, p. 189-204Chapter in book (Other academic)
 • 8.
  Bronäs, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Demokratins ansikte - vilken bild av demokrati visas i samhällskunskapsböcker för gymnasiet?2003In: Demokrati och lärande. Om valfrihet, gemenskap och övervägande i skola och samhälle / [ed] Britta Jonsson & Klas Roth, Lund: Studentlitteratur , 2003, p. 177-202Chapter in book (Other academic)
 • 9.
  Bronäs, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  .... Kan min lärare vara min vän. En kort betraktelse över lärarprofessionen2008In: Antologin Tekst som flytter grenser, p. 10-Article in journal (Refereed)
 • 10.
  Bronäs, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Mötesplats eller tomrum - funderingar kring en akademisk professionsutbildning.2006In: Verklighet, verklighet- teori och praktik i lärarutbildning. / [ed] Bronäs, Agneta & Selander, Staffan, Stockholm: Norstedts Akademiska förlag , 2006, 2, p. 1-223Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 11.
  Bronäs, Agneta
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Ämnesdidaktik som undervisningskonst: funderingar utifrån några aristoteliska begrepp2008In: Didaktikens forum, ISSN 1652-2583, no 2, p. 86-97Article in journal (Other academic)
 • 12.
  Bronäs, Agneta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities. Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Runebou, Niclas
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Ämnesdidaktik  - en undervisningskonst2010 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 13.
  Bronäs, Agneta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Selander, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Samhällskunskap som skolämne2002In: Stockholm Library of Curriculum Studies, ISSN 1403-4972, 0349-1145, no 10, p. 75-84Article in journal (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 14.
  Bronäs, Agneta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Selander, Staffan
  Stockholm University, Faculty of Social Sciences, Department of Didactic Science and Early Childhood Education.
  Teorins praktiker - praktikens teorier2006In: Verklighet, verklighet.: Teori och praktik i lärarutbildning., Norstedts Akademiska Förlag, Stockholm , 2006, p. 11-23Chapter in book (Other academic)
 • 15.
  Bronäs, Agneta
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Selander, StaffanStockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Verklighet, verklighet: Om teori och praktik i lärarutbildning2006Collection (editor) (Other academic)
 • 16.
  Buskas, Malin
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Nilsson, Stina
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Mötet mellan elev och undervisningsinnehåll: Vad lär elever i olika undervisningsmetoder?2008Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Sammanfattning

  Detta arbete behandlar olika undervisningsmodeller inom samhällsorienterande ämnen. Syftet med en sådan undersökning har varit att se vad som skiljer olika undervisningspraktiker från varandra och vad elever lär i respektive praktik. Undervisningen benämns som antingen fri eller traditionell. Studien tillämpas utifrån ett fenomenografiskt perspektiv och sker i form av observationer och intervjuer av lärare och elever. I och med att undersökningen fokuserar på olika sätt att undervisa, har undersökningen även inspirerats av metoden learning study. Texten väver på ett framträdande sätt samman teoretiskt och praktiskt perspektiv.

  Den slutsats vi kan dra av undersökningen är att elever oavsett undervisningsmetod kan utveckla samma begåvningar. Det som däremot är avgörande för vad eleven lär, är beroende av hur undervisningsinnehållet presenteras.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 17.
  Edberg, Natalie
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Den ekonomiska tillväxten: -som den presenteras i fyra aktuella läroböcker för gymnasiet2011Independent thesis Advanced level (professional degree), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Denna studie söker ta reda på på vilket sätt den ekonoiska tillväxten presenteras i läroböcker i Samhällskunskap A för gymnasiet. Frågeställningarna är: Vilka olika infallsvinklar ges begreppet ekonomisk tillväxt i de studerade läroböckerna för samhällskunskap A ?och Problematiserar eller problematiserar inte dessa läroböcker kring begreppet ekonomisk tillväxt? Den metod som använt är textanalys. Med hjälp av olika presenterade infallsvinklar av den ekonomiska tillväxten studeras fyra läroböcker vilket tydliggör vilka infallsvinklar som tas upp i de olika böckerna. Vidare har de olika infallsvinklarna givits en antingen problematiserande eller en icke-problematiserande karaktär. Därmed har det gått att spåra om läroböckerna problematiserar kring begreppet ekonomisk tillväxt eller inte. Resultatet visar att samtliga läroböcker har flera olika infallsvinklar och de flesta fokuserade på de ekonomiska fördelarna med den ekonomiska tillväxten. På frågan huruvida läroböckerna problematiserade begreppet eller inte visade det sig att en lärobok inte alls gjorde det, en annan gjorde det i ganska liten utsträckning, en tredje lärobok problematiserade i större utsträckning och den fjärde läroboken hade en genomgående problematiserande hållning till begreppet ekonomisk tillväxt.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 18.
  Falkevall, Björn
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Livsfrågor - ett flugpapper att fastna på?2008In: Religion och livsfrågor, ISSN 0347-2159, no 2, p. 10-11Article in journal (Refereed)
 • 19.
  Falkevall, Björn
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Livsfrågor: vad? varför? & hur?2009In: Religion och livsfrågor, ISSN 0348-8918, Vol. 40, no 4, p. 10-12Article in journal (Other academic)
 • 20.
  Falkevall, Björn
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Thor, Annika
  Wärmegård, Ewa
  Religion - människor och tro2001 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 21. Finnbogason, Gunnar E.
  et al.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  A Need for Security and Trust: Life Interpretation and values among Icelandic teenagers2006In: Nordic Perspectives on Religion Spirituality and Identity: Yearbook 2006 of the Department of Practical Theology, University of Helsinki., 2006, p. 271-284Chapter in book (Other academic)
 • 22.
  Fried, Heidi
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  En överlevandes betraktelse när 60 är har gått: att minnas och att lära av historien2010In: Pedagogik som motstånd / [ed] Gunilla Alba & Ylva Wibaeus, Stockholm: Svenska Korczaksällskapet , 2010, 1, p. 9-14Chapter in book (Refereed)
 • 23.
  Gnestadius Kronwall, Annika
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Hälsofrämjande ledarskap: En intervjustudie med chefer2010Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 15 credits / 22,5 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  In this study the purpose has been to find out how managers see on health promotion work in their profession. To perceive the managers experience in their leadership this study is based on qualitative interviews. The theoretical frame assume from the conception health promotion leadership and Bolman & Deals different perspectives in organisation and leadership.

  The results showed that the managers worked with health promotion leadership as like act as a good example, take the co-worker seriously and show that they care. The managers also tried to encourage the co-workers to physical activity and they point at a co-worker who is not feel so well psychical presumably not feel so well physical either. As a manager listen and really care saw the managers as an important aspect to promote the psychosocial health at the place of work. The managers considered further that there were many possibilities to a health promotion leadership, their own interest and engagement was the first instrument. The managers saw obstacles who could relate for instance to lack of time, economics and reorganizations. The healthy factors were nothing managers worked with but instead the organisation looked mostly on different sick numbers like longtermssickleave, sick leave etc

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 24.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Att vara kroppssubjekt: ett fenomenologiskt bidrag till feministisk teori och religionsfilosofi2002In: Studiea philosophiae religionis, ISSN 0346-5446, no 23, p. 1-23Article in journal (Refereed)
 • 25.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Har du Hört historien om Rut, moabitiskan?2000In: Årsbok 2000 - Föreningen Lärare i Religionskunskap, ISSN 0347-2159, Vol. 33, no 4, p. 1-10Article in journal (Refereed)
 • 26.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Livsfrågeområdets didaktik2009In: Religion och livsfrågor, ISSN 0348-8918, Vol. 40, no 4, p. 14-17Article in journal (Refereed)
 • 27.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Om livsförtroende och "den glittrande mörkervattenblicken"2010In: Religionsfilosofisk introduktion: existens och samhälle / [ed] Catharina Stenqvist och Eberhard Herrmann (red.), Stockholm: Verbum , 2010, Vol. 1, p. 49-64Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 28.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Varför skall vi minnas: En filosofisk betraktelse2010In: Pedagogik som motstånd / [ed] Gunilla Alba & Ylva Wibaeus, Stockholm: Svenska Korczaksällskapet , 2010, 1, p. 15-28Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 29.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  ”I don’t believe the meaning of life is all that profound”: A study of Icelandic teenagers’ life interpretation and values2008Doctoral thesis, comprehensive summary (Other academic)
  Abstract [en]

  What do teenagers recount about themselves and their interpretation of life and values, and what characterises individual teenagers’ perceptions and statements? What is the relation between teenagers’ life interpretation and values and social circumstances? What challenges to school religious education do the teenagers’ perceptions and statements represent? These questions are central to the study Icelandic Teenagers’ Life Interpretation and Values.

  The purpose of the study was to investigate some central elements in teenagers’ life interpretation so as to discuss the results in terms of social circumstances in Iceland and of school religious education. The background is that Icelandic society, having been relatively homogeneous, has changed during the past few years with increased plurality.

  The material the study was based on consists of interviews with Icelandic teenagers. In four articles included in the thesis different parts of the material collected are interpreted using a hermeneutic approach. The main result showed that the teenagers were in a field of tension between homogeneity and plurality on the one hand and security and insecurity on the other. The main trends in the material indicate a common reference framework at the same time as plurality emerges in the teenager’s verbal expressions; and while most spoke of their happiness and security, there was also awareness of the risk and threat that can transform the situation.

  The material exhibited greater variation within each school than between schools. This suggests the effect of plurality on the younger generation in Iceland. Given this variation among individuals it is urgent to find an approach to religious education that takes greater account of the different pupils’ backgrounds, personal experience and existential questions.

  Download full text (pdf)
  FULLTEXT01
 • 30.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Life interpretation and religion among Icelandic teenagers2009In: British Journal of Religious Education, ISSN 0141-6200, E-ISSN 1740-7931, Vol. 31, no 1, p. 3-15Article in journal (Refereed)
  Abstract [en]

  Does religion play any specific part in Icelandic teenagers' life interpretation? This paper examines Icelandic teenagers' talk about religion and presents some of the findings in interviews with teenagers in a qualitative research project. The focus is especially on how three individuals express themselves about the influence of religion on their lives and why they do so. The aim is to explore some important aspects of the life interpretation of Icelandic teenagers with special attention to religion.

 • 31.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  ‘To be honest and truthful’: Central values in the life interpretation among Icelandic teenagersIn: Religious education and diversity – Nordic perspectivesChapter in book (Other academic)
 • 32.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  ‘You try to be cheerful but sometimes you fail’: Adversity, sorrow and death in life interpretation among Icelandic teenagersManuscript (preprint) (Other academic)
 • 33.
  Gunnarsson, Gunnar J.
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Grönlien Zetterqvist, Kirsten
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Livet tillfrågas: teoretiska förutsättningar för en livsfrågeorienterad religionsundervisning2009Report (Other academic)
  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 34.
  Gustafsson, B Eric
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Filosofi: en skola för frihet?: Om Unescos filosofiarbete och legitimitetsfrågan2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [sv]

  Detta arbete är en uppsats på avancerad nivå inom det utbildningsvetenskapliga fältet och undersöker hur skolämnet filosofi legitimeras utifrån Unesco:s filosofiarbete. Utgångspunkten är vad som kallas de didaktiska grundfrågorna – eller Vad?, Hur? och Varför? ett visst ämne studeras  – och uppsatsen berör således även filosofididaktik i stor utsträckning.  Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur filosofiämnet legitimeras eller rättfärdigas, och mer specifikt hur Unesco  rättfärdigar filosofiundervisning. Forskningsfrågorna för uppsatsen är: Hur ser Unescos svar på legitimitetsfrågan ut?, Hur argumenterar Unesco  för svaret? och Vad får Unescos svar på legitimitetsfrågan för innebörd på filosofiundervisningen? Tillvägagångssättet för att kunna svara på dessa frågor har varit en beskrivning, tolkning och värdering av Unescos filosofiarbete.  Studieobjektet är i första hand Unescos rapporter om filosofi. Unesco har under hela verksamhetens historia gjort undersökningar och släppt rapporter om filosofins ställning i världen och skolsystemen, och under 2000-talet har ett omfattande arbete  gjorts  i hopp om att  öka filosofi och filosofins roll i utbildningsväsendet världen över.  Unescos svar på legitimitetsfrågan blir enligt undersökningen att filosofiundervisning är ett redskap för att skapa fritänkande individer och en mer demokratisk värld. Detta svar på legitimitetsfrågan problematiseras avslutningsvis. 

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 35.
  Hansen, Marianne
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Teaterföreställning i skolan.: En kvalitativ studie om hur teaterlärare arbetar på gymnasieskolans estetiska program med att skapa teaterföreställningar.2011Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 10 credits / 15 HE creditsStudent thesis
  Abstract [en]

  Abstract

  In this study I have done an interview with six different teachers of theater in three different upper secondary schools in the area ofStockholm. The study describes how the teachers work in creating a theatrical performance at the school. The questions in the study were: How do the teachers create a theatrical performance in school? Which viewpoints did the teachers have about the advantage of a certain method? Are other subjects than theater involved in the performance? What do the theatherteachers think of the educational value for the pupils when creating a theatrical performance? The method is qualitative and every interview lasted for at least an hour. Because of the long duration of the interviews I used a tape recorder to register the whole information which I later transcribed in smaller parts. The answers were analyzed from an art pedagogical perspective according to the definition by Mia Sternudd.

  In this study I found that all teachers worked with a written text when they created a performance. Some teachers in the study sometimes used improvisation. All teachers were working with trainings of concentration and fantasy and the foundation for them all were the techniques of Stanislavskij. Democracy of pupils was present in the creation of a performance, but usually the teacher had the last word to be told. In some of the schools the teachers worked with integration of subjects. In these cases integration usually was with Swedish or English. The cooperation with integration of subjects generally was very time-consuming. All teachers in the study thought that the creation of a theatrical performance in school creates a good cooperation and a good working climate. The teachers thought that the pupils by working with theater in school learned to cooperate, to take responsibility and to respect each other, qualities which are important when the pupils later are going to function as citizens in a democratic society.

  Download full text (pdf)
  fulltext
 • 36.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Barnkonventionens föregångare.: Anteckningar om den polske läkaren och pedagogen Janusz Korczak.2001In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, no 2, p. 15-25Article in journal (Refereed)
 • 37.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Det pedagogiska kulturarvet: Traditioner och idéer i svensk undervisningshistoria2005 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 38.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Forskarutbildning som kompetens utveckling2007In: En klass för sig - om  forskning och forskarutbildning vid lärarhögskolan i Stockholm / [ed] Andrée, Maria , Borgström, Lena & Hammarström-Lewenhagen, Birgitta (red), Stockholm: HLS-förlag , 2007, 1, p. 1-10Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 39.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Fyrtio år2009In: Religion och livsfrågor, ISSN 0348-8918, Vol. 40, no 4, p. 6-9Article in journal (Refereed)
 • 40.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Förord2010In: Pedagogik som motstånd / [ed] Gunilla Alba & Ylva Wibaeus, Stockholm: Svenska Korczaksällskapet , 2010, 1, p. 7-Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 41.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Granskning av utbildningar i pedagogik: Den historiska utvecklingen av pedagogikämnet2009Report (Other academic)
 • 42.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Janusz Korczak and The Century of the Child.1994In: Scandinavian Journal of Educational Research, ISSN 1470-1170, Vol. 38, no 2Article in journal (Refereed)
 • 43.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Kontraster som drivkraft- paradoxer i det svenska utbildningssystemet2009In: Uppdrag mångfald Lärarutbildning i omvandling / [ed] Carlson, Marie & Rabo, Annika, Umeå: Borea Bokförlag , 2009, 1, p. 295-319Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 44.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  "Noen kan og noen kan ikke - er det slik?"2008In: Barnet i trosopplaeringen:Pedagogiske og teologiske refleksjoner over barneteologi, spiritualitet og livssyn, ISSN 8271128655, 9788271128654, Vol. 2, p. 1-183Article in journal (Refereed)
 • 45.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  "Skolans religionsundervisning, synen på elevens och de didaktiska frågorna, några reflektioner"2008In: Didaktikens Forum, ISSN 1652-2583., no 3Article in journal (Refereed)
 • 46.
  Hartman, Sven
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter2003 (ed. 1)Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 47.
  Hartman, Sven
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Hartman, RosMari
  Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter av John Dewey2004 (ed. 4)Book (Other academic)
 • 48.
  Hartman, Sven
  et al.
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Torstenson-Ed, Tullie
  Barns tankar om livet2007Book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 49.
  Irisdotter Aldenmyr, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  Att vara en förebild - mellan moralisk relativism och auktoritärt ledarskap2010In: Pedagogik som motstånd / [ed] Gunilla Alba & Ylva Wibaeus, Stockholm: Svenska Korczaksällskapet , 2010, 1, p. 55-66Chapter in book (Other (popular science, discussion, etc.))
 • 50.
  Irisdotter Aldenmyr, Sara
  Stockholm University, Faculty of Humanities, Department of Education in Humanities and Social Sciences.
  "Det priva livet och den gemensamma skolan. Diskursetisk diskussion kring skolans hantering av privatlivsfrågor i ett pluralistiskt, marknadiserat samhälle"2007In: Utbildning och Demokrati, ISSN 1102-6472, E-ISSN 2001-7316, ISSN ISSN 1102-6472, Vol. 16, no 3Article in journal (Refereed)
12 1 - 50 of 95
CiteExportLink to result list
Permanent link
Cite
Citation style
 • apa
 • ieee
 • modern-language-association-8th-edition
 • vancouver
 • Other style
More styles
Language
 • de-DE
 • en-GB
 • en-US
 • fi-FI
 • nn-NO
 • nn-NB
 • sv-SE
 • Other locale
More languages
Output format
 • html
 • text
 • asciidoc
 • rtf