Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
  • Fritekst AX
Läs mer om att söka i DiVA här: Söka i DiVA
Limit the search further
  • Fulltekst
   Kun dokumenter med fulltekst i DiVA
  • And
   Publiseringsår
   FraTil
  • And
   Organisasjon(id)
   Bla
   Inkluder også tidligere navn
  • And
   Serie
   • -
   • ACES rapport / Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi
   • Anthropology & Society
   • A preprint from Stockholm University, the Department of Philosophy
   • Arbetsliv i omvandling (Opphørt 2008-09-02)
   • Arkiv avhandlingsserie
   • Asian cultures and modernity
   • August Strindbergs samlade verk: nationalupplaga
   • Avhandling i geografi med naturgeografisk inriktning
   • Avhandling i kvartärgeologi
   • Avhandlingsserie / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Avhandlingsserie / Naturgeografiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2008-09-02)
   • Barockakademiens skriftserie
   • Basic readings in culture and aesthetics
   • Bidrag till Kungl. vetenskapsakademiens historia
   • Centre for Social Research on Alcohol and Drugs
   • Centrum för barnkulturforskning
   • Centrum för genusstudiers skriftserie
   • Chinese Culture Series
   • Coast to Coast-Book
   • Corpus Troporum
   • CRISMART
   • Cynegetica Anglica
   • Dans - forskning och utveckling
   • Didactica Slavica
   • Didactica Slavo-Baltica
   • Dissertations at the Centre for Social Research on Alcohol and Drugs (SoRAD) (Opphørt 2018-02-27)
   • Dissertation series / Stockholm University Demography Unit
   • Dissertations from the Department of Physical Geography (Opphørt 2019-03-15)
   • Dissertations in Bilingualism
   • Dissertations in Economics
   • Dissertations in Physical Geography
   • Dissertations in Translation and Interpreting Studies
   • Doctoral thesis from the department of mathematics and science education
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik
   • Doktorsavhandlingar från JMK
   • Doktorsavhandlingar från Pedagogiska institutionen, Stockholms universitet (Opphørt 2011-02-07)
   • Doktorsavhandlingar i språkdidaktik - Dissertations in Language Education
   • Eidos: Skrifter från konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet
   • Études de philologie slave
   • Forskning om teckenspråk (Online)
   • Forskningsrapport (Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning)
   • Forskningsrapporter / Stockholms universitet, Institutionen för franska och italienska: cahiers de la recherche
   • GEM rapport
   • Health Equity Studies (Opphørt 2022-10-18)
   • Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet
   • Jernkontorets bergshistoriska skriftserie
   • Kulturgeografiskt seminarium: rapporter, meddelanden, uppsatser från Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet
   • Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska serien (Opphørt 2008-09-02)
   • Kust till kust-böcker
   • Malmö Studies in Sport Sciences (Opphørt 2008-09-02)
   • Master's degree studies from the Institute of International Education / Stockholm University
   • Matematikdidaktiska texter
   • Meddelanden från Avdelningen för slaviska språk
   • Meddelanden från Kulturgeografiska institutionen vid Stockholms universitet
   • Meddelanden från Slaviska institutionen (Opphørt 2018-09-23)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologi och geokemi (Opphørt 2010-03-01)
   • Meddelanden från Stockholms universitets institution för geologiska vetenskaper
   • MINS: Meddelanden från Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet
   • Monografier utgivna av Stockholms stad
   • Monographs/Institute of Latin American Studies
   • Monograph series / Institute for International Economic Studies, University of Stockholm
   • Musikvetenskapliga publikationer
   • Nordiska museets handlingar (Opphørt 2008-09-02)
   • Phonetic Experimental Research at the Institute of Linguistics, University of Stockholm (PERILUS)
   • Plants & Ecology
   • PRIM-gruppen
   • Quaternaria. Ser. A
   • Rapport / Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet
   • Rapporter / Stockholms universitet, Psykologiska institutionen
   • Rapporter från Arkeologiska forskningslaboratoriet
   • Rapporter från Östersjöcentrum
   • Rapporter i matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
   • Rapporter om undervisning och lärande i högre utbildning
   • Rapport från PRIM-gruppen
   • Rapport i socialt arbete
   • Report Series / Department of Computer & Systems Sciences
   • Research Report / Department of Statistics, Stockholm University
   • Research report / Mathematical Statistics
   • Research report / Stockholm Environment Institute
   • Research reports / School of Business, Stockholms universitet
   • Research Reports in Mathematics
   • Research Reports in Public Health Sciences
   • Romanica Stockholmiensia
   • Schriften des Germanistischen Instituts Universität Stockholm
   • SCORE rapportserie
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University
   • Seminar Paper / Institute for International Economic Studies, Stockholm University. (Online)
   • SICS dissertation series
   • Skrifter från Centrum för musikpedagogisk forskning
   • Skrifter från forskningsprojektet Flexibilitet som tradition, Ängersjöprojektet (Opphørt 2008-09-02)
   • Skrifter utgivna av Religionshistoriska avdelningen vid Stockholms universitet
   • Skrifter utgivna av Svenska barnboksinstitutet
   • Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet
   • Stockholm Archaelogical Reports
   • Stockholm Centre for Commercial Law
   • Stockholm cinema studies
   • Stockholm contributions in geology
   • Stockholm East Asian monographs
   • Stockholm economic studies
   • Stockholm economic studies. Pamphlet series
   • Stockholm English Studies
   • Stockholmer germanistische Forschungen
   • Stockholm Fashion Studies
   • Stockholm German and Dutch Studies
   • Stockholm marine archaeology reports
   • Stockholm Oriental Studies
   • Stockholm Research Reports in Demography
   • Stockholm Slavic Papers
   • Stockholm Slavic studies
   • Stockholm Studies in Archaeology
   • Stockholm studies in Baltic languages
   • Stockholm studies in classical archaeology
   • Stockholm studies in comparative religion
   • Stockholm Studies in Culture and Aesthetics
   • Stockholm studies in economic history
   • Stockholm studies in educational psychology
   • Stockholm studies in English
   • Stockholm studies in ethnology
   • Stockholm studies in film history
   • Stockholm studies in Finnish language and literature
   • Stockholm studies in history
   • Stockholm studies in history of art
   • Stockholm studies in history of literature
   • Stockholm studies in human geography
   • Stockholm Studies in International Relations
   • Stockholm studies in linguistics
   • Stockholm studies in modern philology
   • Stockholm studies in musicology
   • Stockholm studies in philosophy
   • Stockholm studies in politics
   • Stockholm studies in psychology
   • Stockholm Studies in Public Health Sciences
   • Stockholm Studies in Romance Languages
   • Stockholm studies in Russian literature
   • Stockholm studies in Scandinavian philology
   • Stockholm studies in social anthropology
   • Stockholm studies in social policy and welfare
   • Stockholm studies in social work
   • Stockholm studies in sociology
   • Stockholm studies in statistics
   • Stockholm studies in theatrical history
   • Stockholm studies in the history of ideas
   • Stockholm studies on social mechanisms
   • Stockholms universitetsbiblioteks rapportserie
   • Stockholm theatre studies
   • Stress Research Reports
   • Studia Baltica Stockholmiensia
   • Studia Fennica Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia
   • Studia Graeca Stockholmiensia. Series Neohellenica
   • Studia Hungarica Stockholmiensia
   • Studia juridica Stockholmiensia
   • Studia Latina Stockholmiensia
   • Studier i musikvetenskap
   • Studier i språkdidaktik – Studies in Language Education
   • Studier i stads- och kommunhistoria
   • Studies in classical archaeology (Opphørt 2013-04-26)
   • Studies in comparative and international education
   • Studies in Curating Art
   • Studies in educational sciences
   • Studies in North-European archaeology
   • Studies in North-European archeology. Series B
   • SULCIS reports and working papers
   • Sverige under kalla kriget (Opphørt 2008-09-02)
   • Swedish Institute for Social Research
   • Södertörn archaeological studies (Opphørt 2008-09-02)
   • Södertörn doctoral dissertations
   • Södertörn political studies
   • Södertörn studies in history
   • Thales avhandlingsserie
   • Theatron
   • Theses and papers in archaeology. B
   • Theses and papers in archeology. New series, A
   • Theses and papers in North-European archaeology
   • Theses and papers in osteoarchaeology
   • Theses and papers in osteology
   • Theses and papers in scientific archaeology
   • Trita-CSC-A
   • Working papers (Department of Political Science, Stockholm University)
  • And
   Fag / kurs
  • And
   Utdanningsprogram
   • -
   • Språkkonsultprogrammet 180 hp
  • And
   Emnekategori(id)
   Bla
  • And
   Type oppgave
   • -
   • Independent thesis Basic level (university diploma)
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor)
   • Independent thesis Basic level (professional degree)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years))
   • Independent thesis Advanced level (professional degree)
   • Student paper first term
   • Student paper second term
   • Student paper other
   • Independent thesis Basic level (Higher Education Diploma (Fine Arts))
   • Independent thesis Basic level (degree of Bachelor of Fine Arts)
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (One Year))
   • Independent thesis Advanced level (degree of Master of Fine Arts (Two Years))
  • And
   Kunstnerisk arbeiden
   • -
   • Kun kunstnerisk arbeiden
   • Exclude artistic work
  • And
   Eksternt samarbeid
   • -
   • Kun eksternt samarbeid
   • Exclude external cooperation
Velg organisasjon
Vis også opphørte organisasjoner
Velg organisasjon
(*) Marks avviklet organisasjonerVis kun nåværende organisasjoner
Velg kategori
Vis også opphørte emnekategori
Velg forskningsprogram
Vis også opphørte forskningsprogram
Select educational program
Show educational programs that no longer are in use